Τετάρτη 11 Ιουλίου 2012

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ 3 ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Συνήλθε χθες 10/7/2012 η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης στη Λαμία και εκτός των άλλων θεμάτων που συζήτησε, αποφάσισε και για τα παρακάτω θέματα που αφορούσαν την Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας.
• Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Αιολικό πάρκο ισχύος 21 MW στη θέση Γάβραινα (πλησίον της Τοπικής Κοινότητας Βράχας) Δήμου Καρπενησίου».

•Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Αιολικό πάρκο ισχύος 33 MW και δίκτυο διασύνδεσης στη θέση «Σπανός – Κόμπολος» (πλησίον της Τοπικής Κοινότητας Βράχας) Δήμου Καρπενησίου.
•Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Αιολικό πάρκο ισχύος 22 MW στη θέση «Μοσχοπλάι» (πλησίον της Τοπικής Κοινότητας Σελλών) Δήμου Καρπενησίου.
Α) Η Επιτροπή για τα αιολικά πάρκα «Γάβραινα» και «Σπανός» με επτά (7) και έντεκα (11) ανεμογεννήτριες αντίστοιχα, ύψους 80μ και διαμέτρου 90μ, αποφάσισε αρνητικά διότι:
1) το οδικό δίκτυο δεν επαρκεί για τη μεταφορά των ανεμογεννητριών και θα πρέπει να γίνουν διαπλατύνσεις από 4,5μ στα 12μ με αποτέλεσμα οι καταστροφές στο περιβάλλον να είναι αρκετά μεγάλες.
2) το έδαφος είναι βραχώδες με κίνδυνο να έχουμε κατολισθήσεις σε μεγάλο βαθμό όπου επίσης η καταστροφή στο φυσικό περιβάλλον είναι μεγάλη.
Τέλος το μεγάλο υψόμετρο 1300μ – 1400μ είναι ακατάλληλο για την εγκατάστασή του, παρόλο που η περιοχή κρίθηκε κατάλληλη από άποψη ανεμολογικών στοιχείων.
Β) Για το αιολικό πάρκο στη θέση «Μοσχοπλάι» 750μ κοντά στον οικισμό Σελλά, έντεκα (11) ανεμογεννητριών, ύψους 78μ και διαμέτρου 82μ, η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης έλαβε υπ’ όψιν:
1) Το οδικό δίκτυο όπου δεν είναι κατάλληλο για τη μεταφορά των ανεμογεννητριών με αποτέλεσμα να είναι μεγάλη η ζημιά στο φυσικό περιβάλλον – δάσος ελάτης.
2) η περιοχή είναι τουριστική και μια τέτοια παρέμβαση στο περιβάλλον θα δημιουργήσει προβλήματα στην ανάπτυξη αλλά και στο φυσικό περιβάλλον που είναι ιδιαίτερου κάλλους.
Προβλήματα επίσης θα δημιουργηθούν στην κτηνοτροφία και στις αγροικίες που βρίσκονται πλησίον στην περιοχή.
Ως μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και ως Περιφερειακός Σύμβουλος της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη διαμαρτυρία της Τοπικής Κοινότητας Σελλών, την αντίδραση του Πολιτιστικού Συλλόγου της Περιοχής αλλά και την αρνητική άποψη του Δημάρχου Καρπενησίου κ. Μπακογιάννη, ο οποίος επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί μου, ευρισκόμενος στην Αμερική σε συνέδριο των Ευρύτατων, εισηγούμαι αρνητικά στην εγκατάσταση του αιολικού πάρκου στη θέση «Μοσχοπλάι».
Ύστερα από τα παραπάνω η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε την απόρριψη του αιολικού πάρκου στη θέση «Μοσχοπλάι».