Κυριακή 7 Οκτωβρίου 2012

Ερωτήσεις Μπούρα σε Περγαντά για σημαντικά θέματα της Ευρυτανίας

Ο Χρήστος Μπούρας, Περιφερειακός Σύμβουλος ΠΕ Ευρυτανίας, με υπόμνημα που κατέθεσε κατά τη διάρκεια του τελευταίου Περιφερειακού Συμβουλίου, ζητά από τον Περιφερειάρχη Κλέαρχο Περγαντά, να του απαντήσει σε τρία επίκαιρα ερωτήματα που απασχολούν την Ευρυτανία.

Στο υπόμνημά του ο κ. Μπούρας, πρώην Δήμαρχος του Καποδιστριακού Δήμου Αγράφων, αναφέρεται σε έργα τα οποία, ενώ έχουν δημοπρατηθεί δεν εκτελούνται, αλλά και στη Δ.Ε. Αγράφων που ήδη έχουν δημιουργηθεί  προβλήματα, λόγω των τελευταίων θεομηνιών, κι ακόμα δεν έχουμε μπει ακόμη στη χειμερινή σεζόν, τι πρόκειται να γίνει με τα δεδουλευμένα που οφείλονται από το προηγούμενο έτος.
Ο κ. Μπούρας αναμένει την γραπτή απάντηση του κ. Περγαντά, αλλά το μεγάλο ζήτημα είναι τα ερωτήματα αυτά να μην απαντηθούν μόνο, αλλά θα δοθεί λύση και τα έργα να γίνουν και να βρεθεί ένας τρόπος αντιμετώπισης των προβλημάτων που δημιουργούνται στην ΔΕ Αγράφων από τα καιρικά φαινόμενα.
Το υπόμνημα του κ. Μπούρα έχει ως εξής:
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ. ΜΠΟΥΡΑΣ
Περιφερειακός Σύμβουλος
ΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
Γ’ Σεπτεμβρίου 13 – ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210-5238617 κιν. 6974748965
Λαμία 26-9-2012

ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1. Από πηγή χρηματοδότησης της ΣΑΕΠ 066, στην Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας, έχουν ενταχθεί μεταξύ άλλων τα κάτωθι έργα:
Α. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ – Ν. ΑΡΓΥΡΙΟΥ, προϋπολογισμού 2.200.000,00 ευρώ, με πίστωση έτους 20120, 40.000 ευρώ.
Β. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ ΧΟΧΛΙΑ – ΒΡΑΧΑ – ΚΟΡΙΤΣΑ ΚΛΕΙΤΣΟΥ, προϋπολογισμού 3.800.000,00 ευρώ, με πίστωση έτους 2012, 40.000 ευρώ.
Ερωτάται ο κ. Περιφερειάρχης: Γιατί δεν δημοπρατούνται τα έργα αυτά. Έχουν τελειώσει οι μελέτες προκειμένου να δημοπρατηθούν  τα έργα αυτά, ποια είναι τα προβλήματα εν προκειμένω και πως θα αντιμετωπισθούν;
2. Όλα τα έργα της ΠΕ Ευρυτανίας (πιστεύω δε και στις άλλες ΠΕ) που έχουν πηγή χρηματοδότησης τους ΚΑΠ της Περιφέρειας, όπως: α) ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΕΙΣ, ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ 254.512,00 ευρώ, β) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΕΡΟΜΥΛΟΣ του Δήμου ΑΓΡΑΦΩΝ, προϋπολογισμού 55.200 ευρώ, γ) ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΕΙΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ – ΣΤΕΝΩΜΑ, προϋπολογισμού 25.500,00 ευρώ, κλπ, ενώ έχουν δημοπρατηθεί οι ανάδοχοι των έργων αυτών, δεν τα εκτελούν και σε ορισμένες περιπτώσεις, ενώ έχουν ξεκινήσει εργασίες, τις διακόπτουν λόγω μη ύπαρξης πιστώσεων.
Ερωτάται ο κ. Περιφερειάρχης:
Γιατί δεν υπάρχουν οι πιστώσεις αυτές και ποιες είναι οι ενέργειες που έγιναν για την εξεύρεση των πόρων αυτών και πως ιεραρχούνται ως προς την ανάγκη που εξυπηρετούν τα έργα αυτά;
3. Στις πρόσφατες θεομηνίες που έπληξαν την ΠΕ Ευρυτανίας και ιδιαίτερα στο Δήμο Αγράφων, παρουσιάστηκαν προβλήματα στο οδικό δίκτυο κατά κύριο λόγο, στις υδρεύσεις κλπ. Μέχρι και σήμερα υπάρχουν δρόμοι στους οποίους δεν έχουν γίνει άρσεις καταπτώσεων και αποκαταστάσεις ζημιών, λόγω εγγενούς αδυναμίας των Δήμων και παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των υπηρεσιών της ΠΕ Ευρυτανίας. Με δεδομένο ότι οφείλονται δεδουλευμένα προηγουμένου έτους για συναφείς εργασίες και εν όψει του ότι δεν έχουμε καν εισέλθει στην χειμερινή σεζόν:
Ερωτάται ο κ. Περιφερειάρχης:
Ποιες είναι οι ενέργειες που έγιναν για εξεύρεση πόρων (από πιστώσεις Πολιτικής Προστασίας, ΥΠΕΣΔΑ κλπ) και εάν ενημερώθηκαν οι βουλευτές που εκλέγονται στην Περιφέρειά μας, αν όχι όλων των πολιτικών κομμάτων, τουλάχιστον των κυβερνητικών, προκειμένου να υποστηρίξουν το εν λόγω αίτημα; Εάν υπάρχει αποθεματικό στην Περιφέρεια θα διατεθούν 300.000 ευρώ στην ΠΕ Ευρυτανίας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ