Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2012

Συνεδριάζει αύριο το ΔΣ Αγράφων


Αύριο, Τρίτη 9 Οκτωβρίου, στις 5 το απόγευμα, στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Κερασοχώρι, το Δημοτικό Συμβούλιο Αγράφων θα συνεδριάσει προκειμένου να αποφασίσει και να ψηφίσει τα 17 θέματα που θα τεθούν υπό συζήτηση.


Θέμα 1ο. :             Έγκριση πρακτικών των συνεδριάσεων 10ης 11ης 12ης έτους 2012
Θέμα 2nd. :        Έγκριση  ΑΠΕ  (Εισηγητής: ο κ.  Δημητρόπουλος Χρήστος)
Θέμα 3rd. :          Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου "Εγγειοβελτιωτικά  - Αντιπλημμυρικά Έργα Δήμου Απεραντίων "(Εισηγητής: ο κ.  Δημητρόπουλος Χρήστος)
Θέμα 4th. :          Υποβολή προτάσεις  για ένταξη έργου στην ΕΕΤΑΑ (Εισηγητής: ο κ.  Δημητρόπουλος Χρήστος)
Θέμα 5th. :          Πρακτική Άσκηση Σπουδαστών (Εισηγητής: ο κ.  Δημητρόπουλος Χρήστος)
Θέμα 6th. :          Αποδοχή και κατανομή πίστωσης λειτουργικών δαπανών σχολείων (Β’ κατανομή 2012) (Εισηγητής: ο κ.  Δημητρόπουλος Χρήστος)
Θέμα 7th. :          Παραχώρηση δημοτικού κτιρίου για την στέγαση του Ειρηνοδικείου Απεραντίων (Εισηγητής: ο κ.  Δημητρόπουλος Χρήστος)
Θέμα 8th. :          Εγκατάσταση Αναμεταδότη κινητής τηλεφωνίας (Εισηγητής: ο κ.  Δημητρόπουλος Χρήστος)
Θέμα 9th. :          Συνείσπραξη βεβαιωμένων χρεών από τέλη δικαιώματα και εισφορές ανταποδοτικού χαρακτήρα μαζί με τους λογαριασμούς ύδρευσης και είσπραξή τους μέσω ΕΛΤΑ (Εισηγητής: ο κ.  Δημητρόπουλος Χρήστος)
Θέμα 10th. :      Απαγόρευση στάθμευσης στην Τ.Κ. Ανατολικής Φραγκίστας(Εισηγητής: ο κ.  Δημητρόπουλος Χρήστος)
Θέμα 11th. :      Παραλαβή μελετών (Εισηγητής: ο κ.  Δημητρόπουλος Χρήστος)
Θέμα 12ο. :         Έγκριση διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού του έργου ΧΑΔΑ Δήμου Αγράφων
Θέμα 13th. :      Αποδοχή απόφασης ένταξης του έργου με τίτλο Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τριποτάμου (Εισηγητής: ο κ.  Δημητρόπουλος Χρήστος)
Θέμα 14th. :      Έγκριση διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού του έργου Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τριποτάμου (Εισηγητής: ο κ.  Δημητρόπουλος Χρήστος)
Θέμα 15th. :      Αποδοχή απόφασης ένταξης του έργου με τίτλο Βελτίωση ύδρευσης Τ.Δ. Επισκοπής Δήμου Φραγκίστας (Εισηγητής: ο κ.  Δημητρόπουλος Χρήστος)
Θέμα 16th. :      Έγκριση διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού του έργου Βελτίωση ύδρευσης Τ.Δ. Επισκοπής Δήμου Φραγκίστας (Εισηγητής: ο κ.  Δημητρόπουλος Χρήστος)
Θέμα 17th. :      Έγκριση διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού του έργου Διαμόρφωση – Ανάδειξη κεντρικών πλατειών Δ.Δ. Παλαιοκατούνας (Εισηγητής: ο κ.  Δημητρόπουλος Χρήστος)