Πέμπτη, 4 Νοεμβρίου 2010

ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013» ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΔΥΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ


Με απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Κατερίνας Διαμαντοπούλου εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013» και συγκεκριμένα στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 08 - «Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηματικότητα Στερεάς Ελλάδας», ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 57 και αφορά το έργο ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ) Δ. Δ. ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ 381.555,00 Ε(φωτο δεξιά) και το έργο ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ έργο προϋπολογισμού 350.000,00 Ευρώ :
Κύρια σκοπιμότητα των έργων είναι η ενίσχυση της πολιτιστικής ανάπτυξης, της διατήρησης και αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς καθώς και τη ανάδειξη του αειφορικού τουρισμού σε παράγοντες διαρκούς ανάπτυξης και ποιότητας ζωής καθώς επίσης και αναβάθμιση φυσικών και πολιτιστικών πόρων προς όφελος της τοπικής ευημερίας και της αειφόρου ανάπτυξης και αξιοποίηση «ευκαιριών» σε τομείς όπως ο εναλλακτικός τουρισμός και ο πολιτισμός
Για την Πράξη «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ) Δ.Δ. ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ».
•πλήρης καθαίρεση των αποσαθρωμένων τμημάτων της εξωτερικής τοιχοποιίας.
•Πλήρης καθαίρεση των ξύλινων τμημάτων του κτίσματος.
•Στερέωση του υφιστάμενου διώροφου κτίσματος ώστε να ενισχυθεί η στατική του επάρκεια. Πλήρης ανακατασκευή του μεσοπατώματος.
•Πλήρης ανακατασκευή των κουφωμάτων από ξύλο.
•Πλήρης ανακατασκευή των εξωστών και της ξύλινης κλίμακας των εσωτερικών τοιχοποιιών στον όροφο.
•Χρωματισμοί.
•Ανάπλαση του περιβάλλοντα χώρου.
•Ανέγερση στη βόρεια πλευρά του αύλειου χώρου νέου ισογείου κτίσματος.
•Η/Μ εγκαταστάσεις.
•Προμήθεια – κατασκευή κινητών στοιχείων εξοπλισμού για την έκθεση των αντικειμένων της συλλογής.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΒΡΑΧΑΣ ΔΗΜΟΥ ΦΟΥΡΝΑ, Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, ΠΡ/ΣΜΟΥ 350.000,00Ε
Κύρια σκοπιμότητα του έργου είναι η συντήρηση και αποκατάσταση των τοιχογραφιών του μνημείου, ώστε οι επισκέπτες να μπορούν να περιηγηθούν ή να ασκήσουν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα απρόσκοπτα εντός του ναού και ο χώρος να είναι πλέον ανοικτός και προσπελάσιμος και στα ΑμεΑ.
Τα έργα συγχρηματοδοτούνται από την Ελλάδα και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.