Πέμπτη, 4 Νοεμβρίου 2010

Αμίλητα ερωτήματα για . . . ψηφοφόρους και υποψηφίους των Αυτοδιοικητικών & Περιφερειακών εκλογών


Διατυπώνουμε ξεκάθαρα ερωτήματα για τα σχέδια που αλλάζουν την Ευρυτανία που ξέρουμε και το δημόσιο χαρακτήρα του φυσικού της κεφαλαίου, μια για πάντα, καθώς πάνω από 80 αιτήσεις εταιρειών υδροηλεκτρικών εγκαταστάσεων στα ποτάμια της και 32 αιολικών στα βουνά της έως και σήμερα - σύμφωνα με τα στοιχεία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (www.rae.gr)- αναμένουν την άδεια εγκατάστασης. Δείτε αναλυτική χαρτογράφηση στον ιστοχώρο www.karpenissi.eu.
Ερώτημα 1ο : Η Ευρυτανία και ο υδάτινος πλούτος της προσφέρει ήδη από τη δεκαετία του ’60 καθαρή ηλεκτρική ενέργεια χωρίς κανένα αντισταθμιστικό όφελος και με υψηλότατο κόστος την πληθυσμιακή της αποψίλωση. Έχει εκτιμηθεί το κόστος της ζημίας αυτών των εγκαταστάσεων βιομηχανικού χαρακτήρα στην επισκεψιμότητα του νομού που αποτελεί τουριστικό προορισμό για την ανέγγιχτη φύση του;
Ερώτημα 2ο : Πότε και από ποιόν θα ενημερωθεί αντικειμενικά ο πολίτης της Ευρυτανίας για τον όγκο και τις επιπτώσεις των έργων ΑΠΕ (διανοίξεις δρόμων στα δάση, δίκτυο υψηλής τάσης, υποσταθμοί ,κ.α) που ετοιμάζονται σε βουνοκορφές και ποτάμια, ενάντια στον προσανατολισμό του στην ήπια τουριστική ανάπτυξη ; Τις αντιρρήσεις του έχει εκφράσει το σύνολο των επαγγελματιών τουρισμού στο νομό, χωρίς να λάβει καμία διαβεβαίωση και εξασφάλιση των συμφερόντων του!
Από το 2007 οι πολίτες της Ευρυτανίας (6.οοο) με τις υπογραφές τους έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους να μετατραπεί η Ευρυτανία σε απέραντο εργοτάξιο έργων ΑΠΕ και έχουν σαφώς ταχθεί υπέρ της προστασίας και διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος.
Ποια είναι η θέση της παράταξής σας για τα την εγκατάσταση ΑΠΕ στην Ευρυτανία;
Ερώτημα 3ο : Η Ευρυτανία διαθέτει στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Natura 2000 δυο περιοχές ιδιαιτέρου οικολογικού ενδιαφέροντος ,τον ορεινό όγκο των Αγράφων και του Τυμφρηστού. Η Οδηγία 92/43/ΕΟΚ ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 33318/3028/1998, η οποία τροποποιήθηκε με την Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ' αρ. Η.Π. 14849/853/Ε103, ΦΕΚ Β' 645 11.4.2008. Γιατί μέχρι σήμερα αυτές οι δυο χαρακτηρισμένες περιοχές δεν διαθέτουν επιστημονικό Φορέα Διαχείρισης, ώστε να τυγχάνουν των οικονομικών χρηματοδοτήσεων ανάδειξής τους, όπως συμβαίνει με τις υπόλοιπες περιοχές στην Ευρώπη και την ελληνική επικράτεια;
Τι πρόκειται να πράξετε ώστε η Ευρυτανία προς την κατεύθυνση διαχείρισης των περιοχών αυτών;
Ποια θα είναι η πολιτική σας ως μελλοντική αυτοδιοικητική αρχή σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και διατήρησης του φυσικού πλούτου του Δήμου σας;
Τελικά ποια ανάπτυξη θέλουμε για τον τόπο μας και με τι όρους; Με όρους δεκαετίας του ’60 και του ΄80 των οποίων τις συνέπειες μετράμε σήμερα;
Με τα χρήματα των Ελλήνων πολιτών, με κρατικές επιδοτήσεις, «κρατικοδίαιτοι εργολάβοι» αγοράζουν και διαχειρίζονται για πάντα δημόσια «γη και ύδωρ»; Γιατί τώρα; Για όφελος ποιών;
Ξεκάθαρα ερωτήματα που περιμένουν ξεκάθαρες απαντήσεις από όλους όσους θέτουν τον εαυτό τους στην υπηρεσία του δημόσιου συμφέροντος!!

Καρπενήσι 15/10/2010

Απευθύνουμε ανοικτή πρόσκληση για ανοικτό δια ζώσης τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό διάλογο τους εκπροσώπους των υποψήφιων συνδυασμών σε περιφέρεια και Δήμους.