Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου 2011

Ενιαίο μισθολόγιο στο Δημόσιο

Μειώσεις έως και 20% στις αποδοχές των υψηλόμισθων υπαλλήλων στο δημόσιο, αλλά και αυξήσεις έως και 155 σε όσους ο μισθός παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, προβλέπουν τα υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών. Σκοπός να υπάρχει ίδιο μισθολόγιο σε όλες τις υπηρεσίες. Εφαρμογή από τον ερχόμενο Ιούνιο
Στη θέσπιση ενός νέου μισθολογίου για τους δημόσιους υπαλλήλους όλων των υπηρεσιών προχωρούν τα συναρμόδια υπουργεία Οικονομικών και Εσωτερικών, ενώ δεν αποκλείεται η απόφαση να αρχίζει να εφαρμόζεται από τον ερχόμενο Ιούνιο.
Έτσι, αναμένεται ψαλίδισμα των υψηλών σχετικά μισθών των υπαλλήλων, ενώ αντίστοιχα θα αυξηθούν οι αποδοχές όσων παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα, παρά την προσθήκη επιδομάτων, προκειμένου οι μισθοί να συγκλίνουν μεταξύ τους.
Οι περικοπές δεν θα ισχύσουν μόνο για τους νεοπροσλαμβανόμενους στο Δημόσιο, αλλά και για όλους όσοι συνεχίζουν να υπηρετούν, παρ΄ ότι είναι βέβαιο ότι αυτή η επιλογή θα πυροδοτήσει νέο κύμα συνταξιοδότησης από όσους έχουν συγκεντρώσει τις σχετικές προϋποθέσεις.
Παράλληλα, αναμένεται ότι στο νέο μισθολόγιο θα ενοποιηθεί ο βασικός μισθός με τα επιδόματα που λαμβάνει ο κάθε δημόσιος υπάλληλος, αλλά το άθροισμά τους δεν θα υπερβαίνει σε καμία περίπτωση ένα ανώτατο όριο που θα ισχύει για όλα τα υπουργεία και τους δημοσίους οργανισμούς, για κάθε κατηγορία ξεχωριστά, αλλά και ανάλογα με τα χρόνια προϋπηρεσίας.
Ωστόσο, τα επικρατέστερα σενάρια από όσα έχουν μελετηθεί προβλέπουν μια μείωση της τάξης του 20% στις αποδοχές των υψηλόμισθων δημοσίων υπαλλήλων και αντίστοιχη αύξηση των χαμηλόμισθων σε ένα ποσοστό από 5% ως 15%.
Έτσι, μειώσεις μισθών αναμένεται να υποστούν περίπου 30.000 υψηλόμισθοι υπάλληλοι, ενώ αυξημένους μισθούς αναμένεται να δουν περίπου 400.000 υπάλληλοι.