Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 2011

Στους νέους άρχοντες των Δήμων και της Περιφερειακής Διοίκησης της Ευρυτανίας Ανάπτυξη με καινοτόμες δραστηριότητες

Η κρίση που διερχόμαστε έριξε φως στις χρόνιες μακροοικονομικές ανισορροπίες και στην επίπλαστη ευημερία, που ήταν βασισμένη στα σαθρά θεμέλια της ανθρώπινης απληστίας και στον ξέφρενο εξωτερικό δανεισμό που τροφοδότησε την υπερκατανάλωση. Εξ αυτού προέκυψε η ανάγκη να επανεξετάσουμε την πορεία μας, να κρίνουμε τα αδιέξοδα και να αναζητήσουμε τις ακίνδυνες δημιουργικές προοπτικές από την αρχή και μέσα από τις διαχρονικές ανοξείδωτες αρχές, συμπεριφορές και αξίες.
Η διαχρονική εμπειρία διδάσκει ότι για την ασφαλή αναπτυξιακή πορεία χρειάζονται, πέρα από τις επιστημονικές και τεχνολογικές κατακτήσεις, η υιοθέτηση του μέτρου και των συμβουλών της αποταμιευμένης ανθρώπινης σοφίας. Η υγιής διαχρονική βιώσιμη ανάπτυξη θα έλθει με εργαλεία την καινοτομία, την οικολογική τεχνολογία, την επιστημονική γνώση, το δημιουργικό επιχειρηματικό πνεύμα και την απαλλαγή από τους διαβρωμένους διοικητικούς οργανισμούς που τροφοδοτούν τη γραφειοκρατία, τη διαπλοκή και τη διαφθορά.
Είναι επομένως ανάγκη οι νεοεκλεγέντες άρχοντες να βρουν και να υποδείξουν τον καινοτόμο δρόμο που οδηγεί στη σύγχρονη ανάπτυξη με ανθρώπινο πρόσωπο. Να επιδιώξουν την αναβάθμιση της επιχειρηματικότητας σε δομές, οικογενειακές ή εταιρικές, μέσα από καινοτόμες διαρθρώσεις, που προϋποθέτουν την αποκοπή από τις ξεπερασμένες χαμηλής ποσοτικής και ποιοτικής αποδοτικότητας παραγωγικές δομές.
Σε πολλούς τομείς μένουμε απελπιστικά πίσω, σε έναν εκρηκτικά ανταγωνιστικό κόσμο. Η Ευρυτανία, ένας τόπος που διαθέτει το δικό του φυσικό πλούτο και τα δικά του συγκριτικά πλεονεκτήματα, με ένα λιγοστό ανθρώπινο δυναμικό που ζει και δημιουργεί το δικό του σύγχρονο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτιστικό περιβάλλον, φιλοδοξεί να συμπορευθεί πρωτοποριακά στον ανάντη δρόμο της εξέλιξης. Αυτή η πορεία τής ολοκληρωμένης αναπτυξιακής ανασυγκρότησης πρέπει να στηριχτεί σε σύγχρονες, καινοτόμες επιχειρηματικές δραστηριότητες.
Ας έχουν υπόψη τους οι άρχοντες της Ευρυτανίας ότι ζούμε σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία και η ελεύθερη διακίνηση και προσφορά αγαθών και υπηρεσιών είναι αμείλικτη και δεν συγχωρεί βραδυπορούντες.
kostasmitsios@yahoo.gr