Παρασκευή 22 Ιουλίου 2011

Συνεδριάζει το Δ.Σ. Καρπενησίου

Συνεδριάζει την Παρασκευή 22 Ιουλίου 2011 το Δημοτικό Συμβούλιο Καρπενησίου. Η 15η Τακτική Συνεδρίαση θα γίνει στην αίθουσα  Συνεδριάσεων  του Δημοτικού Συμβουλίου στην οδό Ν. Τσιαμπούλα  (κτίριο ΚΑΠΗ  3ος όροφος) στις 7 το απόγευμα.

Να σημειωθεί ότι πριν την έναρξη της ημερήσιας διάταξης θα γίνει ενημέρωση για το έργο Αναθεώρηση σχεδίου πόλης Καρπενησίου από τον αντιδήμαρχο κ. Σουλιώτη Νικόλαο
  Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:
1.Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης δημοτικού συμβουλίου
2.Ψήφιση διετούς προϋπολογισμού δράσης  της Ε.Κ.Ε.Π.Π.Α.ΔΗ.Κ (εισηγήτρια η πρόεδρος της Επιχείρησης κ. Ε.Κονιαβίτη)
3.Συνεργασία 2011 –Συμπράξεις Παραγωγικών και ερευνητικών φορέων σε εστιασμένους ερευνητικούς και τεχνολογικούς τομείς (εισηγητής ο κ. Δήμαρχος ).
4Πρόσληψη προσωπικού σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 206 του Ν.3587/2007 για το Κ.Ε.Π της Δ.Ε Προυσού (εισηγητής ο πρόεδρος κ.Ντέκας Χρήστος)
5.Εκτέλεση δημοτικής συγκοινωνίας  Δ.Ε Κτημενίων (εισηγητής ο δημοτικός σύμβουλος κ.Σκαρτσιούνης Ευάγγελος).
6.Λήψη απόφασης για εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος στην Τοπική Κοινότητα Κορυσχάδων (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος ).
7.Εισήγηση επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με τον κανονισμό λειτουργίας των δημοτικών σφαγείων(εισηγητής ο δημοτικός σύμβουλος κ. Πέτρου Ιωάννης).
8.Επί αιτημάτων  Συλλόγων  Φουρνάς και Συλλόγου Γυναικών για παραχώρηση μη λειτουργούντων σχολικών μονάδων(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
9.Παραχώρηση  δημ. σχολείου Καρίτσας  στον «Σύλλογο Καριτσιωτών Καρπενησίου» Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
10.Επί αιτήματος κ.Τσιάμη Νικολάου του Αθανασίου(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
11.Επί αιτήματος κ.Καρβέλη  Αθανασίου Αλέξ. (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
12.Παραχώρηση κατά χρήση του δημοτικού σχολείου Κλαυσίου .(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος)
13.Υπογραφή σύμβασης μίσθωσης νέου ιδιοκτήτη στην οδό Χαρ.Τρικούπη όπου στεγάζεται το Τμήμα Υγείας Πρόνοιας.(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
14.Λήψη απόφασης επί αποφάσεων Τ Κ. Αγίου Νικολάου και Τ.Κ Φουρνάς (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
15.Ορισμός εκπροσώπου για το κλιμάκιο ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΚΕΠΕ) ΠΕ Ευρυτανίας (Εισηγητής ο πρόεδρος ο κ.Ντέκας Χρήστος)
16.Αποδοχή ποσού και μεταβίβαση πίστωσης στην Ενιαία σχολική επιτροπή σχολικών Μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρπενησίου (σχολικοί τροχονόμοι) (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σταμάτης Δημήτριος
17.Αναμόρφωση προϋπολογισμού (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σταμάτης Δημήτριος) ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σουλιώτης Νικόλαος)
18.Οριστική παραλαβή των μελετών των έργων του πρώην Δήμου Δομνίστας α)Βελτίωση τεχνικά –ασφαλτόστρωση δρόμου Κρίκελο –Μαρίνο-Ψιανά» β)Βελτίωση Τεχνικά ασφαλτόστρωση δρόμου Μεσοκώμη –Ρυάκι ορια νομού (Ανινιος)  και γ)Βελτίωση –Τεχνικά ασφαλτόστρωση δρόμου από διασταύρωση Σκοπιάς προς Τ.Δ Μεσοκώμης .
19.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση δρόμου Κορομμηλιές Αγ.Χαράλαμπος Δήμου Κτημενίων Τμήμα Α Δήμου Καρπενησίου»
20.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Τοιχείο αντιστήριξης στη θέση  Θεοδωράκη Αλώνι Καλεσμένου»
21.Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «Διάνοιξη δρόμου από  Τ.Δ Ψιανών προς οικισμό Καστανούλας»
22.Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Επισκευή-συντήρηση δημοτικού σχολείου Φιδακίων αναδόχου κ. Γ.Γκορόγια
23.Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Διάνοιξη δρόμου από  Τ.Δ Ψιανών προς οικισμό Καστανούλας»
24.Έγκριση 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του  Βελτίωση δρόμου Κορομμηλιές Αγ.Χαράλαμπος Δήμου Κτημενίων Τμήμα Α Δήμου Καρπενησίου αναδόχου Ντούβας τεχνική ΟΕ
25.Μείωση εγγυήσεων του έργου «Αναπλάσεις Κοινοχρήστων χώρων στην Τ.Κ Στάβλων  αναδόχου κ. Ν.Μήτσιου
26.Μείωση εγγυήσεων του έργου «Αντικατάσταση στέγης δημοτικού σχολείου Ροσκάς» αναδόχου Νικολάου Καρέτσου
27.Μείωση εγγυήσεων του έργου «Εσωτερική οδοποία Μικρού Χωριού (αναδόχου κ.Κορέντζελου Ιωάννη)
28.Μείωση εγγυήσεων του έργου «Διαμόρφωση νέων θέσεων στο Δημοτικό Κοιμητήριο Καρπενησίου» αναδόχου κ.Κ.Χούπα
29.Μείωση εγγυήσεων  του έργου «Κατασκευή γήπεδου ποδοσφαίρου  5χ5 στο Γυμνάσιο Φουρνάς. Αναδόχου κ.Χαντζηγρηγορίου .
30.Μείωση εγγυήσεων του έργου Κατεδάφιση κτιρίου παλαιού ΚΤΕΛ και αποκατάσταση του χώρου αναδόχου δΚ 3Κ Τεχνική εμπορική Ανώνυμη εταιρεία δ.τ 3Κ Τεχνική ΑΕ
31.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση νέων θέσεων στο Δημοτικό Κοιμητήριο Καρπενησίου αναδόχου Κ.Χούπα .
32.Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής  του έργου «Κατασκευή φρεατίων αποχέτευσης ομβρίων υδάτων στο Τ.Δ Αγίου Νικολάου αναδόχου  κ.Παναγιώτη Γρανίτσα
33.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποία Τ.Κ  Κλειστού(αναδόχου  κ. Κ. Χούπα )
34.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου«Εσωτερική οδοποία Τ.Κ  Κορίτσας  (αναδόχου  κ. Κ. Χούπα)
35.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή Ι.Μ Μεταμόρφωσης του Σωτήρος –Ανακατασκευή κελιών στην Ι.Μ Μεταμόρφωσης του Σωτήρος (Λιθοδομές) (αναδόχου  κ. Κ. Χούπα)
36.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής  παραλαβής του έργου Ανακατασκευή Ι.Μ Μεταμόρφωσης του Σωτήρος –Ανακατασκευή κελιών στην Ι.Μ Μεταμόρφωσης του Σωτήρος (Λιθοδομές) (αναδόχου  κ. Κ. Χούπα
37.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής  παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δ.Δ Αγ.Τριάδας αναδόχου Κ/ξια  Τσούτσικας –Αλεξόπουλος