Σάββατο 23 Ιουλίου 2011

Νέα εποχή για την Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

Το τέλος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης, ως αυτόνομης επιχείρησης και την ενσωμάτωσή της στο Δήμο Καρπενησίου αποφάσισε κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο

Το τέλος της ΔΕΥΑΚ ως αυτόνομης επιχείρησης και την ενσωμάτωσή της στο Δήμο Καρπενησίου αποφάσισε το δημοτικό συμβούλιο Καρπενησίου, κατά πλειοψηφία, στη συνεδρίαση της Τετάρτης 13 Ιουλίου 2011.
Αν και οι ομάδες της αντιπολίτευσης του Δ.Σ.καταψήφισαν την πρόταση της δημοτικής αρχής, ζητώντας να μην καταργηθεί η ΔΕΥΑΚ και να της δοθεί ένα μικρό διάστημα 6 μηνών περίπου ακόμα για να μπορέσει να βρεθεί μια λύση και να ρυθμίσει τα χρέη της, τελικά αποφασίστηκε η παύση της επιχείρησης, η οποία πρόκειται να γίνει και επισήμως στις 31 Αυγούστου 2011 με την κατάρτιση του ισολογισμού εκκαθάρισης.

Ο Δήμαρχος Καρπενησίου κ. Κώστας Μπακογιάννης στην εισήγησή του αναφέρθηκε στην εν γένει 17χρονη λειτουργία της ΔΕΥΑΚ, στο πολύ σημαντικό έργο που έχει επιδείξει όλα αυτά τα χρόνια, για τη λειτουργία και τη συντήρηση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης και την εξυπηρέτηση των κατοίκων του δήμου. Τόνισε όμως, ότι η περιορισμένη χρηματοδότηση νέων έργων, η δυσχερής μορφολογία της περιοχής, ο μικρός αριθμός του υπαλληλικού προσωπικού, τα περιορισμένα έσοδα και η αδυναμία είσπραξης των σχετικών τελών ύδρευσης και αποχέτευσης, οδήγησαν δυστυχώς την επιχείρηση αυτή σε τέλμα, με αποτέλεσμα η ΔΕΥΑΚ να φτάσει στο σημείο να αντιμετωπίζει πολύ σημαντικά προβλήματα επιβίωσης, καθώς εμφάνιζε ελλειμματικούς ισολογισμούς, οι οποίοι χρόνο με το χρόνο επιδίνονταν, δημιουργώντας τεράστια χρέη και υποχρεώσεις, οι οποίες αναντίρρητα οδήγησαν την επιχείρηση στο τέλος της. 
Όπως προτάθηκε και αποφασίσθηκε κατά πλειοψηφία, τη διάδοχη συνέχεια της ΔΕΥΑΚ θα αναλάβει αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου ο Δήμος Καρπενησίου, το οποίο μεταφράζεται ως εξής, ότι δηλαδή ο Δήμος Καρπενησίου θα αναλάβει στο σύνολο τα δικαιώματα  και τις υποχρεώσεις της ΔΕΥΑΚ, το σύνολο της κινητής και ακίνητης περιουσίας, και το σύνολο του απασχολούμενου προσωπικού με σχέση ΙΔΑΧ, το οποίο και θα μεταφερθεί από την ΔΕΥΑΚ στο Δήμο Καρπενησίου, ούτως ώστε να συνεχιστεί η ομαλή παροχή των υπηρεσιών  ύδρευσης και αποχέτευσης στους πολίτες και τους επισκέπτες του  νέου Δήμου Καρπενησίου.
Όσον αφορά το προσωπικό της ΔΕΥΑΚ, να σημειωθεί ότι θα μεταφερθεί στο  νέο Δήμο Καρπενησίου και θα διέπεται ως προς τους όρους και το ύψος της  αμοιβής της εργασίας τους, από τους σχετικούς όρους που ισχύουν και για τους λοιπούς εργαζόμενους του Νέου Δήμου Καρπενησίου. Ο χρόνος προϋπηρεσίας του προσωπικού που θα μεταφερθεί θα ληφθεί υπόψιν με όλες τις μισθολογικές και ασφαλιστικές συνέπειες.
Τόσο της μείζονος μειοψηφία, όσο και οι αρχηγοί της ελάσσονος μειοψηφίας, ήταν κάθετοι στην πρόταση και απόφαση αυτή της δημοτικής αρχής και αντέδρασαν αποστέλλοντας επιστολές διαμαρτυρίας για την όλη υπόθεση.
Ο δημοτικός Σύμβουλος Γιάννης Σταμάτης υπέβαλε την παραίτησή του από μέλος του ΔΣ της ΔΕΥΑΚ, αναφέροντας στην επιστολή παραίτησής του πως παραιτείται διότι θεωρεί την παρουσία του στο συμβούλιο αυτό, μέχρι την τυπική λύση, διακοσμητική, και ενέχει δε και κινδύνους εμπλοκής του σε περιπέτειες λόγω του χρόνου που θα διαρκέσουν οι διαδικασίες εκκαθάρισης, καθώς οι υποχρεώσεις της επιχείρησης θα αυξάνονται καθημερινά.
Η Δημοτική Ανεξάρτητη Συνεργασία στην επιστολή της αναφέρει πως η δημοτική αρχή αν ήθελε να προσπαθήσει, και αυτή ήταν η πρόταση της παράταξης, να διασώσει τη ΔΕΥΑΚ  με  μια διαφορετική όμως φιλοσοφία, με οικονομικό διευθυντή, χωρίς εξυπηρετήσεις, με επέκταση των δραστηριοτήτων της, θα το είχε πράξει εξ’ αρχής. Ενώ ο κ. Σερετάκης την επιστολή διαμαρτυρίας για την κατάργηση της ΔΕΥΑΚ την κλείνει ως εξής:  «Το νερό πρέπει να αποτελεί κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα, στο πλαίσιο ενός διαφορετικού δρόμου ανάπτυξης, του δρόμου της λαϊκής εξουσίας, των κοινωνικοποιημένων μέσων παραγωγής, της κεντρικά σχεδιασμένης οικονομίας με γνώμονα τις λαϊκές ανάγκες και όχι την κερδοφορία του μεγάλου κεφαλαίου».

Οι επιστολές έχουν ως εξής:

Γιάννης Σταμάτης,
Δημοτικός Σύμβουλος Καρπενησίου
Μέλος ΔΣ ΔΕΥΑΚ       

Προς:    κ. Παντελή Χαλκιά
Πρόεδρο ΔΣ ΔΕΥΑΚ, Καρπενήσι

Κοιν:
1. Δήμαρχο Καρπενησίου
2. Πρόεδρο Δ.Σ. Καρπενησίου
3. Ευάγγελο Καρφή, επικεφαλής μείζονος αντιπολίτευσης
4. ΜΜΕ Καρπενησίου

Καρπενήσι, 14 Ιουλίου 2011
Κύριε πρόεδρε,
Αφού για ένα εξάμηνο τώρα αφέθηκε να σέρνεται και να απαξιώνεται μέρα με τη μέρα συνειδητά η ΔΕΥΑΚ, χθες το βράδυ η πλειοψηφία του δημοτικού μας συμβουλίου φρόντισε να υπογράψει και τη ληξιαρχική πράξη του θανάτου της. Στο διάστημα των τελευταίων μηνών, η νέα Δημοτική Αρχή δεν άπλωσε ως όφειλε χέρι βοήθειας προς την επιχείρηση παρ’ όλο ότι διέθετε πολλαπλές επιλογές και πιστεύω ότι την άφησε να οδηγείται σε αδιέξοδα.
Προκειμένου να καταγραφεί ένα μικρό δείγμα της υποκρισίας, αναφέρω μόνο ότι η Δημοτική Αρχή τον χειμώνα, επέβαλε, παρά την διαφωνία της αντιπολίτευσης, νέες τιμές χρέωσης της κατανάλωσης του νερού στα χωριά του νέου δήμου όπου υπάρχουν υδρόμετρα ύψους 0,50 €/μ3 για τις μικρές καταναλώσεις και 3€/μ3 για τις μεγάλες. Αντίθετα, στην ΔΕΥΑΚ συνέχισαν να ισχύουν χρεώσεις  0,083 €/μ3 για τις μικρές καταναλώσεις  και  0,93 €/μ3 για τις μεγάλες, με προσαύξηση λόγω επιβολής ειδικού τέλους κατά 80%. Δηλαδή γίνονται 0,15 €/μ3 και 1,67€/μ3 αντίστοιχα. Να σημειωθεί ότι το μεν Καρπενήσι αντλεί το σύνολο του νερού που καταναλώνει με κόστος, τα δε χωριά έχουν κυρίως φυσική ροή χωρίς κόστος άντλησης.
Η Δημοτική Αρχή, τεχνηέντως παρομοιάζει την ΔΕΥΑΚ με την ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ ΑΕ, και το Χιονοδρομικό και την κατάσταση που βρίσκονται για να δικαιολογήσει την κίνηση της διάλυσής της. Εντούτοις είναι ολοφάνερο ότι πρόκειται για διαφορετικά πράγματα ανάμεσα στα οποία δεν μπορεί να γίνει σύγκριση. Η ΔΕΥΑΚ αφ’ ενός προσφέρει υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα και αφ’ ετέρου οι υπηρεσίες αυτές αφορούν αγαθά όπως η ποσότητα και η ποιότητα του νερού, σύγχρονα δίκτυα αποχετεύσεως και επεξεργασίας λυμάτων αλλά και η προστασία της πόλης από τα όμβρια ύδατα. Αν η τιμολόγηση των υπηρεσιών δεν έχει ακολουθήσει το κόστος τους, αυτό αποτελεί θέμα διαφορετικής συζήτησης και σίγουρα μπορεί να αντιμετωπιστεί.
Η Επιχείρηση βρισκόταν σε μια δύσκολη εποχή για την ύπαρξή της και έπρεπε να ληφθούν μέτρα εξυγίανσής της και χάραξης νέας και άλλης πορείας. Είναι ανάγκη ο νέος δήμος να παρέχει στους πολίτες υπηρεσίες  αυξημένης ποιότητας και όχι να τις υποβαθμίζει, όπως λίγο - πολύ ισχύει φέτος στα χωριά μας.
Με την διάλυση της ΔΕΥΑΚ, ξαναγυρνάμε την ποιότητα ζωής μας δεκαετίες πίσω, ενώ, από την άλλη μεριά, τα χρέη και οι υποχρεώσεις που υφίστανται θα επιβαρύνουν ούτως ή άλλως τον πολίτη του Καρπενησίου.
Όσον αφορά, δε, τους εργαζόμενους, αυτοί οδηγούνται με τη λύση που επιλέχθηκε σε μακρόχρονη αβεβαιότητα και αγωνία για τη δουλειά τους, λόγω και της οικονομικής κατάστασης της χώρας μας και των μέτρων που λαμβάνονται κάθε μέρα.
Πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα χρειαστεί να υπάρξει νέος σχεδιασμός για τις υπηρεσίες που πρόσφερε η ΔΕΥΑΚ, γεγονός που θα καταστήσει ξεκάθαρο το πόσο αναγκαία είναι η ύπαρξή της. Ευχής έργο θα ήταν αυτές οι υπηρεσίες να μην περάσουν στο μέλλον στα χέρια ιδιωτών, οι οποίοι δεν θα έχουν φυσικά ως γνώμονα το κοινό συμφέρον.
Ως δημοτικός σύμβουλος, μετέχω ως μέλος στο ΔΣ της πρώην ΔΕΥΑΚ. Επειδή όμως κρίνω ότι η παρουσία μου στο συμβούλιο αυτό μέχρι την τυπική λύση είναι διακοσμητική, ενέχει δε και κινδύνους εμπλοκής μου σε περιπέτειες λόγω του χρόνου που θα διαρκέσουν οι διαδικασίες εκκαθάρισης, καθώς οι υποχρεώσεις της επιχείρησης θα αυξάνονται καθημερινά, και αφού ευχαριστήσω κύριε πρόεδρε, εσάς, τους εργαζομένους και τα άλλα μέλη του ΔΣ για την ολιγόμηνη καλοπροαίρετη συνεργασία μας, σας υποβάλλω την παραίτησή μου από μέλος του ΔΣ της ΔΕΥΑΚ.

Με εκτίμηση,

Γιάννης Σταμάτης
Δημοτικός Σύμβουλος


Δημοτική Ανεξάρτητη Συνεργασία
Με ίδια φιλοσοφία στη ΔΕΥΑΚ η απορρόφησή της από το δήμο δεν αποτελεί λύση

Στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο (14η συνεδρίαση) του δήμου Καρπενησίου , η πλειοψηφία του δήμου με την ψήφο και του εκπροσώπου του Κ.Κ.Ε.  ψήφισε τη διάλυση της ΔΕΥΑΚ και την ανάληψη του συνόλου των υποχρεώσεών της από το δήμο Καρπενησίου. Οι δημοτικοί σύμβουλοι της Ανεξάρτητης Δημοτικής Συνεργασίας Δήμου Καρπενησίου δεν ψήφισαν τη διάλυσή της.
    Η προηγούμενη δημοτική αρχή αλλά και η τωρινή έβλεπαν και βλέπουν τη ΔΕΥΑΚ ως εργαλείο εξυπηρέτησης φίλων, κολλητών με στόχους ψηφοθηρικούς. Αποτέλεσμα αυτής της λογικής είναι ό,τι ποτέ δεν λειτούργησε ως επιχείρηση ως όφειλε αλλά σαν διαχειριστικό παράρτημα του δήμου. Έτσι στο Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ τοποθετούνταν άνθρωποι αρεστοί στον εκάστοτε δήμαρχο, που ποτέ δεν κινήθηκαν να απαιτήσουν τα χρήματα που οφείλονται στην επιχείρηση .
    Οι περιπτώσεις της «Ευρυτανία ΑΕ» που πήρε ένα πολύ μεγάλο δάνειο και εξόφλησε τους πιστωτές της αλλά όχι την ΔΕΥΑΚ, η παλιά Πειραϊκή Πατραϊκή ενώ χρωστούσε χρήματα στη ΔΕΥΑ κανείς δεν σκέφτηκε να σταματήσει τον πλειστηριασμό της, χάθηκαν ρυθμίσεις οφειλών της επιχείρησης προς ΙΚΑ κλπ, χάθηκαν δίκες όπως στην περίπτωση της πτώσης του παλιού ΚΤΕΛ από λάθη τακτικής και για όλα αυτά δεν έφταιξε κανείς, ούτε δημοτική αρχή, ούτε το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ, ούτε ο διευθυντής;
    Οι ρυθμίσεις που γίνονταν και έγιναν ακόμη και πριν λίγες μέρες σε μεγάλες επιχειρήσεις, η ανυπαρξία προστίμων όταν βρέθηκαν «πειραγμένα» ρολόγια νερού ή όταν κλέβουν νερό από κοινόχρηστες παροχές, η χρησιμοποίηση μηχανημάτων και εργατών της ΔΕΥΑΚ σε σκοπούς άλλους είναι συνηθισμένες πρακτικές. Κάπως έτσι φθάσαμε να χρωστάει η ΔΕΥΑΚ αυτό το μεγάλο ποσό.
    Η διάλυση της επιχείρησης έχει πολλά αρνητικά όπως: θα χαθεί ένα χρηματοδοτικό εργαλείο αφού έργα από προγράμματα, όπως το ΕΣΠΑ ο δήμος δεν μπορεί να υλοποιήσει σε αντίθεση  με τις ΔΕΥΑ. Θα χαθούν χρήματα από τον ΦΠΑ, το ειδικό τέλος 3% στις οικοδομές, ετήσιες επιχορηγήσεις, από την ίδια συμμετοχή του δήμου που είναι 35% ενώ των ΔΕΥΑ είναι  13% κλπ.
    Η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στην ύδρευση-αποχέτευση όταν η επιχείρηση περάσει στο δήμο είναι σίγουρο ότι θα υποβαθμιστεί και η υπηρεσία ύδρευσης-αποχέτευσης θα γίνει αναποτελεσματική.
    Οι επεμβάσεις – παρεμβάσεις της δημοτικής αρχής τώρα θα πολλαπλασιαστούν για ψηφοθηρικούς λόγους.
Τα χρέη και το κόστος της ΔΕΥΑ μετακυλίονται στο δήμο και το «μάρμαρο» θα το πληρώσουν όλοι οι πολίτες με πολλούς τρόπους. Έτσι με την «συνένωση» δεν βλέπουμε οφέλη. Ζητήσαμε από την δημοτική αρχή να μας διαβεβαιώσει για τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας των εργαζομένων όταν η επιχείρηση περάσει στο δήμο αλλά μας είπαν ότι δεν μπορούν να το πράξουν.
Η νέα δημοτική αρχή γνωρίζοντας τις παθογένειες της ΔΕΥΑΚ , αν ήθελε να προσπαθήσει, και αυτή ήταν η δική μας πρόταση, να διασώσει τη ΔΕΥΑΚ  με  μια διαφορετική όμως φιλοσοφία, με οικονομικό διευθυντή , χωρίς εξυπηρετήσεις, με επέκταση των δραστηριοτήτων της θα το είχε πράξει εξ’ αρχής. Αλλά δεν το ήθελε. Ήθελε να ελέγχει τη ΔΕΥΑΚ, όπως και  οι προηγούμενες δημοτικές αρχές, χωρίς να πολυφαίνονται οι προκαλούμενες οικονομικές ζημιές. Ας αναλάβει  το κόστος των επιλογών της που όμως φοβούμαστε ότι θα τις πληρώσει και πάλι ο πολίτης του Καλλικρατικού δήμου Καρπενησίου .

Δημοτική Ανεξάρτητη ΣυνεργασίαΗ ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
Για τη ΔΕΥΑΚ και τη συζήτηση στο 14ο ΔΣ


Οι εκπρόσωποι των κομμάτων του κεφαλαίου ως συνήθως προσπαθούν να συγκαλύψουν την πραγματικότητα. Και αυτή είναι ότι δεν υπάρχει πρόβλημα ΔΕΥΑΚ αλλά συνολικά πρόβλημα ΔΕΥΑ πανελλαδικά. Κρύβουν ότι οι 230 ΔΕΥΑ έχουν σωρευμένα χρέη 26 εκατομμύρια €.
Το ΚΚΕ, η Λαϊκή Συσπείρωση είναι από θέση αρχής ενάντια στην ύπαρξη Δημοτικών επιχειρήσεων: εκφράζουν μια επιχειρηματική αντίληψη για τις κοινωνικές ανάγκες τις οποίες υποτάσσουν στη λογική του κέρδους, αποτελούν μοχλό για την εμπορευματοποίηση βασικών κοινωνικών αναγκών.
Για αυτό είμαστε  κατά των δημοτικών επιχειρήσεων είτε είναι κερδοφόρες είτε έχουν ζημιές: και τα κέρδη και τις ζημιές τελικά τα πληρώνουν οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα
Με σαφήνεια είχαμε τοποθετηθεί εξ' αρχής υπέρ της κατάργησης της ΔΕΥΑΚ και όλων των άλλων επιχειρήσεων με πέρασμα των αρμοδιοτήτων τους στο δήμο και διασφάλιση των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων.
Ειδικά για τη ΔΕΥΑΚ η ΚΟ Ευρυτανίας του ΚΚΕ τοποθετήθηκε ήδη από τον Απρίλη του 2011 με ανακοίνωσή της όπου έθετε το παρακάτω πλαίσιο:
*Να μην υπάρξει καμία απόλυση εργαζομένου. Να περάσει η ΔΕΥΑΚ και όλοι οι εργαζόμενοι στο Δήμο με κατοχύρωση  των δικαιωμάτων τους. Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους.
*Αντικατάσταση τώρα όλων των αμιαντοσωλήνων. Επέκταση και αναβάθμιση του δικτύου ύδρευσης σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα.
*Όχι στην τιμολογιακή πολιτική των χαρατσιών και των καπέλων. Φθηνό νερό για όλους τους δημότες.
*Να επεκταθεί ο βιολογικός καθαρισμός και να παρθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή μόλυνσης στον Καρπενησιώτη ποταμό μετά την σύνδεση των σφαγείων.
Αφετηρία για εμας είναι η αντίληψη ότι το νερό είναι βασική ανάγκη και αναντικατάστατο κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα. Είναι φυσικός πόρος στρατηγικής σημασίας .
Για αυτό το ΚΚΕ ήταν εξ αρχής ενάντια στη λογική των ΔΕΥΑ, καθώς το θέμα της ορθολογικής διαχείρισης των υδάτινων πόρων δε μπορεί να είναι αντικείμενο οποιασδήποτε εταιρίας , ούτε μπορεί να αντιμετωπιστεί στα περιορισμένα πλαίσια ενός δήμου δίχως περιφερειακό και κεντρικό σχεδιασμό.
Ωστόσο δεν τρέφουμε καμία αυταπάτη για τις επιδιώξεις της Δημοτικής Αρχής και των πολιτικών δυνάμεων που τη στηρίζουν.
Οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ, με γνώμονα τα συμφέροντα του κεφαλαίου και  τις κατευθύνσεις της ΕΕ, προωθούν συστηματικά την εγκληματική πολιτική της εμπορευματοποίησης των υδάτινων πόρων, της πλήρους ιδιωτικοποίησης του πόσιμου νερού
Για παράδειγμα  με την οδηγία 2000/60ΕΚ της ΕΕ θα δούμε υδρομετρητές μέχρι και στα χωράφια!
Ή άλλο παράδειγμα η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ επισπεύδει την ολοκληρωτική παράδοση στις πολυεθνικές την ΕΥΔΑΠ και την ΕΥΑΘ (στην οππία ήδη συμμετέχει η γαλλική πολυεθνική ΣΟΥΕΖ), που κοσμούν τη λίστα των προτεραιοτήτων των δημόσιων φορέων προς ξεπούλημα.
Το τι σημαίνει για τον εργαζόμενο η πολιτική της παράδοσης στο κεφάλαιο και τους ιδιώτες δείχνουν οι δύο αυτές εταιρείες: μέσα σε 8 χρόνια η τιμή του νερού στην Αθήνα αυξήθηκε 150% ενώ η ΕΥΑΘ αύξησε τα κέρδη της από το 2005-2008 πάνω από 400%
Μέσω του «Καλλικράτη» την ίδια μοίρα θα έχουν και οι «Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης-Αποχέτευσης».
Ο αντιδραστικός ρόλος των δήμων ενισχύεται με το απαράδεκτο αντιλαϊκό μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα, στα πλαίσια του οποίου μετατρέπονται ανοιχτά σε μηχανισμό αφαίμαξης του λαού όταν προβλέπεται ότι οι ΟΤΑ ως σύνολο το 2012 θα εμφανίζουν πλεόνασμα 385 εκατ. ευρώ, το 2013 1,011 δισ. ευρώ, το 2014 1,557 δισ. ευρώ και το 2015 1,843 δισ. ευρώ.
Παράλληλα κόβονται  285 εκατ. ευρώ (χωρίς να υπολογίζεται το κόστος μισθοδοσίας των καθαριστριών) από την κρατική χρηματοδότηση για το 2011, ενώ προβλέπει αύξηση των εσόδων από δημοτικά και ανταποδοτικά τέλη κατά 700 εκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2012-2015. Φυσικά και απολύσεις αφού προβλέπεται μείωση 100 εκατομμύρια μείωση της μισθοδοσίας.
Από την μια λοιπόν η τιμολογιακή πολιτική που θα ακολουθήσει και ο δικός μας Δήμος, με δεδομένη την στήριξή του στην κυβερνητική πολιτική, θα κινηθεί σε αυτή την κατεύθυνση.
Δεν είναι αλήθεια ότι η δημοτική αρχή είναι κατά της ιδιωτικοποίησης. Απλά η ΔΕΥΑΚ όπως είναι δε μπορεί να παραδοθεί σε ιδιώτη με όρους κερδοφορίας.
Αυτό που θα επιδιωχθεί είναι η δημιουργία προϋποθέσεων για το σχηματισμό ΑΕ που θα διαχειρίζονται και θα εμπορεύονται το νερό σε ευρύτερες ζώνες.
Για αυτό έχουμε τη “εξυγίανση” των μη κερδοφόρων ΔΕΥΑ, είτε μέσω συγχωνεύσεων, είτε μέσω απολύσεων, ώστε στη συνέχεια να παραδοθεί η παροχή του νερού στους ιδιώτες με όρους κερδοφορίας, όπως ακριβώς “εξυγιάνθηκαν” τη δεκαετία το 80 οι προβληματικές επιχειρήσεις.
Προετοιμάζεται κατά τη γνώμη μας η ιδιωτικοποίηση και δεν απορρίπτεται.
Να δεσμευτεί το ΔΣ ότι δε θα παραδοθεί το νερό σε οποιαδήποτε εταιρεία στο μέλλον.
Καλούμε τους εργαζόμενους να επαγρυπνούν ενάντια σε κάθε απόπειρα νέων αυξήσεων στα τιμολόγια του νερού. Να αγωνιστούν μαζί με το ΚΚΕ διεκδικώντας:
* Μείωση των τιμολογίων, κατάργηση του απαράδεκτου καπέλου του 80%
* Ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του νερού.
* Δημιουργία αποκλειστικά Δημόσιου Ενιαίου Φορέα Διαχείρισης υδάτινων πόρων με κεντρικό κρατικό σχεδιασμό, έλεγχο και διαχείριση
Το νερό πρέπει να αποτελεί κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα, στο πλαίσιο ενός διαφορετικού δρόμου ανάπτυξης, του δρόμου της λαϊκής εξουσίας, των κοινωνικοποιημένων μέσων παραγωγής, της κεντρικά σχεδιασμένης οικονομίας με γνώμονα τις λαϊκές ανάγκες και όχι την κερδοφορία του μεγάλου κεφαλαίου.

Καρπενήσι
18/7/2011