Παρασκευή 22 Ιουλίου 2011

Συνεδρίασε η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Αναβλήθηκαν τα δύο θέματα που αφορούσαν την Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας διότι το Υπουργείο δεν τοποθετήθηκε ακόμη (θετικά ή αρνητικά) επί της ορνιθολογικής μελέτης !!!

Συνεδρίασε στις 12-07-2011 η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης παρουσία της Ειδικής Γραμματέα Περιβάλλοντος και Ενέργειας του ΥΠΕΚΑ κα Μαργαρίτα Καραβασίλη για θέματα Περιβάλλοντος. Τόσο ο κος Κλέαρχος Περγαντάς, ο οποίος παραβρέθηκε στη συνεδρίαση, όσο και τα Μέλη της Επιτροπής και Φορείς της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έθεσαν τα σημαντικότερα Περιβαλλοντικά προβλήματα της Περιφέρειας και τονίστηκε η ανάγκη επίλυσής τους.
Στη συνέχεια η επιτροπή συνεδρίασε και πήρε αποφάσεις για διάφορα θέματα που αφορούσαν Εγκρίσεις Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων κυρίως για Αιολικούς Σταθμούς παραγωγής Ενέργειας σε περιοχές της Περιφέρειας Στερεάς.

Τα δύο θέματα που αφορούσαν την Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας, α) Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας « ΠΟΥΝΕΝΤΗΣ Α.Ε.Ε.» στη θέση ¨ΜΙΧΟΣ-ΒΟΪΔΟΛΙΒΑΔΟ-ΑΠΕΛΙΝΑ¨ στο Δήμο Αγράφων της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας και συνοδά έργα στο Δήμο Αγράφων της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας και στους Δήμους Καρδίτσας και λίμνης Πλαστήρα της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας. Εισηγητής ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κος Αντώνης Τερζής.
β) Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «ΑΝΕΜΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» στη θέση ¨Γραμμένη – Τούρλα – Καρνόπι¨ των Δήμων Αγράφων στο Δήμο Αγράφων Π.Ε. Ευρυτανίας και στους Δήμους Καρδίτσας & λίμνης Πλαστήρα Π.Ε. Καρδίτσας, αναβλήθηκαν διότι το Υπουργείο δεν τοποθετήθηκε ακόμη (θετικά ή αρνητικά) επί της ορνιθολογικής μελέτης που η κατασκευαστική εταιρεία έστειλε. Ως γνωστόν σύμφωνα με το άρθρο 6 επιτρέπεται η χωροθέτηση αιολικών εγκαταστάσεων σε Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) της ορνιθοπανίδας, μετά από σύνταξη ειδικής ορνιθολογικής μελέτης και σύμφωνα με τις ειδικότερες προϋποθέσεις και περιορισμούς που θα καθορίζονται στην οικεία πράξη έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.
Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι ενώ αρχικά, η εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Αντώνη Τερζή, προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης ήταν αρνητική, ύστερα από τα νέα δεδομένα (ορνιθολογική μελέτη, θετική εισήγηση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγράφων και των Προέδρων των Δημοτικών Διαμερισμάτων Αγράφων και Βραγγιανών) κινείται προς τη θετική κατεύθυνση.