Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2011

Συνεδριάζει το Δ.Σ. Καρπενησίου

Για Ψήφιση προϋπολογισμού 
οικ.έτους 2012 και άλλα 17 θέματα

Συνεδριάζει σήμερα 21 Δεκεμβρίου   2011 ημέρα Τετάρτη   και ώρα 20.00μμ, το Δ.Σ. Καρπενησίου για για την ψήφιση του προϋπολογισμού 2012 και για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :

1.Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου «Μικρός υδροηλεκτρικός σταθμός (ΜΥΗΣ) ποταμού Καρπενησιώτη( εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σουλιώτης Νικολαος)
2.Πρόταση στη διαβούλευση του σχεδίου διαχείρισης υδατικού διαμερίσματος δυτικής Στερεάς Ελλάδος (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σουλιώτης Νικολαος)
3.Επί αιτήσεως οδηγών ταξί
4.Μονοδρόμηση οδού Ζηνοπούλου (εισήγηση από την ποιότητα Ζωής) )(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
5.Υπογραφή σύμβασης παράτασης μίσθωσης ακινήτου )(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
6.Έγκριση δαπάνης για γνωμοδότηση δικηγόρου
7.Λήψη απόφασης για το ημιτελές κτίριο της οδού Εθν.Αντίστασης (εισήγηση από την ποιότητα Ζωής) )(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
8.Καθορισμός αριθμού αδειών άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου για το έτος 2012(εισήγηση από την ποιότητα Ζωής) )(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
9.Καθορισμός θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το έτος 2012 (εισήγηση από την ποιότητα Ζωής) )(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
10.Συγκρότηση επιτροπής για τον έλεγχο  των αδειών πωλητών των λαϊκών αγορών (άρθρο 10 του Π.Δ 51/2006)(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
11.Συγκρότηση επιτροπής για τον έλεγχο των παραγωγών και επαγγελματιών των λαϊκών αγορών (άρθρο 10 του Π.Δ 51/2006) εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
12.Διαγραφή χρεών εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος
13.Επί αιτήσεως των κ.,κ Παπακωστοπούλου Σοφίας,Β λάχου Βασιλείου ,Χαντζή Αριστείδη, Βαστάκη Κωνστντίνου, Κολοκυθά Φωτίου, Κρουστάλλη Βασιλείου Ροδοθέας Γεωργιάδου και Μπούκουρα Χριστίνας )(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
14.Καταβολή προνομιακών επιδομάτων στους δικαιούχους από τον λογαριασμό πρώτων κοινωνικών Βοηθειών (από το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής Υγείας και Πρόνοιας).
   ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σουλιώτης)
15.Παράταση προθεσμίας του έργου «Εσωτερική οδοποιία Μεγάλου Χωριού» αναδόχου κ.Θ.Βαξεβάνου
16.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής  παραλαβής του έργου «Διευθέτηση όμβριων υδάτων στη συνοικία Παναρεϊκα Τ.Κ Κρικέλλου  αναδόχου κ. Μήτσιου
17.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου Ανάπλαση χώρου από οικία Δ.Σταμέλου έως οικία Κορέντζελου  (Τ.Δ Πετραλώνων).
41η ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση
 της Οικονομικής επιτροπής

    Εν τω μεταξύ την περασμένη  Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου του έτους 2011 συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρπενησίου για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :
1.Εισήγηση Οικ. επιτροπής για κατάρτιση του προϋπολογισμού έτους 2012
2.Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για το έργο «Κατασκευή σκάλας στην Αγία Παρασκευή  Παναγιώτη Γεωργαλή προς οικία Αγγελικής Πολυχρόνη»
3.Αποδοχή δωρεάς οικοπέδου στην Τ.Κ. Βράχας