Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2011

Συνεδρίασε η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης


Συνεδρίασε στις 16-12-2011 η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης στη Λιβαδειά και ύστερα από αρκετή συζήτηση ενέκρινε τα παρακάτω θέματα:
Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) λατομείου Αργίλου στη θέση «Ράχη Σάμαρη» της Τ.Κ. Αμπελοχωρίου, του Δήμου Θηβαίων Ν. Βοιωτίας.

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την ανανέωση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της υφιστάμενης χοιροτροφικής μονάδας 200 χοιρομητέρων με τα παράγωγά τους ιδιοκτησίας της εταιρείας “PINGLAND” ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ Νεοχωρακίου Δήμου Θηβών Ν. Βοιωτίας.
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 73.000 ωοτόκων ορνίθων, μονάδα (Γ) στη θέση Μεντίδι Δημοτικής Ενότητας Οινιφύτων του Δήμου Τανάγρας Ν. Βοιωτίας.
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τη λειτουργία αποθηκών εμπορευμάτων της εταιρείας «RAVENA A.E.» στη θέση «Ροβιστέζα ή Κρέσπι», της Δημοτικής Ενότητας Σχηματαρίου του Δήμου Τανάγρας, Ν. Βοιωτίας.
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) λατομείου μαρμάρων του ΒΑΣΙΛΈΙΟΥ ΚΑΡΟΥΖΟΥ στη θέση « ΤΡΙΑ ΡΕΜΑΤΑ», Δ.Ε. Διστόμου Δήμου Αράχωβας – Αντίκυρας Ν. Βοιωτίας.
Δεν ενέκρινε τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη θέση « Τσούκες» των Δήμων Θηβαίων και Χαλκιδέων, διότι δεν υπήρχε η άποψη των Δήμων, παρότι είχαν ενημερωθεί.