Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2011

Κινδυνεύει η Δυτ. Φραγκίστα

Η Δυτική Φραγκίστα, εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα αντιμετωπίζει ένα πολύ σοβαρό κατολισθητικό φαινόμενο, το οποίο το τελευταίο καιρό έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις, και ο Πρόεδρος του χωριού Θύμιος Κολοκύθας ζητά την άμεση λήψη μέτρων.

Το τεράστιο αυτό πρόβλημα, που βάζει σε κίνδυνο το χωριό, έχει εκδηλωθεί επί της Εθνικής Οδού Καρπενησίου – Αγρινίου, στη θέση «Δυτική Φραγκίστα» και για όσους ξέρουν την περιοχή δίπλα από τον χείμαρρο «Χωλόρεμα».
Μετά λοιπόν από πρωτοβουλία του Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου Δυτ. Φραγκίστας κ. Ευθυμίου Κολοκύθα, ο Επίκουρος Καθηγητής του ΤΕΙ Λαμίας Δρ. Αριστείδης Μερτζάνης, επισκέφθηκε την περιοχή, προκειμένου να διαγνώσει τη σοβαρότητα του προβλήματος και να υποδείξει άμεσα λύση.
Αφιλοκερδώς και με ξεχωριστό ενδιαφέρον ο κ. Μερτζάνης, συνοδευόμενος από τον δραστήριο Πρόεδρο κ. Κολοκύθα και κατοίκους του χωριού, πραγματοποίησε επιτόπου επίσκεψη – αυτοψία, την Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2011, όπου διέγνωσε πως το χωριό σε δύο τμήματα του αντιμετωπίζει σοβαρά κατολισθητικά προβλήματα.
Το πρώτο από αυτά βρίσκεται στο δυτικό πρανές εκσκαφής της Εθνικής Οδού Αγρινίου – Καρπενησίου, σε απόσταση 330 μέτρων, νότια της διασταύρωσης της βόρειας εισόδου του χωριού, ενώ το δεύτερο στις ανατολικές παρυφές του χωριού.
Στο πρώτο τμήμα, το συνολικό εύρος της κατολίσθησης (μήκος πρανούς εκσκαφής επί της οδού) ξεπερνάει τα σαράντα μέτρα. Η απόσταση της κορυφής (στέψης) της κατολίσθησης μέχρι την απόληξή της (άκρο), που ταυτίζεται υψομετρικά με την την προαναφερόμενη Εθνική Οδού, φθάνει τα δεκαπέντε μέτρα περίπου. Η «ζώνη εκκένωσης» της κατολίσθησης καταλαμβάνει σήμερα ολόκληρη την περιοχή του κατολισθαίνοντος πρανούς, ενώ στη «ζώνη συγκέντρωσης» δεν υφίσταται μεταφερόμενο υλικό, καθώς απομακρύνεται για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας των οχημάτων.
Στο δεύτερο τμήμα εμφανίζονται φαινόμενα διάβρωσης – κινητικότητας του εδάφους. Η περιοχή αυτή παρουσιάζει, σύμφωνα με την έκθεση αυτοψίας του κ. Μερτζάνη, μέτριες έως ισχυρές κλίσεις ανάγλυφου με το κάτω άκρο της επί της Ε.Ο Αγρινίου – Καρπενησίου και χαμηλότερα διαμορφώνεται η προσχωσιγενής επιφάνεια της κοίτης του υδατορέματος Φραγκιστιανόρεμα, ενώ το ανώτερο τμήμα της, οριοθετείται στο ανατολικό όριο του χωριού και ανατολικά του κτιρίου της πρώην Δημοτικής Αρχής. Η απόσταση μεταξύ του κατολισθέντος σημείου της ΕΟ και των πρώτων κατοικιών στο ανατολικό όριο του χωριού είναι περίπου 235μέτρα. Το βόρειο όριο του πρανούς αυτού, οριοθετείται από το χείμαρρο Χωλόρεμμα, ο οποίος υποσκάπτει τον εδαφικό μανδύα και το υπόβαθρο της περιοχής, δημιουργώντας εστίες απομάκρυνσης γαιώδους υλικού, καθώς και ανακατατάξεις στην διαμορφούμενη ισορροπία και στην ευστάθεια του εδάφους.
Η μακροχρόνια αποσάθρωση των πρανών, οι έντονες και παρατεταμένες βροχοπτώσεις και οι διαβρώσεις στη βάση του πρανούς είναι οι αιτίες που προκαλούν τα φαινόμενα κινητικότητας των εδαφικών μαζών, δηλαδή τις κατολισθήσεις.
Σύμφωνα με την έκθεση του κ. Μερτζάνη, στις προαναφερόμενες ερευνηθείσες περιοχές εμφανίζονται προβλήματα κατολισθήσεων, για τα οποία κρίνεται σκόπιμη η περαιτέρω διερεύνηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες (τεχνικές υπηρεσίες Δήμου και Περιφέρειας, ΙΓΜΑ, κλπ), έτσι ώστε να αντιμετωπισθούν έγκαιρα με τα κατάλληλα μέτρα και να προληφθούν πιθανά ακραία φαινόμενα κινητικότητας των εδαφικών μαζών. 
Ενδεικτικά αναφέρονται στην έκθεση, προληπτικά μέτρα και έργα – άμεσες παρεμβάσεις – που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των κατολισθητικών φαινομένων.
Για το πρώτο τμήμα θα πρέπει άμεσα να γίνουν:
-Η απομάκρυνση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, με την κατασκευή περιφερειακού τσιμεντένιου αύλακα στη στέψη της κατολίσθησης και στραγγιστηριού (από δίκτυο διάτρητων σωληνώσεων).
-Η Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα, στη βάση του πρανούς εκσκαφής, ή κατά περίπτωση κατασκευή τοίχου ανάσχεσης από συρματόπλεκτα κιβώτια με χονδρόκκοκο υλικό – λιθοσύντριμμα, εφόσον από την τοπογραφική αποτύπωση προκύψει κατάλληλος χώρος για την τοποθέτησή τους, χωρίς την περαιτέρω επιβάρυνση της περιοχής από πρόσθετη εκσκαφή του πρανούς.
-Οι Φυτεύσεις δένδρων και θάμνων στα αποκαλυφθέντα, από τη διάβρωση, πρανή και ανάντη. Κρίνεται απαραίτητη η φύτευση ειδών φυτών ξηροφυτικών απαιτήσεων, έτσι ώστε να περιοριστούν οι αρδευτικές απαιτήσεις μεγάλων ποσοτήτων νερού για την ανάπτυξή τους και να περιοριστεί ο κίνδυνος κατολίσθησης από την παρουσία ύδατος στην εδαφική μάζα του πρανούς.
Για το δεύτερο τμήμα θα πρέπει να γίνουν:
-Η απομάκρυνση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων. Κρίνεται σκόπιμη η άμεση επιθεώρηση για πιθανές διαρροές, των αυλακίων άρδευσης, των σωληνώσεων υδροδότησης και του δικτύου αποχέτευσης. Επίσης, η ολοκληρωτική διευθέτηση και ο εγκιβωτισμός του χειμάρρου θα συνεισφέρει αποτελεσματικά στην απομάκρυνση των επιφανειακών απορροών και στην ευστάθεια – αντιδιαβρωτική προστασία της περιοχής.
-Η ανακατασκευή των τοίχων αντιστήριξης (ξερολιθιές) και η αναδιαμόρφωση των αναβαθμίδων.
-Οι φυτεύσεις δένδρων και θάμνων στα αποκαλυφθέντα, από τη διάβρωση, πρανή και ανάντη. Κρίνεται απαραίτητη η φύτευση ειδών φυτών ξηροφυτικών απαιτήσεων, έτσι ώστε να περιοριστούν οι αρδευτικές απαιτήσεις μεγάλων ποσοτήτων νερού για την ανάπτυξή τους και να περιοριστεί ο κίνδυνος κατολίσθησης από την παρουσία ύδατος στην εδαφική μάζα του πρανούς.
Ο Πρόεδρος του χωριού κ. Θύμιος Κολοκύθας έχει καταθέσει την έκθεση – αυτοψία του κ. Μερτζάνη, τόσο στην τεχνική υπηρεσία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, όσο και στο Δασαρχείο Καρπενησίου.
Αν και πέρασαν σχεδόν δύο εβδομάδες, ο κ. Κολοκύθας δεν έχει λάβει καμία επίσημη απάντηση από την Περιφέρεια, ενώ το Δασαρχείο παραχώρησε δένδρα για να ξεκινήσουν οι δενδροφυτεύσεις.
Πολλά μπράβο αξίζουν στον πρόεδρο του χωριού, ο οποίος με προσωπικές του ενέργειες, αναδεικνύει σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει το χωριό όπως και το συγκεκριμένο που χρήζει άμεσης αντιμετώπισης.
Το κατολισθητικό αυτό φαινόμενα που έχει καταγραφεί από τον Καθηγητή, δικαιολογημένα έχει προκαλέσει την ανησυχία των κατοίκων και λογικό είναι να διαταράσσει σε μεγάλο βαθμό και την καθημερινότητα τους.
Ας ελπίσουμε ότι η Περιφέρεια θα απαντήσει άμεσα και θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, ούτως ώστε να βρεθεί σύντομα η λύση αντιμετώπισης του προβλήματος καθότι είμαστε ακόμη στο μέσον του χειμώνα και οι έντονες βροχές που αναμένονται είναι σίγουρο ότι θα επιδείνωσαν ακόμη περισσότερο την κατάσταση.