Πέμπτη 3 Μαΐου 2012

ΡΟΥΧΑ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ από το Δήμο Καρπενησίου

Ο Δήμος Καρπενησίου μετά τα Γεύματα Αγάπης, το Κοινωνικό Παντοπωλείο, και το πρόγραμμα διανομής καυσόξυλων και  πετρελαίου συνεχίζει την κοινωνική πολιτική  αρωγής και στήριξης ευπαθών και αδύναμων ομάδων συστήνοντας μια νέα δομή με την ονομασία « Ρούχα και Παιχνίδια Αγάπης».

Μέσα από τη δομή αυτή θα ωφελούνται παιδιά μέχρι την ηλικία των 18 ετών με την  παραχώρηση διαφόρων αγαθών όπως βρεφικά είδη, ρούχα, παπούτσια, παιχνίδια, βιβλία και άλλα εποχιακά είδη καλύπτοντας βασικές τους ανάγκες.
Η πρόταση του Δημάρχου και της ομάδας του ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο και στηρίχθηκε και από την ομάδα του συνδυασμού της Ανεξάρτητης Δημοτικής Συνεργασίας.
Συγκεκριμένα ψηφίστηκαν τα εξής:
1.Ο χώρος που θα λειτουργήσει η δομή «Ρούχα και Παιχνίδια Αγάπης» βρίσκεται στο κτίριο του Δήμου δίπλα στο ΚΔΑΠ και τα Γεύματα Αγάπης. Για το σκοπό αυτό έχει ανακαινιστεί μία αίθουσα με εθελοντική εργασία από το υπάρχον προσωπικό του Δήμου. 
2. Οι πόροι για τη λειτουργία της δομής θα προέρχονται κυρίως:
α) από δωρεές επιχειρηματιών που θα προσφέρουν τα προϊόντα τους
β) από χορηγίες και δωρεές ιδιωτών, οργανισμών και ιδρυμάτων.
3.Αναφορικά με τους χορηγούς και τις επιχειρήσεις που θα ανταποκριθούν θετικά, τα προσφερόμενα προϊόντα θα παραδίδονται στο χώρο της δράσης αυτής, συνοδευόμενα με τα σχετικά παραστατικά (δελτίο αποστολής) που θα παραδίδονται στους υπευθύνους, οι οποίοι θα είναι αρμόδιοι για την παραλαβή και φύλαξη των προϊόντων και των παραστατικών καθώς και για την έκδοση των σχετικών βεβαιώσεων προς τους προσφέροντες φορείς.
4.Τη λειτουργία της δομής αυτής, θα αναλάβει η δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγύης & Ποιότητας Ζωής, η ομάδα εθελοντών δημοτών και οι ειδικοί σύμβουλοι του Δημάρχου.
5.Η κοινωνική δράση «Ρούχα και Παιχνίδια Αγάπης» θα προμηθεύει τους δικαιούχους προϊόντα κατόπιν αιτήσεως τους, που θα υποβάλλουν στη Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθώς και στο Δημαρχείο Καρπενησίου.
 Οι ενδιαφερόμενοι θα γνωστοποιούν στην  αίτηση που θα υποβάλλουν, την ηλικία του παιδιού-δικαιούχου, το φύλο και τις συγκεκριμένες ανάγκες ( π.χ. αγόρι, 6 ετών, επιθυμώ να λάβω ρούχα και βιβλία). Υπεύθυνοι για την έγκριση των αιτήσεων θα είναι οι κοινωνικοί λειτουργοί από τη δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Ποιότητας Ζωής, οι οποίοι θα εξετάζουν τις αιτήσεις μία φορά την εβδομάδα, με βάση τα κοινωνικοοικονομικά κριτήρια των αιτούντων κατά την περίοδο που γίνεται το αίτημα.
Ο Δήμαρχος δήλωσε: «Η Δημοτική Αρχή προκειμένου να αντιμετωπίσει τα φαινόμενα φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού  αναπτύσσει μια δέσμη αλληλένδετων κοινωνικών δράσεων που επιτυγχάνουν την εμπλοκή των ευπαθών ομάδων στον κοινωνικό ιστό και προσβλέπουν στην καλλιέργεια κοινωνικής ευθύνης προς κάθε μορφή κινδύνου. Σε αυτή την λογική συστάθηκε και η δομή «Ρούχα και Παιχνίδια Αγάπης». Μόνο μέσα από τη συνεργασία όλων θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες που μαστίζουν την κοινωνία μας.