Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2012

Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ευρυτανίας
      Σύμφωνα με τα άρθρα 10, 11, 12, 13, 14, 15 και 16 του καταστατικού του Συλλόγου, καλούνται τα Μέλη την Παρασκευή 2-11-2012 και ώρα 08:30 π.μ. στο Καρπενήσι (4ο Δημοτικό Σχολείο Καρπενησίου, Αθ. Καρπενησιώτη 103) σε Τακτική Γενική Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση .

     Η Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 14 του καταστατικού του Συλλόγου, βρίσκεται σε απαρτία, αν παραβρίσκονται σ’ αυτή το 1/2 συν 1 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
1.Διαπίστωση απαρτίας.
2.Εκλογή Προεδρείου.
3.Ενημέρωση από τον αντιπρόσωπο του Συλλόγου στη ΔΟΕ για τις εργασίες και τις αποφάσεις της 81ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης   του κλάδου, που πραγματοποιήθηκε  στην Αθήνα     22 - 24 Ιουνίου 2012.
4.Ενημέρωση από τους αιρετούς του ΠΥΣΠΕ Ευρυτανίας.
5.Έκθεση πεπραγμένων Δ.Σ. Συλλόγου για τη συνδικαλιστική διετία 2010 – 2012, Οικονομικός απολογισμός Δ.Σ. Συλλόγου, Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής.
6.Κριτική πεπραγμένων από τα μέλη του Συλλόγου – τοποθετήσεις μελών Δ.Σ.
7.Δευτερολογία Προέδρου Δ.Σ.
8.Ψήφιση Πεπραγμένων και οικονομικού απολογισμού.
9.Προτάσεις μελών.
10.Ανακοίνωση υποψηφιοτήτων για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια (ΠΥΣΠΕ-ΑΠΥΣΠΕ-ΚΥΣΠΕ) – τοποθετήσεις υποψηφίων.
11.Ανακοίνωση υποψηφιοτήτων για το Δ.Σ. και την Ελεγκτική Επιτροπή – τοποθετήσεις υποψηφίων.
12.Εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ.  και Ελεγκτικής Επιτροπής του Συλλόγου.

          Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν την υποψηφιότητά τους μέχρι τη Δευτέρα 29 Οκτωβρίου και ώρα 14:00 στο γραφείο του Συλλόγου.
      Στους συναδέλφους που είναι μέλη του συλλόγου και επιθυμούν να παραστούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση χορηγήθηκε άδεια μιας ημέρας. Οι συνάδελφοι που δεν είναι μέλη του συλλόγου ή δεν επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση θα πρέπει να βρίσκονται κανονικά στα σχολεία τους . 
       Η συμμετοχή όλων των μελών στην Τακτική Γενική μας Συνέλευση είναι απαραίτητη για να συνδιαμορφώσουμε θέσεις και προτάσεις και να αποφασίσουμε εμείς για τους εαυτούς μας . Γι’ αυτό είναι αυτονόητο ότι πρέπει να παραμείνουμε μέχρι το τέλος της Συνέλευσης συμμετέχοντας στις διαδικασίες της.  
      Είναι επίσης σημαντικό να ξεκινήσουμε τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης όσο το δυνατό νωρίτερα, γι’ αυτό παρακαλούμε τους συναδέλφους να βρίσκονται έγκαιρα στο αμφιθέατρο του 4ου Δημοτικού Σχολείου Καρπενησίου. 
        Για το Δ.Σ.
                       Ο Πρόεδρος                                                          Η  Γεν. Γραμματέας
                   Ευθυμίου Γιάννης                                                      Μπούκα Κατερίνα