Σάββατο 21 Δεκεμβρίου 2013

Παράταση προθεσμιών διενέργειας και κοινοποίησης απογραφικών στοιχείων αιγοπροβάτων

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας ανακοινώνεται η παράτασης της προθεσμίας (κατ΄ εξαίρεση για το έτος 2013), μέχρι την οποία οι κάτοχοι αιγοπροβάτων μπορούν να διενεργήσουν και να κοινοποιήσουν τα απογραφικά στοιχεία των αιγοπροβάτων τους, για το έτος 2013,
σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 4121/13-12-2013 έγγραφό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πιο συγκεκριμένα: α) η περίοδος διενέργειας απογραφής από τον κάθε κάτοχο αιγοπροβάτων παρατείνεται έως 31/12/2013 και β) η περίοδος κοινοποίησης των παραπάνω απογραφικών στοιχείων (απογραφή που διενεργήθηκε έως 31/12/2013) παρατείνεται έως 20/01/2014. 
Σε περίπτωση μη τήρησης των προθεσμιών διενέργειας και κοινοποίησης των απογραφικών στοιχείων της εκμετάλλευσης , η αρμόδια αρχή αφενός παραλαμβάνει την απογραφή και καταγράφει στην Κτηνιατρική Βάση Δεδομένων τις ακριβείς ημερομηνίες διενέργειας και κοινοποίησης αυτής, αφετέρου προβαίνει στην επιβολή των προβλεπόμενων μέτρων συμμόρφωσης. Σε κάθε περίπτωση ο κάτοχος ενημερώνεται για τις τυχόν εις βάρος του ενέργειες της αρμόδιας αρχής πληρωμών (ΟΠΕΚΕΠΕ) μετά από το διασταυρωτικό έλεγχο των δεδομένων  της Κτηνιατρικής Βάσης Δεδομένων.