Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2013

Άνοιξε το ΚΤΕΟ Ευρυτανίας

Σχεδόν μετά από ένα χρόνο άνοιξε και πάλι το ΚΤΕΟ Ευρυτανίας, αφού μετά από πολύ τρέξιμο της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, πήρε την πιστοποίηση και έγινε ο απαιτούμενος έλεγχος στα μηχανήματα.
Λίγο πριν την εκπνοή του 2013 κατάφεραν να θέσουν σε λειτουργία το ΚΤΕΟ Ευρυτανίας οι υπάλληλοι που απέμειναν, με την συνδρομή όμως 4 συναδέλφων τους από τις Διευθύνσεις Μεταφορών της Λιβαδειάς,  της Άμφισσα και τις Φθιώτιδας.


Από την περασμένη Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2013, επαναλειτουργεί και  δέχεται τους  ιδιοκτήτες οχημάτων για τους περιοδικούς ελέγχους, σταδιακά, γιατί έχει συσσωρευτεί μεγάλος αριθμός οχημάτων, αν αναλογιστεί κανείς ότι επί ένα σχεδόν χρόνο το ΚΤΕΟ παρέμεινε κλειστό, μέχρι να εξασφαλίσει την πιστοποίηση.
Ως γνωστόν η λειτουργία του ΚΤΕΟ είχε ανασταλθεί από τις 7 Ιανουαρίου 2013, μετά την υπ’ αρ. 274/14/3-1-2013 (ΒΕΦΙ1-ΨΚΛ) εγκυκλίου της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου της Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και σύμφωνα με το Ν. 4070/2012, άρθρο 185, παρ. 11 (ΦΕΚ Α΄ 82), όπου τα Δημόσια ΚΤΕΟ που λειτουργούσαν στις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ανέστειλαν τη λειτουργία τους για μικρό χρονικό διάστημα (κάτι που δεν έγινε με το ΚΤΕΟ Ευρυτανίας, καθώς μετά από ένα χρόνο επαναλειτούργησε), μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησής τους, αλλά και της ετήσιας συντήρησης του μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού τους.
Τελικά το ΚΤΕΟ Ευρυτανίας πήρε την πιστοποίηση ISO και προμηθεύτηκε τα απαραίτητα μηχανημάτα σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 20794/2222/03.05.2012 περί «Καθορισμού των όρων και προϋποθέσεων της ορθής λειτουργίας των Δημοσίων ΚΤΕΟ» όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα.
Ουσιαστικά η εφαρμογή του προτύπου ΙSO 9001:2008 αποτελεί αλλαγή στις λειτουργικές διαδικασίες αλλά και την εισαγωγή νέων διαδικασιών ελέγχου. Σημαντικό στοιχείο για την ορθή εφαρμογή του ήταν η πρόβλεψη κονδυλίων για την αγορά νέου σύγχρονου εξοπλισμού και αντικατάσταση του παλιού περασμένης τεχνολογίας, η διακρίβωση των  μηχανημάτων, η εφαρμογή μηχανογράφησης στις αυτόματες γραμμές ελέγχου, η κατάρτιση του ανθρωπίνου δυναμικού και η διαμόρφωση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.