Σάββατο 21 Δεκεμβρίου 2013

Ιερά Μονή Τατάρνας και Ιερός Ναός Αγίας Τριάδας Αγρινίου Γράφει ο Θαν. Γιαννακόπουλος Καθηγητής ΑΠΘ

Στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Φακ. 240)  υπάρχουν αρκετά στοιχεία που αφορούν την σύνδεση της Ιεράς Μονής Τατάρνης (Τατάρνας) με τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Αγρινίου, κυρίως στα  πρώτα Μεταεπαναστατικά χρόνια. Τα στοιχεία αφορούν στην λειτουργία του Ναού  ως Μετόχι της Ιεράς Μονής Τατάρνας καθώς και αυτά που αφορούν την προσπάθεια ομάδας κατοίκων του Αγρινίου να μετατραπεί σε ενοριακό Ναό και να ενταχθεί στην Επισκοπή Αιτωλίας.
Από έγγραφο  του Εκκλησιαστικού Γραμματέα της Επικρατείας, τότε Υπουργείο,  Θεοχάρη, την 8η Απριλίου 1840 προκύπτει ότι «η Ιερά Μονή παρουσίασε τίτλους αποδεικνύοντας αναμφισβήτητα της ιδιοκτησίας αυτής επί του ιερού τούτου Ναού». Καθώς επίσης τις στο δικαστήριο μαρτυρίες (φαίνεται ότι έγινε και σχετικό δικαστήριο για το ιδικτησιακό καθεστώς του Ιερού Ναού,  των Αντ.Μεγαπάνου, Αθαν.Αναστασοπούλου, Χρ.Δέσπου και Ζαχ.Στάικου,ότι δαπανήθηκαν (από την Μονή) για την ανέγερση του Ιερού Ναού περίπου 8500 γρόσια και εφημηρεύεται από την ηγούμενο της Μονής. Παράλληλα, ο Ηγούμενος σύμφωνα με απόφαση της Ιεράς  Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδας  προς τον Επίσκοπο της Αιτωλίας την 14η Αυγούστου 1836 «θέλει έχει την επιστασίαν  και εφορείαν της εκκλησίας υποχρεούμενος να φροντίζει  μετά πάσης επιμελείας περί διατηρήσεως του αναγκαίου καλωπισμού και πάντων προμηθείας αυτής, κτλ». Η απόφαση στάλθηκε και στον Επίσκοπο Καλλιδρόμης, για να μεριμνήσει στην εφαρμογή της. Ακόμη, και το 1857 υπάρχουν στοιχεία  για τoν τρόπο λειτουργίας του Ιερού Ναού της Αγίας Τριάδος Αγρινίου. Να σημειωθεί ότι ο Δήμαρχος Αγρινίου Α. Καστανάς με εγγραφό του  την 8η Μαίου 1840 στον ηγούμενο της Ιεράς μονής τον πληροφορεί για τις ενέργειες του  να παραλάβει τον Ιερόν Ναόν ,καθώς κι εκείνες των ιερέων. Την 27η Σεπτεμβρίου του 1844,υπάρχει έγγραφο του Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας Ιεροθέου προς τον Οσιώτατον ιερομόναχον Βαρθολομαίον της Ι.Μ.Τατάρνας με το οποίο εγκρίνει την προτασή του για την επικουρίαν του ιερέως Τσιρίμπαση στην Αγία Τριάδα.Με άλλο εγγραφο ,το 1847 ορίζεται ο Ιερομόναχος Άνθιμος για την βοήθεια αυτή. Δίνονται ακολούθως ,μερικά από τα ομοιότυπα των Αρχείων.
1 Ο Καθ.Αθ.Λ.Γιαννακόπουλος, είναι απόγονος της ιστορικής οικογένειας των Γιολδασαίων. Κλάδος αυτής, το 1872 άλλαξε το επώνυμο σε Γιαννακόπουλος προς τιμή του Γιαννάκη Κώστα Γιολδάση, γνωστού στην περιοχή ως Γιαννακάκη.