Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2014

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Δήλωση ενδιαφέροντος κτηνοτρόφων για χρήση βοσκοτόπων

Από το Δήμο Καρπενησίου και το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης ανακοινώνεται πως όσοι δημότες κτηνοτρόφοι επιθυμούν να εισάγουν τα ζώα τους στους βοσκοτόπους του Δήμου Καρπενησίου για την κτηνοτροφική περίοδο έτους 2014,
θα πρέπει να προσέλθουν στα κατά τόπους γραφεία των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου, για να αιτηθούν το βοσκότοπο και να δηλώσουν τον αριθμό των ζώων τους έως 31 Μαρτίου.
Η αίτηση για χρήση βοσκοτόπου πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο του Μητρώου εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων ή βοοειδών καθώς και από Βεβαίωση δημοτικής ενημερότητας.