Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2014

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Πολυτέκνων Νομού Ευρυτανίας, Στέλιος Δημητρόπουλος σύμφωνα με τα άρθρα  9 & 11 του καταστατικού του συλλόγου και μετά από απόφαση του Δ.Σ.

                                          Κ  α  λ  ε  ί
τα μέλη του συλλόγου σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 16 Μαρτίου 2014, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00΄π.μ. στα γραφεία του συλλόγου με τα παρακάτω  θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Εκλογή προεδρείου γενικής συνέλευσης.
2.Διοικητικός απολογισμός έτους 2013.
3.Οικονομικός απολογισμός έτους 2013.
4.Ανάγνωση έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής για οικονομική διαχείριση έτους 2013.
5.Ψηφοφορία για την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και της Ε.Ε. από ευθύνες διοίκησης και οικονομική διαχείριση έτους 2013.
6. Απόφαση έγκρισης του προτεινόμενου προϋπολογισμού για το έτος 2014.
7.Κάθε άλλο θέμα που θα προκύψει .
Σε περίπτωση που δεν θα υπάρξει απαρτία (κάτι που είναι σίγουρο), η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή 23 Μαρτίου 2014 στα γραφεία του συλλόγου,  την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα, θεωρούμενης ότι βρίσκεται σε απαρτία με όσα μέλη παραβρεθούν.
Παρακαλούνται όλοι οι πολύτεκνοι να παραβρεθούν στην παραπάνω Γενική Συνέλευση.