Πέμπτη, 6 Μαρτίου 2014

Συνεδρίασε το δημοτικό συμβούλιο Αγράφων Δεν συζητήθηκε το τεχνικό πρόγραμμα του 2014

Συνεδρίασε το περασμένο Σάββατο 1 Μαρτίου 2014 το δημοτικό συμβούλιο Αγράφων με κύριο θέμα την ψήφιση του τεχνικού προγράμματος αλλά και εκλογή νέου γραμματέα στο ΔΣ μετά την παραίτηση του Θωμά Κακού. Ωστόσο όμως το κυρίαρχο θέμα του Τεχνικού Προγράμματος σε συζητήθηκε διότι με ψήφους 11 έναντι 10 αναβλήθηκε

για την επόμενη συνεδρίαση, μέχρις ότου η αντιπολίτευση πάρει στα χέρια της τα αντίγραφα των ενταλμάτων που πληρώθηκαν το 2013, για να συγκρίνει ποια έργα έχουν πληρωθεί και ποια είναι ή όχι ενταγμένα στο τεχνικό πρόγραμμα του 2014.
Πραγματοποιήθηκαν δύο συνεδριάσεις, η μία στις 12 το μεσημέρι του Σαββάτου όπου έγινε η εκλογή του νέου γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου μετά την παραίτηση του Θωμά Κακού για προσωπικούς λόγους. Νέος γραμματέας εκλέχτηκε ο πρώην Αντιδήμαρχος κ. Δημήτρης Βελαέτης.
Η δεύτερη συνεδρίαση έγινε στις 3 το μεσημέρι και συζητήθηκαν συνολικά 21 θέματα με σημαντικότερο αυτό της ψήφισης του τεχνικού προγράμματος, το οποίο αναβλήθηκε όπως προείπαμε. Με ασφαλές πληροφορίες ήδη ο αρχηγός της αντιπολίτευσης έχει στα χέρια του τα αντίγραφα, ενώ στο αμέσως επόμενο συμβούλιο θα συζητηθούν και το τεχνικό πρόγραμμα αλλά και ο προϋπολογισμός.
Όλα τα θέματα που θα συζητήθηκαν ήταν τα εξής:
 Θέμα 1ο. :  «Αποδοχή παραίτησης Γραμματέα Δ.Σ. και εκλογή νέου» (Εισηγητής: Δημητρόπουλος Χρήστος)
Θέμα 1ο. : «Μεταβολές Σχολικών Μονάδων σχολικού έτους 2014-2015» (Εισηγητής: Κοφίνη Αναστασία)
Θέμα 2ο. : «Ανανέωση – παράταση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Ο.Α.Ε.Δ. και Δήμου Αγράφων για ένα (1) έτος» (Εισηγητής: Κοφίνη Αναστασία)
Θέμα 3ο. : «Παράταση Μισθώματος Δημοτικού κτιρίου» (Εισηγητής: Δημητρόπουλος Χρήστος)
Θέμα 4ο. : «Εκλογή μελών για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων» (Εισηγητής: Φεγγούλη Βασιλική)
Θέμα 5ο. : «Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους  του έργου " ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ"»(Εισηγητής: Φεγγούλη Βασιλική)
Θέμα 6ο. : «Συγκρότηση Επιτροπής κατάρτισης Μητρώων Αρρένων γεννηθέντων του έτους 2014» (Εισηγητής: Φεγγούλη Βασιλική)
Θέμα 7ο. : «Συγκρότηση Επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών έτους 2014» (Εισηγητής: Φεγγούλη Βασιλική)
Θέμα 8ο. : «Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής των ανταλλακτικών και των εργασιών επισκευής των οχημάτων του Δήμου έτους 2014» (Εισηγητής: Φεγγούλη Βασιλική)
Θέμα 9ο. : «Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών έτους 2014» (Εισηγητής: Φεγγούλη Βασιλική)
Θέμα 10ο. : «Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων μέχρι ποσού 5.869,41 χωρίς ΦΠΑ έτους 2014» (Εισηγητής: Φεγγούλη Βασιλική)
Θέμα 11ο. : «Χορήγηση παράταση προθεσμίας του έργου "ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΜΑΡΑΘΟΥ"»(Εισηγητής: Φεγγούλη Βασιλική)
Θέμα 12ο. : «Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων οριστικής και προσωρινής παραλαβής έργων» (Εισηγητής: Φεγγούλη Βασιλική)
Θέμα 13ο. : «Αποδοχή και κατανομή πίστωσης λειτουργικών δαπανών σχολείων Δ΄ Κατανομή 2013» (Εισηγητής: Κοφίνη Αναστασία)
Θέμα 14ο. : «Αποδοχή και κατανομή πίστωσης δαπανών θέρμανσης σχολείων 2014» (Εισηγητής: Κοφίνη Αναστασία)
Θέμα 15ο. : «Αποδοχή και κατανομή πίστωσης λειτουργικών δαπανών σχολείων Α’ Κατανομή 2014» (Εισηγητής: Κοφίνη Αναστασία)
Θέμα 16ο. : «Τριμηνιαία Έκθεση Αποτελεσμάτων Προϋπολογισμού 2013 από 01-10-2013 έως 31-12-2013» (Εισηγητής: Φεγγούλη Βασιλική)
Θέμα 17ο. : «Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  έτους 2014» (Εισηγητής: Κοφίνη Αναστασία)
Θέμα 18ο. : «Έγκριση διενέργειας προμήθειας υγρών καυσίμων για το έτος 2014» (Εισηγητής: Φεγγούλη Βασιλική)
Θέμα 19ο. : «Παράταση προθεσμίας - τροποποίηση σύμβασης του έργου "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΛΙΘΙΝΩΝ ΑΛΩΝΙΩΝ Δ.Δ. ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙΟΥ " του Ε.Π. Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου 2007-2013» (Εισηγητής: Κοφίνη Αναστασία)
Θέμα 20ο. : «Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης πράξης Δήμου Αγράφων στα πλαίσια του Ε.Π. "ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ"»(Εισηγητής: Φεγγούλη Βασιλική)
Θέμα 21ο. : «Ψήφιση του ετήσιου τεχνικού προγράμματος του Δήμου, έτους  2014» (Εισηγητής: Φεγγούλη Βασιλική)