Κυριακή 2 Μαρτίου 2014

Σοκ και δέος

 Με απόφαση  (ΑΠ 58937/27-12-2013) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, η εταιρία  «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε», που πρόκειται να καταστρέψει τα βουνά μας, πριν ακόμη ξεκινήσει το έργο έχει ήδη εισπράξει ως προκαταβολή για την ίδρυση αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 18,90 MW, (Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ 2003 401.1) στη θέση « Καστρί-Κοκκαλιά » που βρίσκεται στο Δήμο Δομνίτσας, του Νομού Ευρυτανίας, Περιφέρειοας Στερεάς Ελλάδος, το ποσόν των 3.639.750,00 €Ζήσαμε πρόσφατα την φτωχοποίηση όλων μας. 
Μας πήραν αναδρομικά δεδουλευμένους μισθούς μας. 
Είδαμε ανθρώπους δίπλα μας να ζουν σε απόγνωση, να τους κόβουν το ρεύμα, να ψάχνουν απεγνωσμένα για οποιοδήποτε μεροκάματο.
Ζούμε το ψυχολογικό βάρος των πλειστηριασμών, της απόλυσης, του χάους.

Μέσα σε αυτή τη λαίλαπα, μας σοκάρει το γεγονός ότι η εταιρεία που πρόκειται να καταστρέψει τα βουνά μας (και συγκεκριμένα η εταιρία  «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε»), χωρίς να έχει κάνει ακόμα οτιδήποτε, με ένα τεράστιο περιβαλλοντικό κόστος, με τρέχουσες νομικές προσφυγές, με την αντίθεση της πλειοψηφίας των Ευρυτάνων, χωρίς να είναι βέβαιο καν ότι θα πραγματοποιηθεί το έργο, έχει ήδη εισπράξει   3.639.750,00 €
Και το χειρότερο, μας προκαλεί δέος, το ότι αυτό είναι μία νόμιμη απόφαση  (ΑΠ 58937/27-12-2013) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
Καταλήγοντας: Ο Νόμος θα έπρεπε να συμπληρώνει τη κοινή λογική. Όταν δεν γίνεται αυτό, σημαίνει ή ότι ο Νόμος είναι άδικος, άρα θα πρέπει να διορθωθεί, ή ότι αυτοί που τον ψηφίσανε είναι άδικοι και ακατάλληλοι πλέον να βρίσκονται στη τωρινή τους θέση.
Κίνηση Πολιτών για τη προστασία του Ευρυτανικού Περιβάλλοντος
www.karpenissi.eu

Έτσι λειτουργεί το σύστημα στην Ελλάδα και ας λένε κάποιοι ότι ζούμε σε μια χώρα όπου κυριαρχεί η Δημοκρατία και το δίκιο των πολιτών.  Τι άλλο μπορεί να πεις κανείς μπροστά σε όλα αυτά που γίνονται πίσω από την πλάτη μας, για ένα τεράστιο θέμα που απασχολεί το σύνολο των Ευρυτάνων συμπολιτών μας. Αναφερόμαστε, όπως αντιλαμβάνεστε, στην απόφαση της Κεντρικής εξουσίας να γεμίσει με ανεμογεννήτριες τα βουνά μας, χωρίς να υπολογίσει την γνώμη μας, χωρίς να σεβαστεί κανένα φορέα. Και ενώ το θέμα με τα Αιολικά στην ευρυτανική γη, έχει προκαλέσει δικαιολογημένες και έντονες αντιδράσεις από τις κατά τόπους κοινωνίες, οι κρατούντες έχουν ήδη δρομολογήσει τα όποια έργα προγραμμάτισαν για την Ευρυτανία και έχουν μάλιστα προχωρήσει και σε ενισχυτικές κινήσεις όπως η προκαταβολή του ποσού των 3.639.750,00 €, που έχει ήδη εισπράξει η ανάδοχος εταιρεία ΤΕΡΝΑ για το Αιολικό στα Κοκκάλια. Όπως θα δείτε και στην απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, που σας παραθέτουμε παρακάτω, το επίσημο κράτος, παρά τις όποιες αντιδράσεις, έχει προχωρήσει σε όλα, φτάνοντας στο σημείο να δώσει και την προκαταβολή, για ένα πάρκο, που δεν ξέρουμε αν θα κατασκευαστεί. Συμφωνώντας απόλυτα με την Κίνηση Πολιτών Ευρυτανίας, εκφράζουμε τον αποτροπιασμό μας για τα συμβαίνοντα και καλούμε τους Ευρυτάνες σε επαγρύπνηση, γιατί μπορεί να χρειαστεί να αντιδράσουμε δυναμικά και σε μια τέτοια περίπτωση θα πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι και ισχυροί.

Γενική Γραμματεία Στρατηγικών 
& Ιδιωτικών Επενδύσεων
Γενική Δ/νση Ιδιωτικών Επενδύσεων
Δ/νση Έγκρισης & Ελέγχου Ιδ. Επενδύσεων
Τμήμα Ελέγχου & Εκταμιεύσεων
 
Αθήνα, 27-12-2013 - Αρ. Πρωτ:58937

ΘΕΜΑ: Προκαταβολή του υπολοίπου (50%) έναντι εγγυητικής της επιχορήγησης στην  εταιρεία  «ΤΕΡΝΑ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » με δ.τ. «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3299/2004.
Έχοντας υπόψη:
 
O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
& ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
 Άρθρο 1
1. Εγκρίνεται η καταβολή ποσού ύψους  τριών εκατομμυρίων εξακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (3.639.750,00 €) ευρώ ως προκαταβολή, βάσει εγγυητικής επιστολής έναντι του υπολοίπου 50% της προβλεπόμενης επιχορήγησης καθώς  και  η  δέσμευση  της  υπ'  αριθμ.  .  GRH107347/23.12.2013    εγγυητικής επιστολής  της  «ALPHA  BANK»  (Κατάστημα  ΚΕΝΤΡΙΚΟ  –ΣΤΑΔΙΟΥ  40  )  ποσού τεσσάρων εκατομμυρίων τριών χιλιάδων επτακοσίων είκοσι πέντε (4.003.725,00 € ) ευρώ, έως την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης της επένδυσης της υπ' αριθμ. Πρωτ.
59979/ΥΠΕ/5/3270/Ε/Ν.3299/2004 (ΦΕΚ 695/29.4.2011 τ.Β’) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας , Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας,  με την οποία εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν.3299/2004 της επιχείρησης «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε », για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης ποσού επτά εκατομμυρίων διακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ( 7.279.500,00  €) ευρώ, ήτοι ποσοστού 30%, που αναφέρεται στην ίδρυση αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 18,90 MW, (Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ 2003 401.1) στη θέση « Καστρί-Κοκκαλιά » που βρίσκεται στο Δήμο Δομνίτσας, του Νομού Ευρυτανίας, Περιφέρειος Στερεάς Ελλάδος ,συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης  ποσού    είκοσι  τεσσάρων  εκατομμυρίων διακοσίων  εξήντα πέντε χιλιάδων (24.265.000 € ) ευρώ (όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 55722/ 19.12.2011 απόφαση   του   Υφυπουργού   Ανάπτυξης,  Ανταγωνιστικότητας  και
Ναυτιλίας).
Άρθρο 2
Η  πληρωμή  του  ποσού  τριών  εκατομμυρίων  εξακοσίων  τριάντα  εννέα  χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (3.639.750,00 €) ευρώ θα γίνει σε βάρος του λογαριασμού του έργου  με  κωδικό  2010ΣΕ02480001 και  ονομασία  έργου  «Ενισχύσεις  Βιομ.  Βιοτεχν. Ξενοδ. κλπ Επιχειρήσεων» Ν. 3299/2004 της ΣΑΕ 024/8 του ΠΔΕ 2013.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
& ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ 
Κοινοποίηση: 1. «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.ΕΤ.Ε.» ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 85 –ΑΘΗΝΑ ΤΚ 11526
ΤΗΛ.2106968166/2106968525