Κυριακή 29 Μαΐου 2011

«Απαξίωση της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας» Ερώτηση προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Σε έντονο προβληματισμό βρίσκονται οι κυνηγετικές οργανώσεις όλης της χώρας λόγω του γεγονότος ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής συγκρότησε ομάδα εργασίας με αντικείμενο την αναθεώρηση της νομοθεσίας για τη θήρα αγνοώντας παντελώς την Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος, που εκ του νόμου είναι ο θεσμικός συνομιλητής με το αρμόδιο Υπουργείο για θέματα θήρας.Η απαξιωτική αυτή ενέργεια από τη μεριά της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου, προς την μεγάλη οικογένεια των κυνηγών, δημιούργησε αλγεινή εντύπωση σε όλες τις κυνηγητικές ομοσπονδίες, αφού η μη συμμετοχή της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας στην σύνταξη ενός τόσο βασικού νομοθετήματος δημιουργεί βάσιμους φόβους, ότι θα τεθούν άστοχοι περιορισμοί, οι οποίοι θα πλήξουν καίρια της θηρευτική δραστηριότητα. Επιπροσθέτως, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι στο χώρο της θήρας δραστηριοποιούνται επαγγελματικά περί τους 10.000 εργαζόμενους, προσφέροντας υπηρεσίες σε 230.000 κυνηγούς, ενώ μέσω της θηρευτικής δραστηριότητας ενισχύεται η Εθνική οικονομία με 1 δις ευρώ ετησίως.

Δεδομένης της σκληρής οικονομικής πραγματικότητας και της αβεβαιότητας που κυριαρχεί σε όλες τις κοινωνικές ομάδες, η αποσπασματική αυτή πρωτοβουλία περί δήθεν εκσυγχρονισμού της νομοθεσίας για τη θήρα και μάλιστα χωρίς τη συμμετοχή θεσμικών συνομιλητών, όπως είναι η Κυνηγετική Συνομοσπονδία, θα αποτελέσει ένα νέο ισχυρό κτύπημα για την ύπαιθρο χώρα που ταλανίζεται το τελευταίο διάστημα από πληθώρα νομοθετημάτων, που έχουν ως αποτέλεσμα την διάσπαση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής της.

Τούτων δοθέντων, ερωτάται η κ. Υπουργός:

1. Για ποιο λόγο αγνοήθηκαν οι Κυνηγετικές Οργανώσεις, παρόλο που, βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, έχουν θεσμικό ρόλο σε θέματα θήρας;

2. Είναι μέσα στις προθέσεις της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου να συμπεριλάβει τελικά, στην ήδη συγκροτηθείσα ομάδα εργασίας που ασχολείται με την αναθεώρηση της νομοθεσίας για τη θήρα, την Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδας;

Ο Ερωτών Βουλευτής (ΛΑΟΣ)

Αστέριος Γ. Ροντούλης