Κυριακή 29 Μαΐου 2011

Διαμαρτυρία των πρώην εργαζομένων στη Σήραγγα Τυμφρηστού

Κύριε Διευθυντά,

Είμαστε μια ομάδα που εργαζόμασταν στη Σήραγγα Τυμφρηστού, οι οποίοι εντελώς άδικα και χωρίς καμιά προειδοποίηση οδηγηθήκαμε στην απώλεια της εργασίας μας, μετά τις αλλαγές που έγιναν στο καθεστώς της συντήρησης της σήραγγας το τελευταίο διάστημα.

Με την επιστολή μας αυτή θα θέλαμε να ενημερώσουμε το αναγνωστικό σας κοινό αλλά και όλους τους κατοίκους των νομών Φθιώτιδας και Ευρυτανίας μας για ορισμένα θέματα που απασχολούν όχι μόνο εμάς αλλά και την ευρύτερη ασφάλεια του κοινού.

Συγκεκριμένα, καθώς με τη λήξη της σύμβασης εμφανίστηκε το ενδεχόμενο να κλείσει η σήραγγα, η Διοικητική Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας, απέσπασε προσωπικό από τη ΔΕΣΕ το οποίο ανέλαβε τη λειτουργία της οι οποίοι δεν είχαν καμία σχέση με το αντικείμενο. Έτσι, με τη λύση αυτή εμφανίστηκαν πολλά προβλήματα ασφαλείας, τα οποία πολύ σύντομα μπορούσαν να οδηγήσουν την σήραγγα σε κλείσιμο, αφού δεν υπήρχε ούτε καν τηλεφωνική σύνδεση, σύμφωνα και με αναφορές των ιδίων.

Για να αποφευχθεί αυτό το ενδεχόμενο του κλεισίματος, εμείς αναλάβαμε την πρωτοβουλία να προσφέρουμε της υπηρεσίες μας, μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση και να ανατεθεί η σήραγγα σε νέο εργολάβο, κατόπιν μάλιστα συνεννόησης με τον αντιπεριφερειάρχη Ευρυτανίας κ. Β. Καραμπά αλλά και τον αρμόδιο προϊστάμενο της ΔΕΣΕ.

Να τονιστεί στο σημείο αυτό ότι με όσους εργολάβους ανέλαβαν τη συντήρηση από το 2000 και μετά, ανανεώναμε τις συμβάσεις μας, καθώς είχαμε αποχτήσει την πλήρη τεχνογνωσία και εμπειρία που απαιτείται για ένα τόσο σημαντικό έργο, που αφορά την ασφάλεια όλων μας, καλύπτοντας με τον τρόπο αυτό τις πάγιες και διαρκείς ανάγκες του.

Επισημαίνουμε δε, ότι σε περίπτωση που σταματούσαμε να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας, η ζημιά που θα υφίστατο ο μηχανολογικός εξοπλισμός θα ανέρχονταν σε πολύ υψηλό χρηματικό κόστος (πάνω από 100.000€), καθώς ήταν ενδεχόμενο να καταστρέφονταν οι ηλεκτρικοί συσσωρευτές, καθώς και το υπόλοιπο ηλεκτρολογικό υλικό.

Εντούτοις, μόλις ανέλαβε ο νέος εργολάβος, που αναδείχθηκε με τη σχετική δημοπρασία στα τέλη του Απριλίου 2011, χωρίς να ενδιαφερθεί ούτε για την εμπειρία μας ούτε για την σωστή λειτουργία της σήραγγας, ή να μας ρωτήσει για το αν είμαστε διατεθειμένοι να δεχθούμε μείωση των αποδοχών μας, προσέλαβε καινούριο προσωπικό, το οποίο άρχισε να εργάζεται σε αυτή, χωρίς καμιά εξειδίκευση. Εμείς πριν αρχίσουμε την δουλειά είχαμε παρακολουθήσει ειδικά σεμινάρια από την κατασκευαστική εταιρία.

Επίσης οι νέες προσλήψεις είναι στον αέρα καθώς δεν λήφθηκε υπόψη η πρόβλεψη του τεύχους δημοπράτησης που απαιτούσε να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη η προϋπηρεσία.

Ο σημερινός τεχνικός ασφάλειας της σήραγγας, ο οποίος είναι δημόσιος υπάλληλος και μέλος της αιρετής τοπικής αυτοδιοίκησης, έχει μειωμένα προσόντα σε σχέση με αυτά που απαιτούνταν ανεκάθεν, αφού ο προηγούμενος ήταν κάτοχος ειδικού πτυχίου μηχανολόγου - ηλεκτρολόγου, ενώ αυτός είναι απλός εργοδηγός. Κατά μία εξαιρετική σύμπτωση μάλιστα, τα δύο παιδιά του τεχνικού ασφαλείας έχουν προσληφθεί στο νέο εργοτάξιο επίσης, ενώ μαθαίνουμε ότι επίκειται και η πρόσληψη της συζύγου του!!!

Έτσι, υπάρχει σήμερα πρόβλημα με τον χειρισμό των φώτων, καθώς για τη λειτουργία τους απαιτούνται ειδικές γνώσεις, αλλά και επικινδυνότητα σε σχέση με την εκδήλωση ατυχήματος εντός της σήραγγας, καθώς οι νέοι εργαζόμενοι δεν έχουν συμμετάσχει σε καμία άσκηση πυρασφάλειας.

Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι σε περίπτωση εκδήλωσης ατυχήματος, τα πέντε πρώτα λεπτά είναι ουσιαστικής σημασίας για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε περιστατικού. Οποιοσδήποτε πολίτης μπορεί να διαπιστώσει τις δυσλειτουργίες της σήραγγας πλέον, καθώς ούτε ο φωτισμός ούτε ο εξαερισμός λειτουργούν όπως πρέπει και έχουμε ήδη πολλές αναφορές συμπολιτών μας για την κατάσταση αυτή.

Θέλοντας να επισημάνουμε όλα αυτά χρησιμοποιούμε το βήμα που μας δίνεται μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για να εκφράσουμε την αγανάκτησή μας, την αγωνία για την τύχη των οικογενειών μας αλλά και να επιφυλαχθούμε για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός μας, καθώς η αδικία είναι πάντα κακός οιωνός για την κοινωνία.Καρπενήσι, 27-5-2011

Οι τ. εργαζόμενοι στη σήραγγα Τυμφρηστού,

Φύκας Δημήτριος (ηλεκτρολόγος)

Δεληγεωργόπουλος Απόστολος (ηλεκτρολόγος)

Ανατζούτσουλας Παναγιώτης (ηλεκτρολόγος)

Παπασπύρου Στέφανος (Η/Υ)

Ζαγκότσης Γεώργιος (Η/Υ)