Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου 2011

Συνεδριάζει σήμερα το Δ.Σ. Καρπενησίου με κυρίαρχο θέμα τον επαναπροσδιορισμό της νέας θέσης ΣΜΑ

Συνεδριάζει σήμερα Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2011, στις 7 μ.μ. στην αίθουσα  Συνεδριάσεων  του Δημοτικού Συμβουλίου στην οδό Ν. Τσιαμπούλα  (κτίριο ΚΑΠΗ  3ος όροφος) το Δημοτικό Συμβούλιο Καρπενησίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για 34 θέματα. Κυρίαρχα αυτών ο Επαναπροσδιορισμός της θέσης Σταθμού Μεταμόρφωσης Απορριμμάτων με εισηγητή τον αντιδήμαρχο κ.Σουλιώτη και η παραχώρηση χρήσης του κτιρίου του Οργανισμού Εργατικής Εστίας στο Δήμο Καρπενησίου για την χρήση του ως Δημαρχιακού Μεγάρου, με εισηγητή τον Δήμαρχο Κώστα Μπακογιάννη. Όλα τα θέματα της Ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:
1.Εκλογή εκπροσώπων για την ΠΕΔ
2.Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
3.Επαναπροσδιορισμός της θέσης Σταθμού Μεταμόρφωσης Απορριμμάτων(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σουλιώτης Νικόλαος)
4.Παραχώρηση του  Αθλητικού Κέντρου  Καρπενησίου από το Υπουργείο (εισηγητής  ο κ. Δήμαρχος)
5.Συμμετοχή του Δημάρχου Καρπενησίου στο ετήσιο Συνέδριο και τη Γενική Συνέλευση του δικτύου ορεινών περιοχών Euromontana.(εισηγητής ο κ.Πρόεδρος κ.Ντέκας Χρήστος)
6.Εισήγηση για λήψη απόφασης για παραχώρηση χρήσης του κτιρίου του Οργανισμού Εργατικής Εστίας στο Δήμο Καρπενησίου για την χρήση του ως Δημαρχιακού Μεγάρου». (εισηγητής  ο κ. Δήμαρχος)
7.Λήψη απόφασης για παράταση εκμίσθωσης δημοτικών καταστημάτων στο Κεφαλόβρυσο της Δημοτικής Κοινότητας Καρπενησίου(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
8.Τροποποίηση συμβάσεων συμβασιοποιημένων έργων (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σουλιώτης Νικόλαος)
9.Έγκρισηχρηματοδότησης Ε.Κ.Ε.Π.Π.Α.ΔΗ.Κ (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σταμάτης Δημήτριος).
10.Έγκριση της αριθμ.11/2011 απόφασης του Ν.Π με την επωνυμία Ο.Π.Π.Α.ΔΗ.Κ (αφορά αναμόρφωση). (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σταμάτης Δημήτριος).
11.Επί της αριθμ.12/2011 απόφασης του Ν.Π με την επωνυμία  Ο.Π.Π.Α.ΔΗ.Κ(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Σταμάτης Δημήτριος).
12.Επί αιτήσεως κ. Γκορόγια Γεωργία για παροχή ύδρευσης στο Τ.Κ Φιδακίων (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
13.Επί αιτήσεως κ. Χαμπερή θεόδωρου για διαγραφή τελών νεκροταφείου(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
14.Εκποίηση άχρηστων μεταλλικών αντικειμένων σύμφωνα με το άρθρο 199 του Ν.3463/2006 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Φέγγος Αθανάσιος)
15.Επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
16.Αναμόρφωση προϋπολογισμού (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Σταμάτης Δημήτριος).
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σουλιώτης Νικόλαος)
17.Παράταση προθεσμίας του έργου «Επισκευή δημοτικών ξενώνων» αναδόχου Κ/Ξ Μπακατσιάς Πέτρος-Λάππας Γεώργιος
18.Παράταση προθεσμίας του έργου «Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων στο Δ.Δ Βελωτών» αναδόχου κ.Σώκου Κων/νου
19.Παράταση προθεσμίας του έργου «Τσιμεντόστρωση στη θέση Λαγγάδα και βελτίωση δρόμου προς οικία Ντούρου Τ.Δ Καστανέας»αναδόχου κ. Κουτρούμπα Χαρίλαου
20.Παράταση προθεσμίας του έργου «Κατασκευή πρόσβασης άνωθεν κεντρικής πλατείας Τ.Δ Καστανέας» αναδόχου κ. Κουτρούμπα Χαρίλαου.
21.Έγκριση ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Κατασκευή αποχετευτικού αγωγού σε διάφορα σημεία του Τ.Δ Αγίου Νικολάου αναδόχου Ιωάννη Σαπάνα
22.Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Τοποθέτηση εξωτερικών κουφωμάτων στο δημοτικό ξενώνα Αμπλιανης»
23.Έγκριση ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου  «Ηλεκτροφωτισμός πόλης Καρπενησίου
24.Μείωση εγγυήσεων του έργου «Κατασκευή αποχετευτικού αγωγού σε διάφορα σημεία του Τ.Δ Αγίου Νικολάου αναδόχου Ιωάννη Σαπάνα.
25.Μείωση εγγυητικών του έργου «Ηλεκτροφωτισμός πλατείας Τ.Δ Στεφανίου» αναδόχου κ.Λάππα Γεωργίου.
26.Μείωση εγγυήσεων του έργου «Διαπλάτυνση τεχνικά ανάντι οικίας Περικλή Βλάχου Τ.Δ Σελλών « αναδόχου κ. Γεωργίου Γούλα .
27.Μείωση εγγυήσεων για το έργο «Αποχέτευση από οικία Δημητρίου Καντζιου προς Παπαδοπούλειο στο Τ.Δ Φιδακίων αναδόχου κ.Χούπα .
28.Μείωση εγγυήσεων του έργου «Επιχ/ση Δ.Καρπενησίου για βελτιώσεις και κατασκευή χλοοτάπητα στο ΕΑΚ Καρ/σίου» Αναδόχου Αγ.Βάτσικα .
29.Έγκριση πρωτοκόλλου  προσωρινής παραλαβής του έργου «Ύδρευση Τ.Δ Πετραλώνων από πηγή  Καμάρα» αναδόχου κ.Χαντζόπουλο Γεώργιου.
30.Έγκριση πρωτοκόλλου  προσωρινής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση αγωγού Αποχέτευσης » Αγίας Τριάδας αναδόχου  Γ.Χαντζόπουλου.
31.Έγκριση πρωτοκόλλου  προσωρινής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση επάνω πλατείας » Αγίας Τριάδας αναδόχου  Γ.Χαντζόπουλου.
32.Έγκριση πρωτοκόλλου  προσωρινής παραλαβής του έργου «Επιχ/ση Δ.Καρπενησίου για βελτιώσεις και κατασκευή χλοοτάπητα στο ΕΑΚ Καρπενησίου» Αναδόχου Αγ.Βάτσικα
33.Έγκριση πρωτοκόλλου  προσωρινής παραλαβής του έργου «Διαπλάτυνση τεχνικά ανάντι οικίας Περικλή Βλάχου Τ.Δ Σελλών» αναδόχου κ. Γεωργίου Γούλα.
34.Έγκριση πρωτοκόλλου  παραλαβής του έργου «Βελτίωση δρόμου Σαρκίνης Μυλωνεικα Σερκοβα» αναδόχου  κ.Σταμούλη Κων/νου .