Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2011

«Πάγο» βάζει το ΣτΕ για 100 προσλήψεις στην ΕΛ.ΑΣ.

Το Προεδρικό Διάταγμα του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη που προέβλεπε την πρόσληψη 100 ατόμων στην ΕΛ.ΑΣ. απέρριψε το Ε΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, επικαλούμενο τις επιταγές του Μεσοπρόθεσμου.
  Το σχετικό Π.Δ. παραπέμφθηκε στην Ολομέλεια του ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, η κρίση της οποίας αναμένεται να αποτελέσει "πιλότο" για όλες τις προσλήψεις στο δημόσιο ως το 2015.

Στο διάταγμα προβλέπεται η σύσταση 100 νέων οργανικών θέσεων προσωπικού ειδικών καθηκόντων όπως είναι νομικών, πτυχιούχων Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Οικονομικών επιστημών, πληροφορικής, ιερέα, κ.λπ..
Τα μέλη του Ε΄Τμήματος του ΣτΕ (πρόεδρος ο αντιπρόεδρος Κωνσταντίνος Μενουδάκος και εισηγητής ο πάρεδρος Δημήτρης Βασιλειάδης) έκριναν πως δεν βεβαιώνεται ότι η δαπάνη για τη δημιουργία των νέων οργανικών θέσεων, η οποία ανέρχεται στα 2.477.000 ευρώ, έχει περιληφθεί στον προϋπολογισμό του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη της επόμενης πενταετίας, αλλά ούτε παράλληλα προκύπτει ότι ανταποκρίνεται στο πρόγραμμα του μεσοπρόθεσμου (Ν. 3985/2011).
Στην υπ' αριθμ. 266/2011 γνωμοδότησή τους τονίζουν ότι το μεσοπρόθεσμο καθορίζει, μεταξύ των άλλων, τους προϋπολογισμούς των υπουργείων "με βάση ορισμένες εκτιμήσεις και παραδοχές που αφορούν, μεταξύ των άλλων, τον αριθμό του προσωπικού, την εφαρμογή του κανόνα μία πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις προκειμένου να μειωθεί το μισθολογικό κόστος και για την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού" και ότι "δεν περιέχει εκτιμήσεις ή προβλέψεις για τη σύσταση νέων οργανικών θέσεων ή την ίδρυση νέων υπηρεσιών, που συνεπάγονται σοβαρές επιβαρύνσεις στις δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού κατά την περίοδο 2012-2015".
Παράλληλα, στη γνωμοδότηση επισημαίνεται ότι για όσο καιρό θα βρίσκεται σε ισχύ το μεσοπρόθεσμο, όταν αποστέλλονται στο δικαστήριο σχέδια Προεδρικού Διατάγματος δεν αρκεί να αναγράφουν μόνο ότι "η δαπάνη 'θα εγγραφεί' στον προϋπολογισμό των επόμενων πέντε ετών και ότι 'θα καλυφθεί' από συγκεκριμένους Κ.Α.Ε., αλλά, απαιτείται να προκύπτει από τα στοιχεία που συνοδεύουν το σχέδιο διατάγματος ότι η αύξηση της μισθολογικής δαπάνης που συνεπάγεται η έκδοση του διατάγματος για τα έτη 2012, 2013, 2014 και 2015 δεν υπερβαίνει την εκτιμηθείσα με το Ν. 3985/2011 μισθολογική δαπάνη για τα έτη αυτά, κατά τον καθορισμό των ανωτάτων ορίων του προϋπολογισμού του οικείου υπουργείου. Βεβαίωση δε περί τούτου πρέπει να περιέχεται και στο σχέδιο διατάγματος, ώστε να καλύπτεται από τις υπογραφές των υπουργών που προτείνουν το σχέδιο".