Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2011

Οι έχοντες & οι μη έχοντες αυτοδιοικητικοί του τόπου μας

Τι δήλωσαν με βάση την ισχύουσα νομοθεσία του Προγράμματος "Καλλικράτης" (Ν.3852/2010, άρθρο 61, παρ.4), ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδος Κλέαρχος Περγαντάς, ο Δήμαρχος Καρπενησίου Κώστας Μπακογιάννης και άλλοι κορυφαίοι αυτοδιοικητικοί του τόπου μας. Ποιοι αιρετοί δεν δημοσιοποίησαν ακόμη τα περιουσιακά τους στοιχεία και γιατί. 

 Σύμφωνα με το Νόμο 3213/2003, οι Περιφερειάρχες, Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακοί Σύμβουλοι, Δήμαρχοι, Αντιδήμαρχοι και τα μέλη των Δημαρχιακών Επιτροπών, οφείλουν να δημοσιεύουν την περιουσιακή τους κατάσταση 90 μέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους και στις 30 Ιουνίου κάθε έτους και για όλα τα χρόνια που παραμένουν στον δημαρχιακό θώκο. Στα πλαίσια του Νόμου αυτού, αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, η περιουσιακή κατάσταση του Περιαφερειάρχη Στερεάς Κλέαρχου Περγαντά, του Δημάρχου Καρπενησίου Κώστα Μπακογιάννη, του Περιφερειακού Συμβούλου Λάμπρου Τσιτσάνη και του μέλους της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αγράφων Βάσως Φεγγούλη.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Ευρυτανίας, Βασίλης Καραμπάς, ο Δήμαρχος Αγράφων Δημήτρης Τάτσης, και στο σύνολό τους οι Αντιδήμαρχοι Καρπενησίου και Αγράφων, δεν έχουν καταθέσει ακόμα τις δηλώσεις τους στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Μετά από επικοινωνία που είχαμε με τους περισσότερους από αυτούς, μας δήλωσαν ότι μέχρι τέλους του τρέχοντος μήνα θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο όλα τα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία και θα δημοσιεύσουμε.
Σήμερα, κάνοντας το πρώτο βήμα, γύρω από αυτό θέμα, σας παρουσιάζουμε τα περιουσιακά στοιχεία που δήλωσαν κατά σειρά ο κ. Περγαντάς, ο κ. Μπακογιάννης, ο κ. Τσιτσάνης και η κ. Φεγγούλη. 

ΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΛΕΑΡΧΟΥ ΠΕΡΓΑΝΤΑ
Από τους πλέον εύπορους πολιτικούς της Στερεάς Ελλάδας είναι ο Κλέαρχος Περγαντάς, σύμφωνα με τη δήλωση περιουσιακής του κατάστασης για το 2010,  με εικοσιπέντε (25) ακίνητα στην κατοχή του μετοχές 194.989,10 ευρώ και συνολικό φορολογητέο εισόδημα για το 2010 -266.773, 86 ευρώ
Αναλυτικά
Φορολογούμενα εισοδήματα
1) 71.285,34 ευρώ
2) 195.488,52 ευρώ
Ακίνητα καθώς και εμπράγματα δικαιώματα σε αυτά
1) Νομός: Αττικής, Δήμος: Αθηναίων, είδος ακινήτου: διαμέρισμα, έκταση εδάφους σε m2: 506,59, έκταση κτισμάτων σε m2: 104,00, έτος κτήσης: 1995, εμπράγματο δικαίωμα: πλήρης κυριότητα, % δικαίωμα: 100, τρόπος κτήσης: γονική παροχή.
2) Νομός: Φθιώτιδας, Δήμος: Αγίου Κωνσταντίνου, είδος ακινήτου: διαμέρισμα, έκταση εδάφους σε m2: 524,00, έκταση κτισμάτων σε m2: 126,53, έτος κτήσης: 2009, εμπράγματο δικαίωμα: πλήρης κυριότητα, % δικαίωμα: 100, τρόπος κτήσης: γονική παροχή.
3) Νομός: Φθιώτιδας, Δήμος: Αγίου Κωνσταντίνου, είδος ακινήτου: άλλες περιπτώσεις, έκταση εδάφους σε m2: 524,00, έτος κτήσης: 2009, εμπράγματο δικαίωμα: πλήρης κυριότητα, % δικαίωμα: 100, τρόπος κτήσης: γονική παροχή.
4) Νομός: Αττικής, Δήμος: Ψυχικού, είδος ακινήτου: διαμέρισμα, έκταση εδάφους σε m2: 1352,00, έκταση κτισμάτων σε m2: 160,00, έτος κτήσης: 2009, εμπράγματο δικαίωμα: πλήρης κυριότητα, % δικαίωμα: 100, τρόπος κτήσης: αγορά.
5) Νομός: Αττικής, Δήμος: Ψυχικού, είδος ακινήτου: αποθήκη, έκταση εδάφους σε m2: 1352,00, έκταση κτισμάτων σε m2: 7,68, έτος κτήσης: 2009, εμπράγματο δικαίωμα: πλήρης κυριότητα, % δικαίωμα: 100, τρόπος κτήσης: αγορά.
6) Νομός: Αττικής, Δήμος: Ψυχικού, είδος ακινήτου: πάρκινγκ, έκταση εδάφους σε m2: 1352,00, έκταση κτισμάτων σε m2: 18,80, έτος κτήσης: 2009, εμπράγματο δικαίωμα: πλήρης κυριότητα, % δικαίωμα: 100, τρόπος κτήσης: αγορά.
7) Νομός: Αττικής, Δήμος: Ψυχικού, είδος ακινήτου: διαμέρισμα, έκταση εδάφους σε m2: 1352,00, έκταση κτισμάτων σε m2: 160,00, έτος κτήσης: 2005, εμπράγματο δικαίωμα: ψιλή κυριότητα, % δικαίωμα: 100, τρόπος κτήσης: γονική παροχή.
8) Νομός: Αττικής, Δήμος: Ψυχικού, είδος ακινήτου: αποθήκη, έκταση εδάφους σε m2: 1352,00, έκταση κτισμάτων σε m2: 7,00, έτος κτήσης: 2005, εμπράγματο δικαίωμα: ψιλή κυριότητα, % δικαίωμα: 100, τρόπος κτήσης: γονική παροχή.
9) Νομός: Αττικής, Δήμος: Ψυχικού, είδος ακινήτου: πάρκινγκ, έκταση εδάφους σε m2: 1352,00, έκταση κτισμάτων σε m2: 21,80, έτος κτήσης: 2005, εμπράγματο δικαίωμα: ψιλή κυριότητα, % δικαίωμα: 100, τρόπος κτήσης: γονική παροχή.
10) Νομός: Αττικής, Δήμος: Ψυχικού, είδος ακινήτου: διαμέρισμα, έκταση εδάφους σε m2: 1352,00, έκταση κτισμάτων σε m2: 160,00, έτος κτήσης: 1986, εμπράγματο δικαίωμα: επικαρπία, % δικαίωμα: 100, τρόπος κτήσης: αγορά.
11) Νομός: Αττικής, Δήμος: Ψυχικού, είδος ακινήτου: αποθήκη, έκταση εδάφους σε m2: 1352,00, έκταση κτισμάτων σε m2: 7,00, έτος κτήσης: 1986, εμπράγματο δικαίωμα: επικαρπία, % δικαίωμα: 100, τρόπος κτήσης: αγορά.
12) Νομός: Αττικής, Δήμος: Ψυχικού, είδος ακινήτου: πάρκινγκ, έκταση εδάφους σε m2: 1352,00, έκταση κτισμάτων σε m2: 21,80, έτος κτήσης: 1986, εμπράγματο δικαίωμα: επικαρπία, % δικαίωμα: 100, τρόπος κτήσης: αγορά.
13) Νομός: Αττικής, Δήμος: Γλυφάδας, είδος ακινήτου: διαμέρισμα, έκταση εδάφους σε m2: 1048,12, έκταση κτισμάτων σε m2: 76,50, έτος κτήσης: 1993, εμπράγματο δικαίωμα: ψιλή κυριότητα, % δικαίωμα: 100, τρόπος κτήσης: κληρονομιά.
14) Νομός: Αττικής, Δήμος: Γλυφάδας, είδος ακινήτου: κατάστημα, έκταση εδάφους σε m2: 1048,12, έκταση κτισμάτων σε m2: 351,70, έτος κτήσης: 1993, εμπράγματο δικαίωμα: πλήρης κυριότητα, % δικαίωμα: 100, τρόπος κτήσης: κληρονομιά.
15) Νομός: Αττικής, Δήμος: Αθηναίων, είδος ακινήτου: διαμέρισμα, έκταση εδάφους σε m2: 235,14, έκταση κτισμάτων σε m2: 38,95, έτος κτήσης: 1993, εμπράγματο δικαίωμα: πλήρης κυριότητα, % δικαίωμα: 100, τρόπος κτήσης: κληρονομιά.
16) Νομός: Αττικής, Δήμος: Αθηναίων, είδος ακινήτου: διαμέρισμα, έκταση εδάφους σε m2: 235,14, έκταση κτισμάτων σε m2: 63,40, έτος κτήσης: 1993, εμπράγματο δικαίωμα: πλήρης κυριότητα, % δικαίωμα: 100, τρόπος κτήσης: κληρονομιά.
17) Νομός: Αττικής, Δήμος: Αθηναίων, είδος ακινήτου: αποθήκη, έκταση εδάφους σε m2: 235,14, έκταση κτισμάτων σε m2: 128,90, έτος κτήσης: 1993, εμπράγματο δικαίωμα: ποσοστό εξ αδιαιρέτου, % δικαίωμα: 33,333, τρόπος κτήσης: κληρονομιά.
18) Νομός: Αττικής, Δήμος: Ηρακλείου, είδος ακινήτου: διαμέρισμα, έκταση εδάφους σε m2: 1649,86, έκταση κτισμάτων σε m2: 76,00, έτος κτήσης: 1985, εμπράγματο δικαίωμα: πλήρης κυριότητα, % δικαίωμα: 100, τρόπος κτήσης: αγορά και γονική παροχή.
19) Νομός: Αττικής, Δήμος: Ηρακλείου, είδος ακινήτου: διαμέρισμα, έκταση εδάφους σε m2: 1649,86, έκταση κτισμάτων σε m2: 51,00, έτος κτήσης: 1985, εμπράγματο δικαίωμα: πλήρης κυριότητα, % δικαίωμα: 100, τρόπος κτήσης: αγορά και γονική παροχή.
20) Νομός: Αττικής, Δήμος: Ηρακλείου, είδος ακινήτου: διαμέρισμα, έκταση εδάφους σε m2: 1649,86, έκταση κτισμάτων σε m2: 58,00, έτος κτήσης: 1985, εμπράγματο δικαίωμα: πλήρης κυριότητα, % δικαίωμα: 100, τρόπος κτήσης: αγορά και γονική παροχή.
21) Νομός: Αττικής, Δήμος: Ηρακλείου, είδος ακινήτου: διαμέρισμα, έκταση εδάφους σε m2: 1649,86, έκταση κτισμάτων σε m2: 76,00, έτος κτήσης: 1985, εμπράγματο δικαίωμα: πλήρης κυριότητα, % δικαίωμα: 100, τρόπος κτήσης: αγορά και γονική παροχή.
22) Νομός: Αττικής, Δήμος: Ηρακλείου, είδος ακινήτου: διαμέρισμα, έκταση εδάφους σε m2: 627,51, έκταση κτισμάτων σε m2: 93,74, έτος κτήσης: 2009, εμπράγματο δικαίωμα: πλήρης κυριότητα, % δικαίωμα: 100, τρόπος κτήσης:  γονική παροχή.
23) Νομός: Αττικής, Δήμος: Ηρακλείου, είδος ακινήτου: αποθήκη, έκταση εδάφους σε m2: 627,51, έκταση κτισμάτων σε m2: 9,24, έτος κτήσης: 2009, εμπράγματο δικαίωμα: πλήρης κυριότητα, % δικαίωμα: 100, τρόπος κτήσης:  γονική παροχή.
24) Νομός: Αττικής, Δήμος: Ηρακλείου, είδος ακινήτου: πάρκινγκ, έκταση εδάφους σε m2: 627,51, έκταση κτισμάτων σε m2: 13,75, έτος κτήσης: 2009, εμπράγματο δικαίωμα: πλήρης κυριότητα, % δικαίωμα: 100, τρόπος κτήσης:  γονική παροχή.
25) Νομός: Αττικής, Δήμος: Αθηναίων, είδος ακινήτου: γραφείο, έκταση εδάφους σε m2: 404,50, έκταση κτισμάτων σε m2: 48,75, έτος κτήσης: 1995, εμπράγματο δικαίωμα: πλήρης κυριότητα, % δικαίωμα: 100, τρόπος κτήσης: αγορά.
Μετοχές ημεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών, ομόλογα, και κάθε είδους ομολογίες, αμοιβαία κεφάλαια, παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα
1) Είδος χρεογράφου: ομόλογα, Τίτλος χρεογράφου: Ε.Τ.Ε., Τρόπος κτήσης: Αγορά, Αξία κτήσης: 97.771,20 ευρώ.
2) Είδος χρεογράφου: μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, Τίτλος χρεογράφου: Ε.Τ.Ε., Τρόπος κτήσης: Αγορά, Αξία κτήσης: 78.544,16 ευρώ.
3) Είδος χρεογράφου: άλλες περιπτώσεις, Τίτλος χρεογράφου: Ε.Τ.Ε., Τρόπος κτήσης: Αγορά, Αξία κτήσης: 13.673,74 ευρώ.
4) Είδος χρεογράφου: άλλες περιπτώσεις, Τίτλος χρεογράφου: Εμπορική Τράπεζα., Τρόπος κτήσης: Αγορά, Αξία κτήσης: 5.000,00 ευρώ.
Καταθέσεις σε Τράπεζες, ταμιευτήρια και άλλα ημεδαπά ή αλλοδαπά πιστωτικά ιδρύματα
1) Ποσό κατάθεσης: 49.455,09 ευρώ, πιστωτικό ίδρυμα: Ε.Τ.Ε., προέλευση χρημάτων: συνδυασμός περισσοτέρων.
2) Ποσό κατάθεσης: 160,93  ευρώ, πιστωτικό ίδρυμα: Εμπορική Τράπεζα, προέλευση χρημάτων: συνδυασμός περισσοτέρων.
3) Ποσό κατάθεσης: 13.047,28 ευρώ, πιστωτικό ίδρυμα: Εμπορική Τράπεζα, προέλευση χρημάτων: συνδυασμός περισσοτέρων.
4) Ποσό κατάθεσης: 42,61  ευρώ, πιστωτικό ίδρυμα: Εμπορική Τράπεζα, προέλευση χρημάτων: συνδυασμός περισσοτέρων.
5) Ποσό κατάθεσης: 630,00  ευρώ, πιστωτικό ίδρυμα: HSBC, προέλευση χρημάτων: συνδυασμός περισσοτέρων.
6) Ποσό κατάθεσης: 4.730,34 ευρώ, πιστωτικό ίδρυμα: EFG EUROBANK, προέλευση χρημάτων: συνδυασμός περισσοτέρων.
7) Ποσό κατάθεσης: 15.686,40  ευρώ, πιστωτικό ίδρυμα: ALPHA BANK, προέλευση χρημάτων: συνδυασμός περισσοτέρων.
8) Ποσό κατάθεσης: 11.975,45  ευρώ, πιστωτικό ίδρυμα: Τράπεζα Πειραιώς, προέλευση χρημάτων: συνδυασμός περισσοτέρων.
Πλωτά και εναέρια μεταφορικά μέσα, καθώς και τα κάθε χρήσης οχήματα
1) Είδος οχήματος: επιβατικό, χωρητικότητα – κυβισμός: 2500, ιδιοκτησία: 100%, τρόπος κτήσης: αγορά, έτος κτήσης: 2011, καταβληθέν τίμημα: 4.500,00, προέλευση χρημάτων: εισοδήματα έτους.
Συμμετοχές σε κάθε είδους επιχείρηση
1) Είδος συμμετοχής: Μέτοχος σε Α.Ε., Είδος επιχείρησης: Άλλες περιπτώσεις, έτος έναρξης: 2010, κεφάλαιο εισφοράς σε ευρώ:

ΤΙ ΔΗΛΩΣΕ
Ο ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
Ο Δήμαρχος Καρπενησίου και η σύζυγός του δήλωσαν, εισοδήματα ύψους 42.000 ευρώ καθώς και την συμμετοχή τους σε δύο επιχειρήσεις με 74.000 ευρώ κεφάλαιο εισφοράς.
Ακόμη, σύμφωνα με τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ο Κώστας Μπακογιάννης  είναι κάτοχος τριών εκτάσεων-κτισμάτων σε Βελωτά και Γοργιανάδες του Νομού Ευρυτανίας, που τα απέκτησε το 1999, ενώ συμμετέχει κατά το ήμισυ σε πέντε δικαιώματα-διαμερίσματα στην Αττική, στην περιοχή του Λυκαβηττού.
Όσον αφορά τις καταθέσεις, ο Κώστας Μπακογιάννης με την σύζυγο του φαίνεται να έχουν καταθέσεις περί τα 485.000 ευρώ σε διάφορες τράπεζες.
Αναμένουμε τις δηλώσεις των Αντιδημάρχων και συνεργατών του.

ΤΙ ΔΗΛΩΣΕ Ο ΠΕΡΙΦ.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Λ. ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ
Ως όφειλε βάση της ισχύουσας νομοθεσίας, τα περιουσιακά του στοιχεία δημοσιοποίησε και ο Περιφερειακός Σύμβουλος Ευρυτανίας κ. Λάμπρος Τσιτσάνης.
Σύμφωνα με την δήλωση του ο κ. Τσιτσάνης και η σύζυγός του, ανήκουν στην κατηγορία των μη εχόντων αυτοδιοικητικών, καθώς έχουν εισοδήματα ύψους 47.000 ευρώ περίπου, καταθέσεις 565 ευρώ, ενώ είναι κάτοχοι ενός διαμερίσματος 81 τμ στο Βύρωνα που το απέκτησαν το 1995 με δάνειο αλλά και ενός αυτοκινήτου 1600 κυβικών μοντέλο 1977.

ΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΦΕΓΓΟΥΛΗ
Στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, θα αναρτηθούν στις επόμενες μέρες και τα περιουσιακά στοιχεία της Δημοτικής Συμβούλου και μέλους της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αγράφων, Βασιλικής Φεγγούλη.
Σύμφωνα με την δήλωση που κατέθεσε, η κ. Φεγγούλη φαίνεται κάτοχος 2 ακινήτων στο Καρπενήσι, ενός διαμερίσματος 129 τ.μ. και ενός καταστήματος 110 τ.μ., τα οποία απέκτησε με δάνειο, 2 αυτοκινήτων 1300 και 1400 κυβικών, καθώς με ετήσιο εισόδημα για το 2011, περί τα 30.000, ευρώ. Όσον αφορά τις τραπεζικές της καταθέσεις αυτές είναι πολύ χαμηλές και δεν αγγίζουν τις 6.000 ευρώ.
Σε επόμενο φύλλο μας, θα κάνουμε νέο ρεπορτάζ για το ίδιο θέμα, με στοιχεία τόσο των εχόντων όσο και μη εχόντων, αυτοδιοικητικών του τόπου μας.