Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2011

Συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρπενησίου

Συνεδρίασε χθες Τετάρτη 30 Νοεμβρίου η Οικονομική επιτροπή του Δήμου Καρπενησίου για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :
1.Ένταλμα προπληρωμής για την κάλυψη του κόστους συντήρησης και ελέγχου του ΚΗΙ 4375 οχήματος.
2.Έγκριση δαπάνης για την επισκευή του ΚΗΙ 4378 οχήματος
3.Παραχώρηση εδαφικών λωρίδων στο Δήμο Καρπενησίου
4.Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση δημοτικών σφαγείων
5.Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση Πεστροφογεννητικού  σταθμού  Γάβρου
6.Ορισμός δικηγόρου για την σύνταξη του συμφωνητικού παράταση μίσθωσης Κεφαλόβρυσο.
7.Ορισμός δικηγόρου για την εκπόνηση γνωμοδότησης για το ζήτημα της νομιμότητας καταρτίσεως από το Δήμο προγράμματος για την τοπική απασχόληση.
8.Ορισμός δικηγόρου(Αγωγή υπάλληλοι ΚΕΠ)
9.Ορισμός δικηγόρου ( αγωγή κ. Αναστασίου Χριστόπουλου κατά Δήμου).
10.Ορισμός ορκωτού λογιστή για τον έλεγχο του 2011
11. Ψήφιση πίστωσης και ανάθεση  τοποθέτησης και λειτουργίας  παγοδρομίου
12.Διόρθωση της απόφασης 414/2011 της οικονομικής επιτροπής ως προς το έργο «Συντήρηση μονοπατιών Τ.Κ Προυσού» αντί  ποσού 5000,00 € εγγράφηκε εσφαλμένα ποσό 6000,00€
13.Ψήφιση πιστώσεων
Α) Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ποσό 500,00€ στον ΚΑ.50-6263  
Β) Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών ποσό 2.500,00€ στον ΚΑ 25-6644
Γ)Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (ΔΕΥΑ)ποσό 2000,00€
Δ) Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων (ΔΕΥΑ) ποσό 3000,00€
14. Ψήφιση πιστώσεων  και ανάθεση στα παρακάτω  έργα
α)Τσιμεντόστρωση δρόμου εντός οικισμού Τ.Κ Καλεσμένου ποσό 10.000€ στον ΚΑ.30-7323.138
β)   Διαμορφώσεις χώρων και διευθέτηση όμβριων υδάτων εσωτερικών δρόμων  Δομιανών ποσό 5.000,00€ στον ΚΑ.30-7326.114
γ)   Επέκταση δικτύων ύδρευσης ΤΚ Αλεστίων ποσό 1500,00€ ΚΑ.25-7326.075
ε) Κατασκευή χώρου αποθήκευσης αλατιού στις αποθήκες του Δήμου ποσό 12.000,00€
στ)Κατασκευή υδρομάστευσης ΤΚ Μεγάλου Χωριού ΔΕ Ποταμιάς  ποσό 6.000,00 € ΚΑ.25-7326.076
15.Ανάθεση του έργου «Επισκευή στέγης  κοινοτικού κτιρίου οικισμού Καστανούλας Τ.Κ Ροσκάς»(η ψήφιση έγινε με την 403/2011 Αποφ.Οικ.επιτροπής)
16. Ψήφιση πιστώσεων
•Επιχορήγηση Δ.Καρπενησίου για βελτιώσεις και κατασκευή χλοοτάπητα στο ΕΑΚ Καρπενησίου  ποσό 158.381,65€
•3ος λογαριασμός του έργου  «Ασφαλτροστρώσεις δρόμων στις περιοχές επέκτασης « ποσό 20.589,90€
•2ος λογαριασμός του έργου  «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης δρόμου Ι.Ν.Αγίου Γεωργίου προς θέση Πλούμπο Τ.Δ Μυρίκης ποσό 649,46€  ΚΑ.307326.066
•Βελτίωση διάνοιξης δημοτικού δρόμου προς οικία Καραγιώργου Αριστείδη Τ.Κ Μεσοκώμης Δ.Ε Δομνίστας ποσό 7.200,00€ ΚΑ.30-7333.003
•Κατασκευή τοιχίων αποθηκευτικού χώρου στην πλατεία Τ.Δ. Τόρνου ποσό 5148,83€
•Κατασκευή πρόσβασης άνωθεν κεντρικής πλατείας Τ.Δ.Καστανέας ποσό 22.000,00€
•Τσιμεντόστρωση δρόμου Αν. & Ν. Λιάγκα ΤΔ Μυρίκης ποσό 618,62€
•Διευθέτηση ομβρίων υδάτων και τσιμεντόστρωση δρόμου στον οικισμό Καλλιθέας ποσό 3663,11€
•Διαμόρφωση κοινοχρήστου χώρου στον Προφήτη Ηλία ποσό 619,34€
•Συνέχιση διαπλάτυνσης δρόμου από Καστανέϊκα προς Σακέικα στο ΤΔ Μυρίκης ποσό 648,69€
•Διαπλάτυνση δρόμου από θέση Αλαβάντα προς οικία Ιωάννη Σταθόπουλου στο Τ.Δ. Μυρίκης ποσό 672,58€
•Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης από διασταύρωση Λιαγκέικα μέχρι Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Τ.Δ. Μυρίκης ποσό 651,03€
•Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης και περίφραξη τμήματος του νεκροταφείου στην ΤΚ Δομνίστας ποσό 8.543,01 €       
17.Ψήφιση πίστωσης για δικαστικά έξοδα (Μακαρώνας-Μαυρογόνατος) (Λογιστική  τακτοποίηση)
18.Εγκριση  δαπάνης για δικαστικές υποθέσεις (αφορούν την δικηγόρο κ.Φουρλιά)