Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2011

ΕΞΙ (6) ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΑΖΗ – ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

Το ΙΔΡΥΜΑ ΓΑΖΗ – ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ προκηρύσσει τη χορήγηση έξι (6) υποτροφιών για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2011-2012. Οι υποτροφίες θα δοθούν σε Έλληνες φοιτητές, σπουδαστές και πτυχιούχους ΑΕΙ, που κατάγονται από την Ευρυτανία, ή κατοικούν στην Ευρυτανία για μια τουλάχιστον πενταετία.
Το πλήρες πρόγραμμα έχει ως εξής:

1.Πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών για φοιτητές ΑΕΙ – ΤΕΙ
Τέσσερις (4) υποτροφίες για όλα τα γνωστικά πεδία και για φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει το προηγούμενο έτος σπουδών και έχουν με επιτυχία εξετασθεί σε όλα τα μαθήματα του έτους. Δεν περιλαμβάνονται πρωτοετείς φοιτητές και σπουδαστές που έχουν ολοκληρώσει τα προβλεπόμενα για τη Σχολή τους έτη σπουδών.
2.Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών πτυχιούχων ΑΕΙ
Δύο (2) υποτροφίες για όλα τα γνωστικά πεδία, στο Εσωτερικό ή το Εξωτερικό.
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας συνοδευόμενες από όλα τα δικαιολογητικά σε τρία αντίτυπα θα υποβάλλονται από 1-12-2011 μέχρι και 31-1-2012 στη Γραμματεία του Ιδρύματος, οδός Ρήγα Φεραίου 2, Καρπενήσι, ΤΚ 36100, κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 10.00-13.00, ή θα αποστέλλονται ταχυδρομικώς στην ίδια διεύθυνση. Μετά την λήξη της προθεσμίας αυτής καμιά αίτηση δεν θα γίνει δεκτή. Υποψηφιότητες με ελλιπή δικαιολογητικά δεν θα εξετάζονται και οι ελλιπείς φάκελοι θα επιστρέφονται. Τα προσόντα των υποψηφίων, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία επιλογής και κάθε άλλη σχετική πληροφορία περιέχονται στον κανονισμό Υποτροφιών του Ιδρύματος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν αντίγραφο του Κανονισμού Υποτροφιών και αιτήσεις υποψηφιότητας από την παραπάνω διεύθυνση. Πρόσθετες πληροφορίες στα τηλέφωνα 22370 24766 (και FAX) 2103614331, FAX210 3614338 και κινητό 6977744907.