Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2011

Συνεδρίασε χθες βράδυ το Δ.Σ. Καρπενησίου

Συνεδρίασε χθες βράδυ το Δ.Σ. Καρπενησίου με κυρίαρχα θέματα την Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης «Ολοκληρωμένη διαχείριση λυμάτων Δήμου Καρπενησίου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον Αειφόρος Ανάπτυξη» και την Έγκριση  μελετών για την Τοπογραφική μελέτη του έργου «Παρεμβάσεις ανάπλασης αναβάθμισης στο εμπορικό κέντρο του Καρπενησίου» και την Ειδική αρχιτεκτονική μελέτη έργου «Παρεμβάσεις ανάπλασης αναβάθμισης στο εμπορικό Κέντρο του Καρπενησίου»

Όλα τα θέματα που συζητήθηκαν στο Δ.Σ. ήταν τα εξής:
1.Έγκριση πρακτικού Δ.Σ προηγούμενης συνεδρίασης
2.Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης «Ολοκληρωμένη διαχείριση λυμάτων Δήμου Καρπενησίου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον Αειφόρος Ανάπτυξη» (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σουλιώτης Νικόλαος)
3.Επί εισήγησης Εκτελεστικής επιτροπής για το Επιχειρησιακό πρόγραμμα (άρθρο 63 του Ν.3852/2010) εισηγητής ο Γενικός Γραμματέας κ.Αρ. Τασιός)
4.Έγκριση κανονισμού προσωπικού ΕΚΕΠΠΑΔΗΚ(εισηγητής ο κ.Πέτρου  Ιωάννη )
5.Απολογισμός Φεστιβάλ «Εν Ορεσι»(εισηγητής ο κ. αντιδήμαρχος Σταμάτης Δημήτριος )
6.Έγκριση της αριθμ.32/2011 απόφασης του Ν.Π  ΟΠΠΑΔΗΚ (αφορά αναμόρφωση του προϋπολογισμού)  (εισηγητής ο πρόεδρος κ Γιαννιώτης Παναγιώτης)
7.Έγκριση της αριθμ.32/2011 απόφασης του Ν.Π  ΟΠΠΑΔΗΚ (αφορά έγκριση οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας) (εισηγητής κ Γιαννιώτης Παναγιώτης)
8.Επί αιτήσεως συλλόγου Ασπροπυργιωτών (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Φέγγος)
9.Επί αιτήσεως κ.Κοντοπάνου Ηλία (εισηγητής ο αντιδήμαρχος ο κ.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
10.Αγορά οικοπέδου στο Κρίκελλο (εισηγητής των μελετών ο αντιδήμαρχος κ.Σουλιώτης Νικόλαος)
11.Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στο Κλαυσί (λόγω άγονης δημοπρασίας) εισηγητής ο αντιδήμαρχος ο κ.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
12.Καθορισμός ωραρίου λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και ωρών λειτουργίας μουσικής καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος( εισηγητής ο αντιδήμαρχος ο κ.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
13.Επί αιτήσεων πολιτών για διαγραφή τελών(άρθρο 174 του Ν.3463/2006) ( εισηγητής ο αντιδήμαρχος ο κ.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
14.Επί αιτήσεων δημοτών για παράταση ταφής ( εισηγητής ο αντιδήμαρχος ο κ.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
15.Έγκριση  μελετών (εισηγητής των μελετών ο αντιδήμαρχος κ.Σουλιώτης Νικόλαος)
•Τοπογραφική μελέτη του έργου «Παρεμβάσεις ανάπλασης αναβάθμισης στο εμπορικό κέντρο του Καρπενησίου»
•Ειδική αρχιτεκτονική μελέτη έργου «Παρεμβάσεις ανάπλασης αναβάθμισης στο εμπορικό Κέντρο του Καρπενησίου»
•Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη έργου «Παρεμβάσεις ανάπλασης αναβάθμισης στο εμπορικό κέντρο του Καρπενησίου»
•Μελέτη πρασίνου του έργου «Παρεμβάσεις ανάπλασης αναβάθμισης στο εμπορικό κέντρο του Καρπενησίου»
16.Έγκριση μελετών  με τίτλο «Κτηματογραφική αποτύπωση στα όρια σχεδίου πόλης Καρπενησίου περιοχή Άγιος Νεκτάριος»’
17.Έγκριση μελέτης με τίτλο «Κυκλοφοριακή μελέτη πόλης Καρπενησίου
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Σουλιώτης Νικόλαος)
18.Παράταση προθεσμίας του έργου Εσωτερική οδοποιία και ανάπλαση οικισμού  Σκοπιάς»Αναδόχου   Κρούσκος Δημ. –Κηρολίβανος Εστ.και Σια ΟΕ
19.Εγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού τακτοποιητικού πίνακα του έργου «Εσωτερική οδοποία Τ.Δ Κλαυσίου» αναδόχου κ.Χούπα Κων/νου
20.Εγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Εργασίες συντήρησης και προστασίας δημοτικών χώρων στην Τ.Κ Μικρού Χωριού
21.Εγκριση 1ου ΑΠΑ του έργου «Εσωτερική οδοποιία και ανάπλαση οικισμού  Σκοπιάς» Αναδόχου   Κρούσκος - Κηρολίβανος Εστ.και Σια ΟΕ
22.Εγκριση 2ου Α.ΠΕ του έργου «Επισκευή δημοτικών Ξενώνων» αναδόχου κ.Πέτρου Μπακατσιά
23.Έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Ανακαίνιση &  Συντήρηση Βασικής Βιβλιοθήκης πόλης Καρπενησίου»
24.Έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου»Βελίτωση εκσυγχρονισμός δικτύων ύδρευσης Αποχέτευσης στο Καρπενήσι»αναδόχου κ.Αρκουδα Λάζαρου ΕΔΕ
25.Έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Υδρευση οικισμού Γοριανάδων» αναδόχου κ.Σώκου Κων/νου.
26.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Πλακόστρωση δρόμου από οικία Γεωργίου Μπαρλα έως οικ.Ευαγγέλου Μπαρλα και πλακόστρωση βατού δρόμου από κεντρικό δρόμο έως οικ.Σπύρου Πεταρούδη στο Τ.Δ Σελλών αναδόχου κ.Χούπα Κων/νου
27.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Διευθέτηση ομβίρων υδάτων με τσιμεντόστρωση  δρόμου από οικία Ι.Πεταρούδη έως οικία Λ.Μαριώτη και κατασκευή ράμπας πρόσβασης προς οικία Ι.Μαριώτη στο Τ.Δ Σελλών αναδόχου κ.Χούπα Κων/νου 
28.Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Επιδιόρθωση υδραυλάκων εντός της Τ.Κ Κρικέλλου» αναδόχου κ.Ευάγγελου Μάκκα
29.Έγκριση πρωτοκόλοου προσωρινής παραλαγής του έργου «Βελτίωση –διάνοιξη δρόμου προς οικία Καραγεώργου Αριστείδη αναδόχου κ.Τάσιου Ανδρέα
30.Εγκριση πρωτοκόλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αγροτική οδοποία Δήμου Δομνίστας» αναδόχου  Κ/Ξ Ν.Χαντζόπουλος –Ν.Γενιτσαρόπουλος
31.Εγκριση  πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Υδρευση Τ.Δ Πετραλώννω από πηγή Καμάρα» αναδόχου Γ.Χαντζόπουλου.
32.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Επέκταση αποχέτευσης Τ,Κ Βουτύρου « αναδόχου κ.Διώτη Δημητρίου.
33.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου Βελτίωση δρόμου Αρμερίδα-Σκαρφόρεμα (Καταβόθρα) ανάδοχος κ. Φέγγος Θωμάς
34.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου Κατασκευή  τουαλετών   Τ.Δ. Καταβόθρας ανάδοχος Παναγιωτόπουλος Χρήστος
35.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου Αποπεράτωση νεκροταφείου Τ.Δ. Προυσού ανάδοχος κ. Φέγγος Θωμάς
36.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου Κατασκευή στεγάστρου για την φύλαξη του αλατιού ανάδοχος κ. Μπαμπάτσικος Κων/νος

37.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου Κατασκευή δικτύου ύδρευσης στη θέση Ζυγός Τ.Δ. Προυσού ανάδοχος κ.Γκρίζης Παναγιώτης
38.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου Τσιμεντόστρωση δρόμου προς Πέχα και διαμόρφωση νεκροταφείου ΤΚ Προυσού ανάδοχος Φέγγος Θωμάς
39.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου Τσιμεντόστρωση στη θέση Λαγγάδα και βελτίωση δρόμου προς οικία Ντούρου Τ.Δ. Καστανέας ανάδοχος Κουτρούμπας Χαρίλαος
40.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου Βελτίωση και διάνοιξη εσωτερικών δρόμων Τ.Δ. Ασπροπύργου ανάδοχος Φέγγος Θωμάς
41.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή προστατευτικών τοιχίων κάτωθεν Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Τ.Δ. Εσωχωρίων» ανάδοχος Γκρίζης Παναγιώτης
42.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποχέτευση από οικία Δημητρίου Κάντζιου προς Παπαδοπούλιο στο Τ,Δ Φιδακίων» αναδόχου κ.Χούπα Κων/νου
43.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή δεξαμενής στο Άνω Καλεσμένο»
44.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Διανοίξεις οδών παλαιού σχεδίου πόλης Καρπενησίου»
45.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας οικισμού Μπιάρας»
46.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαπλάτυνση –διαμόρφωση τμήματος της οδού Ζαχαρία Παπαντωνίου»
47.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου  «Κατασκευή τμήματος περίφραξης στο χώρο απόθεσης απορριμμάτων του Δήμου Καρπενησίου»
48.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Τοποθέτηση εξωτερικών κουφωμάτων στο Δημοτικό ξενώνα Αμπλιανη» ανάδοχος κ.Πέτρος Μπακατσιάς
49.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης στις περιοχές  επέκτασης του σχεδίου πόλεως» ανάδοχος Αρκουδας Λάζαρος.
50.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση εκσυγχονισμός δικτύων ύδρευσης –αποχέτευσης στο Καρπενήσι»ανάδοχος Λ. Αρκουδας
51.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποχέτευση σύνδεση με βιολογικό καθαρισμό οικισμού Γοριανάδων» ανάδοχος κ.Σώκος Κων/νος
52.Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Υδρευση οικισμού Γοριανάδων» ανάδοχος κ.Σώκος Κων/νος.