Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2011

Συνάντηση Κλέαρχου Περγαντά με τον Υπουργό Εργασίας για την υλοποίηση των Τοπικών Σχεδίων για την Απασχόληση (ΤΟΠΣΑ

Στο Υπουργείο Εργασίας παρευρέθηκε τη Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχος Περγαντάς, ο οποίος συμμετείχε σε συνάντηση εργασίας με τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γεώργιο Κουτρουμάνη, στο πλαίσιο της υλοποίησης των δράσεων «Τοπικά Σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας».

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η ανταλλαγή απόψεων επί των προσκλήσεων και ο προσδιορισμός του κεντρικού πλαισίου των δράσεων, με σκοπό την άμεση και αποτελεσματική υλοποίησή τους.
Συγκεκριμένα πρόκειται για δράσεις υποστήριξης της απασχόλησης, οι οποίες μέσω κονδυλίων που εκχωρήθηκαν στις Περιφέρειες, προβλέπεται να υλοποιηθούν με προσκλήσεις από τις Υπηρεσίες Διαχείρισης. Στην παρούσα φάση διαμορφώνεται το θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης και εφαρμογής των ΤΟΠΣΑ, έτσι ώστε πολύ σύντομα να ενεργοποιηθούν συγκεκριμένες δράσεις.
«Σε μια εποχή που η αγορά εργασίας πλήττεται από την οικονομική κρίση, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσει παρεμβάσεις υποστήριξης της απασχόλησης», τονίζει ο Περιφερειάρχης Κλέαρχος Περγαντάς, επισημαίνοντας : «Τα ΤΟΠΣΑ αποσκοπούν στην ενεργοποίηση και κινητοποίηση φορέων, με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους, που θα είναι αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών. Πεδίο αναφοράς είναι οι τοπικές αγορές εργασίας και οι δράσεις επικεντρώνονται τόσο στην υποστήριξη των ωφελούμενων – ανέργων, αλλά και στις επιχειρήσεις μιας περιοχής, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η σύζευξη ανάμεσα στην προσφορά και στη ζήτηση εργασίας. 
Επιδίωξή μας είναι, τα κονδύλια των ΤΟΠΣΑ στη Στερεά Ελλάδα  να αξιοποιηθούν με τον καλύτερο και τον αποδοτικότερο τρόπο, έτσι ώστε να παράξουν ένα ουσιαστικό και σταθερό αποτέλεσμα σε θέσεις εργασίας και να καθιερώσουν μια αμφίδρομη σχέση ανάμεσα στους φορείς της επιχειρηματικότητας και την απασχολησιμότητα του ανθρώπινου δυναμικού»