Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2011

Ζεστό χρήμα στο Δήμο Καρπενησίου - 6.367.201,68 ευρώ μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη" για το έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ»

Για ακόμη μια φορά οι μεθοδικές και συνεχείς προσπάθειες της νέας Δημοτικής Αρχής για εξεύρεση πόρων και τη δημιουργία έργων που συμβάλουν στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του Δήμου, απέδωσαν καρπούς.
Ο Δήμος Καρπενησίου διεκδίκησε και έλαβε μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος  "Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη" 6,367,201.68 ευρώ προκειμένου να υλοποιήσει το έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ».
Σκοπός του έργου είναι η οριστική επίλυση των προβλημάτων της ανεπαρκούς και μη ολοκληρωμένης διαχείρισης των λυμάτων στο Δήμου Καρπενησίου.
Σήμερα, τα λύματα πολλών οικισμών καταλήγουν ανεπεξέργαστα στα υπόγεια και επιφανειακά ύδατα της περιοχής, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος, των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων, της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής, των τουριστών, αλλά και της τοπικής οικονομίας, που βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στον τουρισμό.
Οι στόχοι που θα επιτευχθούν με την ολοκλήρωση του προτεινόμενου έργου αναμένεται να είναι η προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος από την αστική ρύπανση, η αποφυγή δημιουργίας εστιών μόλυνσης και η ελεγχόμενη διάθεση των κατάλληλα επεξεργασμένων εκροών στους φυσικούς αποδέκτες της περιοχής.
Επιπλέον, θα επιτευχθεί αισθητική αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος, βελτίωση των συνθηκών υγιεινής και συνεπώς αποφυγή εκδήλωσης επιδημικών ασθενειών. Παράλληλα, θα δοθεί η δυνατότητα ισόρροπης περιφερειακής ανάπτυξης, ενώ θα πληρούνται οι όροι διαχείρισης αποβλήτων και προστασίας του περιβάλλοντος, όπως αυτοί ορίζονται από το υφιστάμενο κοινοτικό και εθνικό δίκαιο.
Τα έργα που εντάχθηκαν στο εν λόγω πρόγραμμα είναι:

Επέκταση εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού Καρπενησίου
Αποχέτευση και κατάλληλη επεξεργασία λυμάτων οικισμών Φουρνάς, Μεσοχωρίου και Πλάτανου
Αποχέτευση και κατάλληλη επεξεργασία λυμάτων οικισμού Αγίας Τριάδας
Αποχέτευση και κατάλληλη επεξεργασία λυμάτων οικισμού Κορίτσας
Αποχέτευση και κατάλληλη επεξεργασία λυμάτων οικισμού Βράχας
Επέκταση δικτύων αποχέτευσης και κατασκευή Ε.Ε.Λ. στους οικισμούς Κρικέλλου, Άμπλιανης, Στάβλων και Σκοπιάς
Ο Δήμαρχος Καρπενησίου, Κώστας Μπακογιάννης δήλωσε:
Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που για ακόμη μία φορά ο Δήμος Καρπενησίου διεκδίκησε και πέτυχε μία τόσο μεγάλη χρηματοδότηση, για έργα ζωτικής σημασίας για τον τόπο. Μετά από τη χρηματοδότηση του μεγάλου έργου της Αστικής Ανάπλασης του κέντρου της πόλης του Καρπενησίου, συνεχίζουμε τις ολοκληρωμένες προτάσεις μας, έτσι ώστε ακόμη και σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, να εξασφαλίσουμε τη συνεχόμενη ανάπτυξη του Δήμου μας. Φανερή απόδειξη της σκληρής και μεθοδικής δουλειάς των υπαλλήλων και των συνεργατών του Δήμου είναι η χρηματοδότηση που ξεπερνά τα 6.000.000 ευρώ, του έργου της ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ..