Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2011

Συνεδρίασε η Επιτροπή Περιβάλλοντος

Συνεδρίασε στις 02-12-2011 η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης και ύστερα από διαλογική συζήτηση ενέκρινε τα παρακάτω θέματα βάζοντας αυστηρούς όρους όσον αφορά στην παρέμβαση του περιβάλλοντος και συνεχή επιτήρηση από πλευράς υπηρεσίας.
•Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του ξενοδοχείου “Lecadin” της εταιρείας Κ. Κατσαρής Α.Ε. δυναμικότητας 192 κλινών στο Νομό Ευρυτανίας.

•Έγκριση Μ.Π.Ε. αιολικού σταθμού ισχύος 10,8 MW  στη θέση «Πικροβούνι» του Δήμου Μακρακώμης.
•Έγκριση Μ.Π.Ε. αιολικού σταθμού ισχύος 34,5 MW  στη θέση « Τούρλα – Βλιτοτσούμαρο» του Δήμου Υπάτης (νυν Δήμου Λαμίας).
•Έγκριση Μ.Π.Ε. για τη λειτουργία σφαγείου – επεξεργασία κρέατος – χοιροτροφική μονάδα, στις θέσεις «Στέρνα» και «Αγριελίτσα» στο Νομό Εύβοιας.
•Έγκριση Μ.Π.Ε. για τη λειτουργία μονάδας κυτιοποιίας – γραφικές τέχνες στη θέση «Κάστιζα» Δερβενοχωρίων – Τανάγρα στο Νομό Βοιωτίας.
•Μ.Π.Ε. κοπής και επεξεργασίας μαρμάρων στη θέση « Πάτημα» στην Οινόη του Δήμου Τανάγρας, Νομού Βοιωτίας.
•Μ.Π.Ε. για τη λειτουργία μονάδας πλαστικών κεραμιδιών στη θέση « Κοντίνα» στο Σχηματάρι του Δήμου Τανάγρας.
•Μ.Π.Ε. κεραίας ραδιοφωνικού σταθμού «ΜΕΤΡΟ 101,2 FM» στο όρος Κτυπάς στη θέση Προφήτης Ηλίας του Δήμου Αυλίδας, Νομός Εύβοιας.
•Μ.Π.Ε. φωτοβολταϊκών (Φ/Β) σταθμών ισχύος 2,99 MW  στη θέση « ΤΟΛΙΝΕΣ» του Δήμου Δομοκού, Νομού Φθιώτιδας.
•Μ.Π.Ε. ίδρυσης κτηνοτροφικής μονάδας πτηνοτροφείου δυναμικότητας 20.800 ορνίθων στη θέση « Βέλεσι» Πελασγίας του Νομού Φθιώτιδος.
•Έγκριση Μ.Π.Ε. βιομηχανίας καταναλωτικών αγαθών στη Ριτσώνα Αυλίδας του Δήμου Χαλκίδας.
Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Λάμπρος Τσιτσάνης έκανε πρόταση να ζητήσει η Περιφέρεια από το αρμόδιο Υπουργείο πόσες ανεμογεννήτριες και σε ποιά σημεία υπάρχουν αιτήσεις και εκκρεμούν, τόσο για την Ευρυτανία όσο και για την υπόλοιπη Ελλάδα, ούτως ώστε η Επιτροπή να γνωρίζει για την παραπέρα πορεία και στάση της.   
Επί πλέον δε επειδή το θέμα της τοποθέτησης των ανεμογεννητριών και σε ποια σημεία, είναι σημαντικό, θα πρέπει η Πολιτεία να δει το θέμα των αιολικών πάρκων αλλά και των φωτοβολταϊκών  που είναι στρατηγικής σημασίας, με σοβαρότητα, με υπευθυνότητα και με προοπτική κάνοντας χωροταξικό προτού βρεθεί σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις.