Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2012

Εντάχθηκε και θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ η Αποκατάσταση ΧΑΔΑ του Δήμου Καρπενησίου α) ΧΑΔΑ Φουρνάς, β) ΧΑΔΑ Προυσού και γ) ΧΑΔΑ Κρικέλλου

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχου Περγαντά εντάχθηκαν και θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ τρία έργα αποκατάστασης ΧΑΔΑ και ένα έργο προμήθειας εξοπλισμού διαχείρισης αποβλήτων, συνολικούπροϋπολογισμού 3.960.751,47 €.

Υπογράφηκαν από τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Κλέαρχο Περγαντά οι  αποφάσεις ένταξης τριών έργων αποκατάστασης ΧΑΔΑ και ενός έργου προμήθειας εξοπλισμού διαχείρισης αποβλήτων, συνολικού προϋπολογισμού 3.960.751,47 €. Πρόκειται για τα έργα:
•Αποκατάσταση τριών ΧΑΔΑ Δ.Ε. Θίσβης Δήμου Θηβαίων, προϋπολογισμού 811.524,02 €,
•Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δήμου Καρπενησίου: α) ΧΑΔΑ Φουρνάς, β) ΧΑΔΑ Προυσού και γ) ΧΑΔΑ Κρικέλλου, προϋπολογισμού 282.774,45 €,
•Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δήμου Δελφών, προϋπολογισμού 264.000,00 € και
•Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Νομού Βοιωτίας, προϋπολογισμού 2.602.453,00 €,  τα οποία συγχρηματοδοτούνται από την Ελλάδα και από το Ταμείο Συνοχής, στο πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007 -2013», και των δράσεων που έχουν  εκχωρηθεί στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Πρόκειται για τέσσερα σημαντικά έργα στους Δήμους Θηβαίων, Καρπενησίου, Δελφών και 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Βοιωτίας (Δήμοι Λεβαδέων, Ορχομενού και Διστόμου – Αράχοβας – Αντίκυρας)  . Με αυτά τα έργα πρόκειται να υλοποιηθούν δράσεις , που αποβλέπουν στην προστασία  των εδαφικών συστημάτων και τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων.   
Με την πραγματοποίηση των τριών έργων αποκατάστασης ΧΑΔΑ προβλέπεται να γίνουν εργασίες σε έντεκα (11) συνολικά ανενεργούς  χώρους ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων. Παράλληλα, το έργο της προμήθειας εξοπλισμού διαχείρισης αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Νομού Βοιωτίας προβλέπει τον εφοδιασμό του ΧΥΤΑ Λιβαδειάς με τον απαραίτητο εκείνο εξοπλισμό, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία του.
Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχος Περγαντάς επισήμανε : «Μετά από ένα χρόνο στην Αιρετή Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και έπειτα από τη σημαντική πρόοδο του Προγράμματος, την οποία συλλογικά επιτύχαμε, συνεχίζουμε με τους ίδιους ρυθμούς και προχωρούμε στην ένταξη τεσσάρων σημαντικών έργων προστασίας του περιβάλλοντος. Στόχος μας είναι η υλοποίηση έργων που συμβάλλουν στην βελτίωση ποιότητα ζωής των κατοίκων και τη δημιουργία συνθηκών προστασίας και αναβάθμισης του περιβάλλοντος ».