Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2012

Κλέαρχος Περγαντάς: «Συντηρητική και άδικη η απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης για το Δίστομο»

Μετά την απόφαση του Δικαστηρίου της Χάγης για το Δίστομο, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Κλέαρχος Περγαντάς, που είχε ασχοληθεί δυναμικά για το μεγάλο αυτό θέμα έκανε την παρακάτω δήλωση:
“Η απόφαση της Χάγης με μια εξαιρετικά στενή ερμηνεία του ισχύοντος Διεθνούς Δικαίου ουσιαστικά αναγνώρισε το προνόμιο της ετεροδικίας στη Γερμανία.

Το αποτέλεσμα αυτής της απόφασης είναι ότι ένας μακρύς δικαστικός αγώνας  που δόθηκε στην Ιταλία από τον αείμνηστο Γιάννη Σταμούλη και στη συνέχεια από εμένα ως Νομάρχη Βοιωτίας και Περιφερειάρχη, ενώ κατέληξε στην δικαίωση των θυμάτων του Διστόμου, δεν έχει  πλέον πρακτικό αποτέλεσμα. Είμαι βέβαιος ότι πλέον ο αγώνας  για την διεκδίκηση των γερμανικών επανορθώσεων και την τελική δικαίωση θα αναληφθεί από την Ελληνική Δημοκρατία  με διπλωματικά και νομικά μέσα”.