Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2012

IN.KA: Προσωπικά δεδομένα η φωτοτυπία της ταυτότητας!!!

Οδηγίες προς τους πολίτες, που τους ζητείται φωτοτυπία της ταυτότητας από διάφορες ιδιωτικές εταιρείες ή από το Δημόσιο, δίνει το Ινστιτούτο Καταναλωτών, προκειμε΄νου να προστατεύονται από τυχόν πλαστογραφία της ταυτότητάς τους με όλες τις δυσάρεστες συνέπειες…

Όταν ζητείται φωτοτυπία της ταυτότητας, θα πρέπει επάνω στην φωτοτυπία και στις δύο πλευρές να γράφεται η εταιρεία που συναλλάσσονται και η ημερομηνία, δηλαδή «μόνο για χρήση της τάδε εταιρείας, ημερομηνία… » και φυσικά τα γραφόμενα να διαπερνούν και τις δυο πλευρές της ταυτότητας.
Αν ζητείται σκανάρισμα της ταυτότητας, σε καμία περίπτωση μην παραδίνεται αυτή, , αλλά να την φωτοτυπούν και να γράφουν πάλι «μόνο για χρήση εταιρείας τάδε ημερομηνία…» και να παραδίδουν την φωτοτυπία με το εν λόγω κείμενο για σκανάρισμα.
Αυτές είναι οι ελάχιστες προφυλάξεις για την ασφάλεια της συναλλαγής, μέχρι το ΙΝΚΑ να διερευνήσει πλήρως από πλευράς νομιμότητας το θέμα και να δημιουργήσει αυστηρότερες προφυλάξεις υπέρ των καταναλωτών.
Τέλος το ΙΝΚΑ συνιστά σε περιπτώσεις σαν τις παραπάνω οι καταναλωτές να αποφεύγουν να δίδουν τα προσωπικά τους δεδομένα «στο δρόμο» από τραπεζάκια που στήνονται για πώληση διαφόρων υπηρεσιών, και να προτιμούν τα καταστήματα.