Πέμπτη 12 Απριλίου 2012

Σύσκεψη για το Πρόγραμμα Leader στο Δήμο Καρπενησίου Την Τρίτη του Πάσχα ανοιχτή εκδήλωση ενημέρωσης στο Φουρνά

Με πρωτοβουλία του Δημάρχου Καρπενησίου, Κώστα Μπακογιάννη, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 4 Απριλίου 2012, σύσκεψη ενημέρωσης σχετικά με το περιεχόμενο της 2ης Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος του Τοπικού Προγράμματος LEADER της Ο.Τ.Δ. Αναπτυξιακής Καρδίτσας
(Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρίας Ο.Τ.Α.) με τη συμμετοχή των Προέδρων των Τοπικών Συμβουλίων της Δ.Ε. Φουρνά, Δημοτικών Συμβούλων, υπηρεσιακών παραγόντων του Δήμου, του Δ/ντη της ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. κ. Β. Μπέλλη και του συντονιστή του Προγράμματος LEADER κ. Π. Ντανοβασίλη.
Κατά τη σύσκεψη συζητήθηκε εκτενώς η δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα LEADER τόσο του Δήμου για την υλοποίηση παρεμβάσεων δημοσίου χαρακτήρα, όσο και των ιδιωτών για την υλοποίηση και χρηματοδότηση επενδύσεων για την περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Φουρνά.
Στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Τοπικού Προγράμματος LEADER, συνολικού προϋπολογισμού 8.076.426,89€ είναι δυνατή η κατάθεση Αιτήσεων – Φακέλων Υποψηφιότητας από τους υποψήφιους δικαιούχους για τη χρηματοδότηση των επενδυτικών τους προτάσεων έως την Παρασκευή 22 Ιουνίου 2012.
Όπως προέκυψε από τη συζήτηση, μέσω του Προγράμματος LEADER παρουσιάζεται η δυνατότητα ανάπτυξης και τόνωσης της τοπικής επιχειρηματικότητας με τη χρηματοδότηση Ιδιωτικών Επενδύσεων έως 40% του συνολικού κόστους σε τομείς όπως η εμπορία και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων, οι μικρές βιοτεχνίες, η παροχή υπηρεσιών, η παρασκευή τροφίμων, η εστίαση και αναψυχή κ.α.
Ο Δήμαρχος Καρπενησίου, Κώστας Μπακογιάννης τόνισε την ανάγκη ενημέρωσης και κινητοποίησης του τοπικού πληθυσμού και των φορέων της περιοχής (πολιτιστικοί σύλλογοι – σωματεία, ομάδες παραγωγών, γυναικείοι σύλλογοι, ομάδες νέων κ.α.) για τις δυνατότητες του Προγράμματος LEADER.
Έτσι, με την ολοκλήρωση της σύσκεψης, αποφασίσθηκε να πραγματοποιηθεί την Τρίτη 17 Απριλίου 2012 και ώρα 11:00 πμ, στο Δημοτικό Σχολείο Φουρνάς, ανοικτή εκδήλωση ενημέρωσης του τοπικού πληθυσμού και των τοπικών φορέων, από τα στελέχη της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε., σχετικά με τις προκηρυσσόμενες δράσεις, την περιοχή εφαρμογής, τους δικαιούχους, τις επιλέξιμες δαπάνες και τα ποσοστά ενίσχυσης, τους όρους αλλά και τη διαδικασία υποβολής προτάσεων.