Παρασκευή 27 Ιουλίου 2012

50.000 ευρώ στο Δήμο Καρπενησίου για τη χρηματοδότηση πιλοτικής μελέτης για τη δημιουργία Οικολογικών Πάρκων

Η Δημοτική Αρχή στη συστηματική προσπάθεια διεκδίκησης πόρων, εντάσσει  μεταξύ άλλων και πολλά καινοτόμα έργα που έχουν ως στόχο την ανάδειξη του σημαντικότερου πλεονεκτήματος του Δήμου Καρπενησίου, που δεν είναι άλλο από το Φυσικό Περιβάλλον.
Μια πρωτοποριακή ιδέα της δημοτικής ομάδας, μοναδική για τα ελληνικά δεδομένα, αρχίζει σταδιακά να παίρνει σάρκα και οστά. Πρόκειται για τη δημιουργία τεσσάρων Οικολογικών Πάρκων στο Δήμο Καρπενησίου.
Ένα έργο που χαρακτηρίζεται από πρωτοτυπία, δίνοντας σημαντική αξία στο φυσικό περιβάλλον, σε όλη την επικράτεια του Δήμου Καρπενησίου.
Στο πλαίσιο αυτό, εγκρίθηκαν μέσω του Πράσινου Ταμείου 50.000 ευρώ για την πιλοτική μελέτη του μεγαλεπήβολου αυτού έργου.   

Περίληψη Πρότασης
για τα Οικολογικά Πάρκα

Εν μέσω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, διανύουμε συνάμα και μια «οικολογική εποχή» που με εργαλείο την έξυπνη απλότητα μπορεί να χαράξει νέους αναπτυξιακούς ορίζοντες σε περιοχές όπως ο Δήμος Καρπενησίου. Η προστασία, ο σεβασμός αλλά και η αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος, - σε συνδυασμό με το κτισμένο περιβάλλον που περιλαμβάνει τους οικισμούς και όλα τα στοιχεία της πλούσιας ευρυτανικής πολιτιστικής κληρονομιάς- αποτελούν μια «αναδυόμενη οικονομία» που οφείλουμε να εκμεταλλευτούμε με γόνιμο και βιώσιμο τρόπο.
Αρχίζει να γίνεται συνείδηση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, ότι η ανάπτυξη των ήπιων μορφών τουρισμού που χαρακτηρίζονται από τα στοιχεία του σεβασμού στον άνθρωπο και το περιβάλλον, θα μπορούσαν να συμβάλουν στην καλύτερη γνωριμία και επαφή των κατοίκων της Ευρώπης με το φυσικό πλούτο της και στη συνειδητοποίησή τους ότι οι φυσικοί πόροι αυτής της ηπείρου πρέπει να προστατευθούν.
Για τους παραπάνω λόγους, προτείνεται η δημιουργία τεσσάρων (4) «οικολογικών πάρκων» εντός των ορίων του Νέου Δήμου Καρπενησίου, τα οποία θα συνδέονται με μονοπάτια με τις γειτονικές Τοπικές Κοινότητες.  Τα μονοπάτια θα χαρτογραφηθούν και θα σηματοδοτηθούν με πινακίδες που θα πληροφορούν τους επισκέπτες για τις διαδρομές και τον χρόνο πεζοπορίας. Τα πάρκα θα αποτελέσουν επίσης έναν αποτελεσματικό τρόπο για την ανάδειξη των φυσικών χαρακτηριστικών των περιοχών και την συντήρηση και προβολή των σημείων πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Θα παρέχουν τη δυνατότητα για ποικίλες δραστηριότητες όπως: αναψυχή – ανάπαυση, περίπατο, βόλτες με άλογα, τρέξιμο, ράφτινγκ και άλλα αθλήματα εναλλακτικού τουρισμού, εκδηλώσεις, φωτογράφιση, αναρρίχηση, εκπαιδευτικές δράσεις σε θέματα χλωρίδας και πανίδας, προσελκύοντας ντόπιους αλλά και ξένους επισκέπτες.
Η προτεινόμενη χωροθέτηση των οικολογικών πάρκων γίνεται με επίκεντρο τέσσερις περιοχές μοναδικού φυσικού κάλλους:
1.Την κοιλάδα του ποταμού Καρπενησιώτη (Δημοτικές Ενότητες Καρπενησίου και Ποταμιάς)
2.Την «παραλία» της Αγίας Βλαχέρνας (Δημοτικές Ενότητες Καρπενησίου και Προυσού)
3.Το «Δάσος Φουρνάς» (Δημοτικές Ενότητες Φουρνάς και Κτημενίων)
4.Το φαράγγι «Πανταβρέχει» (Δημοτική Ενότητα Δομνίστας)
Η εν λόγω πρόταση αποτελεί ένα ευέλικτο εργαλείο ανάπτυξης που με τη σωστή διαχείριση θα μπορέσει να τονώσει την τοπική οικονομία και με σωστό σχεδιασμό να αποφέρει μακροπρόθεσμα οφέλη.
Η μετουσίωση της πρότασης σε πράξη κινείται μέσα σε ένα σύστημα τριών αξόνων, τους οποίους έθιξε ο Δήμαρχος Καρπενησίου στον Υπουργό:
Α) τη σύνταξη των μελετών που πρέπει να γίνει από εξειδικευμένους μελετητές και με τεράστιο σεβασμό απέναντι στη φύση, το περιβάλλον, την ιστορία και τον πολιτισμό της περιοχής. Για το λόγο αυτό ζητήθηκε και η αρωγή του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στη χρηματοδότηση των μελετών μέσω του Πράσινου Ταμείου που υποστηρίζει καθόλα περιβαλλοντικές δράσεις.
Β) το θεσμικό κενό μιας και δεν υπάρχει κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο για να υποστηρίξει τέτοιου είδους παρεμβάσεις. Η συμβολή του Υπουργείου είναι εξόχως σημαντική στο να ξεπεραστεί αυτό το εμπόδιο.
Γ) την οικονομική στήριξη της Πολιτείας για την κατασκευή των πάρκων αφού ο Δήμος Καρπενησίου δεν δύναται να χρηματοδοτήσει το έργο από ίδιους πόρους.
Η αποκέντρωση και η έμπρακτη στήριξη της επαρχίας, ειδικά σε μια αραιοκατοικημένη περιοχή με χαμηλό βιοτικό επίπεδο όπως ο Δήμος Καρπενησίου, αποτελεί κατ’ ουσία επένδυση στο μέλλον αφού οι συνθήκες διαβίωσης στα αστικά κέντρα γίνονται ολοένα και πιο δύσκολες. Επιπλέον, πρέπει να τονιστεί πως μέχρι σήμερα δεν υπάρχει κεντρική ορεινή πολιτική με αποτέλεσμα να υποβαθμίζονται οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ορεινές περιοχές και να υπολείπονται των λοιπών περιοχών. Η λειτουργία των πάρκων θα είναι πιλοτική και με τον κατάλληλο σχεδιασμό είναι στο χέρι μας να αποτελέσει και πρότυπο έργο για ολόκληρη την χώρα.