Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2012

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αγράφων


Αύριο,  Πέμπτη 15 Νοεμβρίου συνεδριάζουν οι επιτροπές του Δήμου Αγράφων. Στις 12 το μεσημέρι θα συνεδριάσει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με τέσσερα θέματα προς συζήτηση, ενώ στις 13.30 θα συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή με δεκατρία θέματα προς συζήτηση.
Τα θέματα που θα συζητηθούν στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είναι τα εξής:

Θέμα 1ο. :Προέγκριση αδείας καταστήματός κ. Ρίζου.
Θέμα 2ο. :Προέγκριση αδείας καταστήματός κ. Γκούρλια.
Θέμα 3ο. :Προέγκριση αδείας καταστήματός κ. Πατσιούρας.
Θέμα 4ο. :     Προέγκριση αδείας καταστήματός κ. Μπακούσης.
Και τα θέματα που θα συζητηθούν κατά τη συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής είναι
Θέμα 1ο. :             «Διάθεση πίστωσης»
Θέμα 2ο. :             «Ψήφιση πίστωσης»
Θέμα 3ο. :             «Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου Δ.Ε. Αγράφωνν»
Θέμα 4ο. :             «Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου Δ.Ε. Απερατνίων»
Θέμα 5ο. :             «Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου Δ.Ε. Φραγκίστας»
Θέμα 6ο. :             «Εισήγηση οικονομικής επιτροπής για τα τέλη ύδρευσης – αποχέτευσης»
Θέμα 7ο. :             «Εισήγηση οικονομικής επιτροπής για τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού»
Θέμα 8ο. :             «Εισήγηση οικονομικής επιτροπής για τα τέλη βοσκής»
Θέμα 9ο. :             «Εισήγηση οικονομικής επιτροπής για τα τέλη συντήρηση νεκροταφείων»
Θέμα 10ο. :         «Εισήγηση οικονομικής επιτροπής για το Τ.Α.Π.»
Θέμα 11ο. :         «Εισήγηση οικονομικής επιτροπής για τα τέλη διαφήμισης»
Θέμα 12ο. :         «Εισήγηση οικονομικής επιτροπής για το τέλος επί των ακαθαρίστων»
Θέμα 13ο. :         «Εισήγηση οικονομικής επιτροπής για τα τέλη χρήσης πλατειών και πεζοδρομίων»