Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2012

Δημοπρατείται από το Δασαρχείο Καρπενησίου το έργο στο «Καλαντζόρεμα» στον Άγιο Γεώργιο


Από το Δασαρχείο Καρπενησίου προκηρύχθηκε η δημοπράτηση του έργου «Αντιμετώπιση Κατολισθητικών Φαινομένων Περιοχής Αγίου Γεωργίου Δήμου Φραγκίστας Ν. Ευρυτανίας», συνολικού προϋπολογισμού 228.780,00 ευρώ με το ΦΠΑ.

Στους κατοίκους είναι γνωστό ότι πρόκειται για το χείμαρρο στη θέση «Καλαντζόρεμα», στο ρέμα που βρίσκεται πριν την είσοδο στο χωριό, ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, που αντιμετωπίζουν εδώ και πολλά χρόνια οι κάτοικοι του Αγίου Γεωργίου, καθώς και οι κάτοικοι των χωριών Νεοχωρίου και Παλαιοχωρίου.
Από το χείμαρρο, έχουν δημιουργηθεί προβλήματα στο δρόμο, όπου τμήματά του έχουν υποχωρήσει και σε πολλά σημεία έχει υποστεί καθιζήσεις.
Με τη δημοπράτηση του συγκεκριμένου έργου, δίνεται τέλος στην αγωνία των κατοίκων του χωριού, καθώς οι ζημιές που έχει υποστεί ο δρόμος από τις καθιζήσεις, έθεταν σε κίνδυνο τη ζωή των περιστατικών, καθώς υπήρχε και μεγάλο ενδεχόμενο αποκλεισμού του χωριού.
Ήδη ο δρόμος σε πολλά σημεία έχει «κοπεί», ενώ υπάρχει και μεγάλος κίνδυνος για την Εκκλησία και το Σχολείο του Χωριού, που βρίσκονται κοντά στο δρόμο.
Σύμφωνα με τη μελέτη του έργου αναμένεται να κατασκευαστούν στο «Καλατζόρεμα» τέσσερα (4) φράγματα, ένα (1) πρόφραγμα, ένας (1) παράλληλος τοίχος από συρματόπλεγμα και ένα (1) στραγγιστήριο μήκος 105 μέτρων.
Το έργο είχε ξεκινήσει επί Νομαρχίας Κώστα Κοντογεώργου, αλλά λόγω αλλαγής του αυτοδιοικητικού χάρτη της Ελλάδος, οι όποιες διαδικασίες είχαν «παγώσει» και τώρα προχωράει με τη δημοπράτησή του.
Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο σε ποσοστό 54,02% με εθνική συμμετοχή σε ποσοστό 45,98%, ενώ η δημοπράτησή του έχει οριστεί να γίνει την Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2012 στις 10 το πρωί στα Γραφεία του Δασαρχείου Καρπενησίου, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
Όσοι ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό μπορούν να επικοινωνήσουν με το Δασαρχείο Καρπενησίου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλέφωνο 22370 23904, αρμόδια υπάλληλος Ευαγγεοπούλου Μαρία) όπως και φωτοαντίγραφα των συμβατικών τευχών του έργου με δική τους δαπάνη και φροντίδα, ενώ περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύεται και στο σημερινό φύλλο του ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΠΑΛΜΟΥ.