Τρίτη 19 Μαρτίου 2013

Έργα ύψους 911.600,00 € στο Δήμο Καρπενησίου


Νέα έργα ύψους σχεδόν ενός 1 εκ. ευρώ θα δημοπρατήσει στις επόμενες μέρες ο Δήμος Καρπενησίου. Το ποσό αντιστοιχεί σε τέσσερα νέα έργα, με κυρίαρχο το έργο της επέκτασης δικτύων αποχέτευσης και κατασκευής ΕΕΛ στους οικισμούς Κρικέλλου, Αμπλιάνης, Στάβλων και Σκοπίας, προϋπολογισμού 493.000.00 ευρώ.
Η Δημοτική Αρχή και ο Δήμαρχος Κώστας Μπακογιάννης, αποδεικνύουν για ακόμη μια φορά ότι δουλεύουν σκληρά για το καλύτερο των δημοτών τους και δεν σταματούν στιγμή να διεκδικούν για το Δήμο τους.

Τα έργα που θα δημοπρατηθούν είναι η  «Δημιουργία χώρων άθλησης στην Δ.Ε. Προυσού του Δήμου Καρπενησίου» με προϋπολογισμό 168.600,00€, η «Ανάπλαση – Ανάδειξη πλατειών Καστανέας και Προδρόμου Δ.Ε. Προυσού Δήμου Καρπενησίου» με προϋπολογισμό 160.000,00€, η «Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Αγίας Τριάδας Δ.Ε. Κτημενίων» με προϋπολογισμό 90.000,00 ευρώ και όπως προείπαμε η «Επέκτασης δικτύων αποχέτευσης και κατασκευής ΕΕΛ στους οικισμούς Κρικέλλου, Αμπλιάνης, Στάβλων και Σκοπίας», προϋπολογισμού 493.000.00 ευρώ.
Αναλυτικά για τα έργα έχουν ως εξής:
Το έργο «Δημιουργία χώρων άθλησης στην Δ.Ε. Προυσού του Δήμου Καρπενησίου» χρηματοδοετίται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 - 2013" με ποσοστό συγχρηματοδότησης 75% από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 25% από Εθνική Δαπάνη (Αριθμός ΣΑΕ282/8 2012ΣΕ28280165)
Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 69/2011 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καρπενησίου, ανέρχεται στο ποσό των 134.944,83 ΕΥΡΩ (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 168.600,00 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).
Το έργο «Ανάπλαση – Ανάδειξη πλατειών Καστανέας και Προδρόμου Δ.Ε. Προυσού Δήμου Καρπενησίου», χρηματοδοτείται κι από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 - 2013" με ποσοστό συγχρηματοδότησης 75% από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 25% από Εθνική Δαπάνη (Αριθμός ΣΑΕ282/8 2012ΣΕ28280188). Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 68/2011 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καρπενησίου, ανέρχεται στο ποσό των 128.160,14 ΕΥΡΩ (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 160.000,00 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).
 Οι δημοπρασίες των δύο προαναφερθέντων έργων θα γίνει την Τρίτη 9 Απριλίου 2013 στις 10.00μ.μ. στο νέο Δημαρχείο στον Προφήτη Ηλία. Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου αρμόδιος υπάλληλος  Καρέτσος Κων/νος (τηλ.:2237350082 Φαξ:2237350072) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Το τρίτο έργο αφορά την «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Κ. ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ Δ.Ε. ΚΤΗΜΕΝΙΩΝ», με προϋπολογισμό 90.000,00€ ΕΥΡΩ. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 02/04/2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παραλαβής προσφορών), στα Γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καρπενησίου (Ύδρας 6 Καρπενήσι). Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2237350077,  FAX επικοινωνίας 2237350072, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Δημήτριος Μπαμπαλής. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις Προγράμματος ΣΑΤΑ 2013 (Υπάρχουσα πίστωση 2013: 60.000,00€).
Τέλος, ο Δήμος Καρπενησίου προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ε.Ε.Λ. ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΚΡΙΚΕΛΛΟΥ, ΑΜΠΛΙΑΝΗΣ, ΣΤΑΒΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΑΣ» με προϋπολογισμό 493.000,00 €  (με Φ.Π.Α.).
Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. 2007-2013 (Ταμείο Συνοχής – Εθνικοί Πόροι) ΑΡΙΘ. 2011ΣΕ07580199 της ΣΑΕ 0758. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 2 Απριλίου ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ. (ώρα λήξης υποβολής προσφορών) στο Δημαρχείο Καρπενησίου.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2237350084 , FAX επικοινωνίας 2237350072 , αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Δημήτριος Τσελεπής.
Αξίζει να σημειωθεί πως ο Δήμος Καρπενησίου είναι ο πρώτος Δήμος στην Ελλάδα σε απορροφητικότητα προγραμμάτων και ευχόμαστε να συνεχίσει έτσι και ο έτερος Δήμος του Νομού να ακολουθήσει το παράδειγμά του.