Πέμπτη 27 Μαρτίου 2014

ΠΟΙΟΙ ΦΕΡΝΟΥΝ ΑΝΕΜΟΓΕΝΗΤΡΙΕΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ;

Την απάντηση έδωσε πρόσφατα η 6η έκθεση της ομάδας Δράσης Ράϊχενμπαχ, με την οποία ο Κώστας Μπακογιάννης  υπέγραψε σύμβαση για το Δήμο Καρπενησίου, εν αγνοία του Δημοτικού Συμβουλίου. Η έκθεση αυτή ρητά αναφέρεται στους πέντε Δήμους μεταξύ αυτών και στον Δήμο Καρπενησίου, που δέχτηκαν να εφαρμόσουν τις δεσμεύσεις και τα συμφωνηθέντα της ομάδας δράσης  και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το κεφάλαιο περί ενέργειας.

 Παραθέτουμε αποσπάσματα της έκθεσης:
Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα
Έκτη έκθεση δραστηριοτήτων
Μάρτιος 2014  - (περίοδος αναφοράς: Οκτώβριος 2013 - Ιανουάριος 2014)
………………………………………………………………….
12. ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Όσον αφορά την ενέργεια, οι προσπάθειες επικεντρώθηκαν στο να εξασφαλιστεί ότι είναι εφικτή η ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με οικονομικά βιώσιμο τρόπο και στην ανάπτυξη της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, στοιχεία που αμφότερα ορίζονται ως δεσμεύσεις στο πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής. Η τεχνική βοήθεια για τη μεταρρύθμιση του τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας άρχισε να εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου του 2013 με την πρόσληψη ελλήνων και γερμανών εμπειρογνωμόνων σε θέματα ενέργειας. Στόχος αυτής της τεχνικής βοήθειας είναι να βελτιωθεί το γενικό πλαίσιο για τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα. Οι υφιστάμενες προκλήσεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα έχουν εντοπιστεί από τους τεχνικούς εμπειρογνώμονες με εκτεταμένες συζητήσεις με διάφορους δημόσιους και  ιδιωτικούς φορείς του τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Έχουν εντοπιστεί τομείς προτεραιότητας για την τεχνική βοήθεια από κοινού από τις ελληνικές αρχές, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το γερμανικό Υπουργείο Περιβάλλοντος.
………………………………………………………………………………..
Βασικές αναμενόμενες εξελίξεις:
 – Τρεις εμπειρογνώμονες σε θέματα ενέργειας θα βοηθήσουν τις ελληνικές αρχές στην προσπάθειά τους να δημιουργήσουν ένα αποτελεσματικό και βιώσιμο πλαίσιο για την ανάπτυξη μεγάλης κλίμακας εγκαταστάσεων για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, διασφαλίζοντας μεταξύ άλλων διαρκή χρηματοδότηση. ]

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:
Έχουν αποφασίσει χωρίς εμάς τους πολίτες, την εγκατάσταση  μεγάλης κλίμακας ανεμογεννητριών και υδροηλεκτρικών για την Ευρυτανία, με οικονομικά βιώσιμο τρόπο (για τις μεγάλες εταιρείες), με διαρκή χρηματοδότηση και με ευθύνη του Δημάρχου και μόνο, έχουμε δεσμευτεί ως Δήμος Καρπενησίου σε αυτό το πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής αφού συμφώνησε η ομάδα δράσης σε εκτεταμένες συζητήσεις με διάφορους ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ και ιδιωτικούς φορείς.
«Ποιος κοροϊδεύει ποιόν».

Βαγγέλης Καρφής
Επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης
στο Δήμο Καρπενησίου