Πέμπτη 27 Μαρτίου 2014

Σχολή Γονέων στο Δημοτικό Σχολείο Κρέντης

Από τη Πέμπτη 20 Μαρτίου και κάθε Πέμπτη 3:30-6:30 το απόγευμα θα υλοποιείται ομάδα επιμόρφωσης και ενημέρωσης γονέων στο Δημοτικό Σχολείο Κρέντης. Το πρόγραμμα παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ, και θα ολοκληρωθεί σε οκτώ συνολικά συναντήσεις. Σκοπός του είναι η ψυχολογική υποστήριξη των γονέων, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν με επιτυχία στο σύνθετο και δύσκολο ρόλο τους όπως αυτός διαμορφώνεται στις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες.

Την ομάδα συντονίζει η Κοινωνική Λειτουργός Σοφία Τασιού, με μετεκπαίδευση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και συμμετέχουν όσοι γονείς έχουν συμπληρώσει τη σχετική αίτηση από τα τοπικά διαμερίσματα Βίνιαννης, Κρέντης, Φραγκίστας.
Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων «Σχολές Γονέων ΑΠ7, ΑΠ8 και ΑΠ9» και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.
Για την οργάνωση της ομάδας ήταν σημαντική η υποστήριξη του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  και του εκπαιδευτικού προσωπικού του Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου Κρέντης.
Για  πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε στην Υπεύθυνη Σχολής Γονέων στο Νομό Ευρυτανίας, Μαρία Συγγούνη, τηλ.: 6979771462 και στο email: mariasyngouni@gmail.com