Σάββατο 29 Μαρτίου 2014

«Βράβευση του Ninemia bungalows resort & farm με το Green Key »

Το διεθνές βραβείο/Σήμα Ποιότητας Green Key του Ιδρύματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Fee-Foundation for the Environmental Education) απενεμήθη πρόσφατα στο ξενοδοχείο  «Νηνεμία» στο Καρπενήσι
Το Green Key αποτελεί, παγκοσμίως, σύμβολο ποιότητας, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και οικολογικής διαχείρισης (eco label) των ξενοδοχειακών μονάδων που συμμετέχουν σ’ αυτό και στην Ελλάδα έχει  Εθνικό χειριστή την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης.Αποτελεί ένα σημαντικό θεσμό στο ζωτικό χώρο της Βιομηχανίας του Τουρισμού, αφού ευαισθητοποιεί και προτρέπει για την υιοθέτηση πρακτικών φιλικών προς το περιβάλλον, που εγγυώνται την προστασία του και προάγουν την αειφορία.
Απευθύνεται σε τουριστικές μονάδες φιλοξενίας κάθε δυναμικότητας.
Η Εθνική Επιτροπή Κρίσεων του Προγράμματος GREEN KEY βράβευσε εφέτος, μετά από αίτησή τους και με βάση τη διαδικασία του Προγράμματος, τις ξενοδοχειακές μονάδες στην Ελλάδα που ικανοποιούν τα κριτήρια του.
Τα κριτήρια εστιάζουν στην Περιβαλλοντική Διαχείριση της τουριστικής μονάδας και καλύπτουν τομείς που σχετίζονται με την κατανάλωση ενέργειας, την κατανάλωση νερού, τη διαχείριση των απορριμμάτων, τη χρήση φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων προσωπικής καθαριότητας και απορρυπαντικών, την ποιότητα της τροφής και των ποτών και τη μετατροπή των ελεύθερων χώρων σε χώρους πρασίνου.
Επιπλέον, τα Κριτήρια του Προγράμματος εστιάζουν στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, που πρέπει να οργανώνεται για τους επισκέπτες, το προσωπικό, τους προμηθευτές και τους συνεργάτες της μονάδας που βραβεύεται με το GREEN KEY.