Πέμπτη, 2 Δεκεμβρίου 2010

ΥΠ.ΕΣ.: 160 εκ. στους δήμους

Με πάνω από 160 εκ ευρώ (160.332.985) ενισχύει του δήμους και τις κοινότητες της χώρας το υπουργείο Εσωτερικών. Όπως αναφέρεται απόφαση που υπέγραψε ο υφυπουργός Εσωτερικών Γιώργος Ντόλιος «στο ανωτέρω ποσό συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών και των χώρων άθλησης που μεταφέρθηκαν σε δήμους και κοινότητες, βάσει των ν. 2880/2001 και ν. 3106/2003 καθώς επίσης και οι δαπάνες μισθοδοσίας των κατατασσόμενων σε θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, Σχολικών Φυλάκων και εργαζομένων σε προγράμματα Βοήθεια στο Σπίτι / Κοινωνική Μέριμνα και για ΑμεΑ, βάσει των διατάξεων του π.δ. 164/2004 καθώς και των άρθρων 16 του ν.3491/2006 και 27 του ν.3613/2007».
Παράλληλα στην απόφαση σημειώνεται ότι «το ύψος των τελικώς αποδιδόμενων ποσών στους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ για το έτος 2010, θα προσδιοριστεί με την έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης περί κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων και Κοινοτήτων».