Πέμπτη, 2 Δεκεμβρίου 2010

Κόντρες για το πετρέλαιο

Μεγάλο πρόβλημα, έχει δημιουργήσει τόσο στο Νοσοκομείο και το Γηροκομείο Καρπενησίου, όσο και στις υπηρεσίες της Νομαρχίας και του Δήμου, η ξαφνική διακοπή προμήθειας καυσίμων από τον ανάδοχο προμηθευτή, με αποτέλεσμα οι υπηρεσίες και μάλιστα ξέφυγε από τα σύνορα της Ευρυτανίας, όταν για λόγους ελλείψεως καυσίμων, αναβλήθηκαν οι Κολυμβητικοί Περιφερειακοί Αγώνες που ήταν προγραμματισμένοι να γίνουν το περασμένο Σάββατο στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Καρπενησίου. Το γεγονός αυτό, που σχολιάστηκε αρνητικά από πολλούς, πλήττει καίρια το κύρος του Νομού μας και θα έπρεπε να αποφευχθεί.
Αιτία του προβλήματος που προέκυψε, σύμφωνα με τον προμηθευτή κ. Χονδρό, η άρνηση των φορέων να εξοφλήσουν τα καύσιμα που κατά καιρούς προμηθεύονταν, στο συμφωνημένο χρονικό διάστημα
Κάθε χρόνο, το Τμήμα Εμπορίου της ΝΑ Ευρυτανίας προκηρύσσει διαγωνισμό για την ανάδειξη προμηθευτή υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, με κριτήριο επιλογής τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς. Τα τελευταία 2 χρόνια, ο επιχειρηματίας κ. Κώστας Χονδρός κέρδιζε τον διαγωνισμό και ήταν ο προμηθευτής των υπηρεσιών. Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1/14-12-2009 σύμβαση που είχε υπογραφεί μεταξύ των 2 πλευρών, ο προμηθευτής κατέθσε εγγυητική ύψους 50.000,00 ΕΥΡΩ και στη συνέχεια προχώρησε στην διάθεση των καυσίμων που του ζητούσαν οι υπηρεσίες, με την προϋπόθεση η εκάστοτε υπηρεσία εντός προθεσμίας 40 ημερών, από την μέρα της παραγγελίας, να εξοφλεί το τιμολόγιο.
Σύμφωνα με τον κ. Χονδρό η συμφωνία αυτή δεν τηρήθηκε από την πλευρά των υπηρεσιών και των ιδρυμάτων, με αποτέλεσμα να πληρώνεται ληξιπρόθεσμα και να ζημιώνεται η επιχείρησή του. Η συνεχιζόμενη αυτή κατάσταση τον οδήγησε σε πολλαπλές συναντήσεις με τον Νομάρχη Ευρυτανίας και με τον Διευθυντή του Τμήματος Εμπορίου προκειμένου να δοθεί μία λύση. Όπως μας δήλωσε ο ίδιος σε συνέντευξη που παραχώρησε στον «ΕΠ», παρά τις όποιες προσπάθειες κι αν έγιναν, οι υπηρεσίες παρότι άλλαζαν τακτική πληρωμής για κάποιο μικρό χρονικό διάστημα, μετά από λίγο γινόταν πάλι το ίδιο. Στη τελευταία συνάντηση που είχαν ο κ. Χονδρός με τον Διευθυντή του Τμήματος Εμπορίου, συμφωνήθηκε προφορικά, ο προμηθευτής να παρέχει μικρότερες ποσότητες πετρελαίου στις υπηρεσίες, προκειμένου να μπορούν να τον εξοφλούν εντός των προθεσμιών.
Και με αυτό τον τρόπο όμως η εξόφληση των τιμολογίων δεν γίνονταν μέσα στο χρονοπλαίσιο που είχε συμφωνηθεί, με αποτέλεσμα ο κ. Χονδρός να καταγγείλει τη σύμβαση την περασμένη Πέμπτη 25 Νοεμβρίου και να γνωστοποιήσει στις υπηρεσίες και τα ιδρύματα ότι σταματάει οριστικά την προμήθεια καυσίμων.
Σε επικοινωνία που είχαμε τόσο με το Τμήμα Εμπορίου όσο και με τις υπόλοιπες υπηρεσίες, οι αρμόδιοι μας δήλωσαν πως δεν υπήρχαν σημαντικές οφειλές και αν υπήρχαν κατά διαστήματα κάποιες καθυστερήσεις, γίνονταν προσπάθειες πάντα να εξοφλούνται τα χρέη μέσα στο πλαίσιο της προθεσμίας. Μάλιστα τονίστηκε ότι και σήμερα υπάρχουν κάποιες μικρές οφειλές προς τον κ. Χονδρό, οι οποίες για να εξοφληθούν θα πρέπει να υπογραφούν από τον Ελεγκτή.
Μετά τη ραγδαία αυτή εξέλιξη και με βάση το γεγονός πως ο εφοδιασμός των Υπηρεσιών με υγρά καύσιμα λόγω του χειμώνα που διανύουμε θεωρείτε αναγκαίος, ανελαστικός και απολύτως απαραίτητος για την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών, η Νομαρχιακή Επιτροπή και η Επιτροπή Αξιολόγησης, συνεδρίασαν εκτάκτως και με απόφαση του Νομάρχη Ευρυτανίας αποφασίστηκε η λήξη της σύμβασης με τον προμηθευτή και η αποδοχή της καταγγελίας που έγινε από τον κ. Χονδρό.
Πιο αναλυτικά η υπ’ αριθμ. ΕΜ-1278/30-11-2010 απόφαση του Νομάρχης αναφέρει τα εξής:
Α. Αποδεχόμαστε την από 22-11-2010 καταγγελία της αρ. 1/14-12-2009 σύμβασης προθεσμίας υγρών καυσίμων που κοινοποιήθηκε στην Υπηρεσία στις 25-11-2010 μεταξύ της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και της «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΟΝΔΡΟΣ ΑΤΕΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
Β. Λύουμε αζημίως την αριθμ. 1/14-12-2009 σύμβαση και την επιστροφή της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης της προμηθεύτριας.
Γ. Εξουσιοδοτούμε τον Δήμο Καρπενησίου να προχωρήσει σε διαδικασία ανάδειξης προμηθευτή για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του σε υγρά καύσιμα, σύμφωνα με το άρθρο 41 του Ενιαίου κανονισμού προμηθειών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (ΕΚΠΟΤΑ).
Δ. Οι υπηρεσίες που υποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λειτουργούν με τη μορφή Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. να αναδείξουν προμηθευτή, για την κάλυψη των αναγκών όλων των υπηρεσιών τους σε υγρά καύσιμα, σύμφωνα με το Ν. 3580/2007.
Ε. Η Διεύθυνση Εμπορίου – Απασχόλησης και Τουρισμού – Τμήμα Εμπορίου να προχωρήσει στην απευθείας διαπραγμάτευση με πρατηριούχους της περιοχής για την κάλυψη των αναγκών σε υγρά καύσιμα όλων των υπολοίπων Υπηρεσιών για το υπόλοιπο της σύμβασης και μέχρι την υπογραφή της νέας σύμβασης που θα προκύψει κατόπιν τακτικού διαγωνισμού.
ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ
Αντιδράσεις εκφράστηκαν από τον Δήμο Καρπενησίου δια στόματος του Αντιδημάρχου Βαγγέλη Καρφή, για την απόφαση αυτή. Όπως μας δήλωσε ο κ. Καρφής, ο Δήμος δεν χρωστάει τίποτα στον κ. Χονδρό. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα τιμολόγιο το οποίο βρίσκεται στα χέρια του Ελεγκτή και ανέρχεται περίπου στα 1.175,00 ευρώ. Επίσης, μας δήλωσε, πως ότι αφορά το Μουσείο Κορυσχάδων, το τιμολόγιο που έχει επανεκδώσει ο προμηθευτής και ανέρχεται περίπου στα 230,οο ευρώ, δεν έχει έρθει ακόμα στα χέρια του Δήμου.
Αξιοσημείωτο να αναφερθεί πως για το θέμα αυτό έχει ενημερωθεί ο Εισαγγελέας Ευρυτανίας από τον Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Καρπενησίου κ. Γιώργο Χαλιάσο και επ΄ αυτού αναμένονται εξελίξεις.