Παρασκευή 29 Ιουλίου 2011

900.000 ευρώ για βελτιώσεις στον οδικό άξονα Καρπενήσι – Προυσός – Αγρίνιο

Στην τελική ευθεία μπήκε η υπόθεση αποκατάστασης και διαμόρφωσης του οδικού άξονα Καρπενήσι – Προυσός – Αγρίνιο. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακή Ενότητας Ευρυτανίας, πρόκειται να δημοπρατηθούν μέσα στον Αύγουστο δύο έργα που αφορούν την αποκατάσταση και τη διαμόρφωση του δρόμου Καρπενήσι – Προυσός – Αγρίνιο.

Πιο συγκριμένα τα έργα είναι «Διαπλατύνσεις, τεχνικά και ασφαλτόστρωση επαρχιακού οδικού δικτύου Καρπενήσι – Γαύρος» και «Αποκατάσταση κατολισθαίνοντος τμήματος οδικού δικτύου Προυσός – Αγρίνιο», συνολικού προϋπολογισμού 900.000,00 ευρώ.
Σύμφωνα με την περίληψη διακήρυξης της δημοπρασίας το έργο «Διαπλατύνσεις, τεχνικά και ασφαλτόστρωση επαρχιακού οδικού δικτύου Καρπενήσι – Γαύρος» πρόκειται να δημοπρατηθεί την Τρίτη 23 Αυγούστου 2011 στις 10 το πρωί στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων. Το έργο προϋπολογισμού 400.000,00 ευρώ χρηματοδοτείται από τους ΚΑΠ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2011 με υπάρχουσα πίστωση 243.853,60 ευρώ.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία της ΔΤΕ, (οδός Κατσαντώνη 2 Καρπενήσι, τηλ. 2237080231), όπου και διατίθενται τα Συμβατικά Τεύχη Δημοπράτησης μέχρι και την Πέμπτη 18 Αυγούστου 2011.
Το δεύτερο έργο «Αποκατάσταση κατολισθαίνοντος τμήματος οδικού δικτύου Προυσός – Αγρίνιο» πρόκειται να δημοπρατηθεί την Τρίτη 30 Αυγούστου 2011 στις 10 το πρωί στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων. Το έργο προϋπολογισμού 500.000,00 ευρώ χρηματοδοτείται κι αυτό από τους ΚΑΠ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2011 με υπάρχουσα πίστωση 500.000,00 ευρώ. Τα Συμβατικά Τεύχη Δημοπράτησης θα διατίθενται μέχρι και την Πέμπτη 25 Αυγούστου 2011 στα γραφεία της ΔΤΕ.