Παρασκευή 29 Ιουλίου 2011

Γενική Συνέλευση Πολιτιστικών Συλλόγων Υπό την αιγίδα του Δήμου Αγράφων

Ο Σύλλογος Απεραντίων «Οι Άγιοι Ανάργυροι», υπό την αιγίδα του Δήμου Αγράφων, διοργανώνει γενική συνέλευση στην οποία καλούνται να συμμετάσχουν όλοι οι πολιτιστικοί σύλλογοι της Δυτικής Ευρυτανίας, προκειμένου αφενός μεν να γνωριστούν και αφετέρου να συντονιστούν με σκοπό την ενδυνάμωση των μεταξύ τους σχέσεων, την  οργάνωση κοινών ενεργειών, για την προβολή και την ωφέλεια του τόπου μας.
Η επιστολή - κάλεσμα του Προέδρου κ. Θωμά Τσιαμάκη έχει ως εξής:

κ. Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι του Δ.Σ.
Όπως πολύ καλά γνωρίζετε η Δυτική Ευρυτανία και συγκεκριμένα οι πρώην Δήμοι Αγράφων, Απεραντίων, Βίνιανης, Ασπροποτάμου και Φραγκίστας, αποτελούν πλέον τον Καλλικρατικό Δήμο ΑΓΡΑΦΩΝ.
Εντός των ορίων του νέου Δήμου λειτουργούν και υφίστανται περίπου 35 Πολιτιστικοί Σύλλογοι. Δυστυχώς όμως δεν γνωριζόμαστε μεταξύ μας. Για τον λόγο αυτό υπάρχει αδήρρητη ανάγκη αφενός μεν να γνωριστούμε, αφετέρου να συντονιστούμε, με σκοπό την ενδυνάμωση των μεταξύ μας σχέσεων, την εμπέδωση της Δημοτικής συνείδησης, την οργάνωση κοινών ενεργειών, για την προβολή του τόπου μας, την διατήρηση της Πολιτιστικής μας κληρονομιάς και της ιστορίας μας και οτιδήποτε άλλο που μπορεί να αποβεί επ' ωφελεία του τόπου μας. Πολλοί Αγραφιώτες (γιατί όλοι είμαστε πλέον Αγρα¬φιώτες) υποβάλλουν αίτημα δημιουργίας ενός Συλλογικού Οργάνου, το οποίο θα υπηρετήσει το σκοπό αυτό. Κάποιος έπρεπε να πάρει μια πρωτοβουλία. Εμείς ως Σύλλογος Απεραντίων και με την συμμετοχή πάρα πολλών Αγραφιωτών, κάναμε πάμπολλες συζητήσεις γύρω από το θέμα αυτό και σας υποβάλλουμε μία πρόταση η οποία ευελπιστούμε ότι θα τύχει της αποδοχής σας.
Επίσης σας υποβάλλουμε και το περίγραμμα αυτής της πρότασης συμπυκνωμένο και σας καλούμε σε κοινή συνάντηση το Σάββατο 13 Αυγούστου 2011 και ώρα 10:00 π,μ. στο Κερασοχώρι, έδρα του Δήμου Αγράφων, προκειμένου να συζητήσουμε διεξοδικά το εν λόγω ζήτημα. Σκόπιμο είναι να σας γνωρίσουμε ότι το εγχείρημα αυτό τυγχάνει της εγκρίσεως και της υποστήριξης της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Αγράφων. Το περίγραμμα και οι βασικές αρχές είναι οι εξής:
1.Όλοι οι υφιστάμενοι Σύλλογοι θα διατηρήσουν την αυτοτέλειά τους, με απεριόριστη αυτονομία και δράση όπως και μέχρι σήμερα.
2.Σκοπός του νέου Συλλογικού Οργάνου θα είναι η συνεργασία με τους Συλλόγους αυτούς και η συ¬νεργασία με την Δημοτική Αρχή, για την προαγωγή των Πολιτιστικών δρώμενων, την ενδυνάμωση της Δημοτικής συνείδησης στα πλαίσια του νέου Δήμου και η σύσφιξη των σχέσεων των απανταχού ευρι¬σκομένων Αγραφιωτών, καθότι όλοι πλέον είμαστε Αγραφιώτες.
3.Η ύπαρξη αυτού του Συλλογικού Οργάνου θα διέπεται από καταστατικό που θα συζητηθεί εν καιρώ και πάντα υπό την σκέπη της Ομοσπονδίας των Ευρυτανικών Συλλόγων.
4.Το Συλλογικό νέο αυτό όργανο θα είναι ο δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ των Συλλόγων και των απανταχού Αγραφιωτών, πάντα επ' αγαθώ και επ' ωφελεία του τόπου μας.
Προς τούτο σας καλούμε την άνω ημερομηνία να βάλουμε τις βάσεις και να συζητήσουμε γι' αυτή τη συλλογική προσπάθεια.