Τετάρτη 27 Ιουλίου 2011

Σήμερα η απόφαση από την Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας για τα Αιολικά στον Δήμο Αγράφων

Σήμερα αναμένεται να παρθεί η η απόφαση από την αρμόδια  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σχετικά με τις Εγκρίσεις Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  (ΜΠΕ) του αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας  που βρίσκεται στη θέση ΄΄  ΜΙΧΟΣ – ΒΟΙΔΟΛΙΒΑΔΟ - ΑΠΕΛΙΝΑ΄΄ του Δήμου Αγράφων και του αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρίας ΄΄ ANEMOΔOMIKH Α.Ε.Ε.΄΄   στη θέση ΄΄  Γραμμένη – Τούρλα – Καρνόπι ΄΄  των Δήμων Αγράφων  στο Δήμο Αγράφων Π.Ε. Ευρ/νίας και στους Δήμους  Καρδίτσας & Λίμνης Πλαστήρα Π.Ε.  Καρδίτσας.
Κατά την διάρκεια της Συνεδρίασης που θα λάβει χώρα στην αίθουσα του Δ.Σ. (Λαμία, Πλατ. Ελευθερίας 3, 1ος όροφος), στις  9:30 π.μ. θα γίνει συζήτηση και για τα παρακάτω θέματα :
ΘΕΜΑ   1ο :  Έγκριση πρακτικών συνεδριάσεως  στις 12/07/2011.
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας  ισχύος 20 ΜW της εταιρίας ΄΄ ΓΡΑΙΓΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε.  ΄΄   στη θέση ΄΄ Σάρρες- Κορυφή  ΄΄, του Δήμου Θηβαίων   Ν. Βοιωτίας (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ).
 Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : «Φωτοβολταϊκός Σταθμός, ισχύος 2,7 MW, στη θέση «ΠΑΛΙΟΠΟΥΡΝΑΡΑ», Δήμου Δελφών Ν Φωκίδας (εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΣΙΤΟΜΗ Α.Ε.) (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ). Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)  του  λατομείου μαρμάρων έκτασης 24.470 τ.μ. του Γεωργίου Αντ. Τσάλα, στη θέση ‘’ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΧΩΡΑΦΙ’’ του Τ.Κ. Θεολόγου, Δ.Ε. Διρφύων, Δήμου  Διρφύων – Μεσσαπίων  Π.Ε. Ευβοίας (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)..Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)  υφιστάμενης κτηνοτροφικής μονάδας βουστασίου δυναμικότητας 170 αγελαδων γαλακτοπαραγωγής ιδιοκτησίας της εταιρείας ΄΄ ΚΩΠΑΙΔΙΚΗ ΦΑΡΜΑ Α.Ε ΄΄  στη θέση ΄΄ Λάμδα  ΄΄,  Κωπαιδικού Πεδίου του Δήμου Ορχομενού Ν. Βοιωτίας (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)..Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρίας ΄΄ ΠΟΥΝΕΝΤΗΣ Α.Ε.Ε.΄΄   στη θέση ΄΄  ΜΙΧΟΣ – ΒΟΙΔΟΛΙΒΑΔΟ - ΑΠΕΛΙΝΑ΄΄  στο Δήμο Αγράφων της Περιφερειακής Eνότητας  Ευρυτανίας και συνοδα έργα στο Δήμο Αγράφων της Περιφερειακής Ενότητας  Ευρυτανίας και στους Δήμους Καρδίτσας και λίμνης πλαστήρα της Περιφερειακής Ενότητας  Καρδίτσας. (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ).Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρίας ΄΄ ANEMOΔOMIKH Α.Ε.Ε.΄΄   στη θέση ΄΄  Γραμμένη – Τούρλα – Καρνόπι ΄΄  των Δήμων Αγράφων  στο Δήμο Αγράφων Π.Ε. Ευρυτανίας και στους Δήμους  Καρδίτσας & Λίμνης Πλαστήρα Π.Ε.  Καρδίτσας.Εισηγητής :Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης. (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ).
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)  φωτοβολταικού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 3,38 MW της εταιρείας ΄΄ ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΙΑΚΟΣ ΗΛΙΟΣ 1 Α.Ε. ΄΄.  στη θέση ΄΄ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΄΄, του Δήμου Θηβαίων  Ν. Βοιωτίας (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ).Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) φωτοβολταικού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 3,92 MW της εταιρείας ΄΄ ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΙΑΚΟΣ ΗΛΙΟΣ 2 Α.Ε. ΄΄.  στη θέση ΄΄ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΄΄, του Δήμου Θηβαίων  Ν. Βοιωτίας  (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ). Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 10ο: Ενιαίος τρόπος Δημοσιοποίησης Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ).Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.