Παρασκευή 29 Ιουλίου 2011

Δικαιώθηκαν οι εργαζόμενοι για το έργο Κρέντη – Βαρβαριάδα

Αίσιο τέλος είχε ο «αγώνας δρόμου» των εργαζομένων στο έργο «Τεχνικά - Ασφαλτόστρωση Επαρχιακού δρόμου Κρέντη – Βαρβαριάδα – Άγραφα», οι οποίοι από το καλοκαίρι του 2009 διεκδικούσαν τα δεδουλευμένα τους.

Για όσους δεν γνωρίζουν, από τα τέλη καλοκαιριού του 2009, οι εργασίες στο προαναφερθέντα έργο είχαν σταματήσει, διότι ο εργολάβος που είχε αναλάβει το έργο, ανακηρύχθηκε έκπτωτος με αποτέλεσμα να μην μπορεί να πληρώσει τους εργαζομένους. Οι εργάτες προχώρησαν σε επίσχεση εργασίας και αφού έβλεπαν πως δεν μπορούσε να γίνει κάτι ούτε με αυτή τους την κίνηση, προχώρησαν στο επόμενο βήμα που ήταν η κατάθεση μηνύσεων και αγωγών, προκειμένου να δικαιωθούν και να πάρουν ότι τους ανήκει.
Με τις υπ' αριθμ. 2/2011 και 3/2011 οριστικές αποφάσεις του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ευρυτανίας έγιναν δεκτές εν μέρει οι ασκηθείσες αγωγές των εργαζομένων στο έργο (Τεχνικά - Ασφαλτόστρωση Επαρχιακού δρόμου) «ΟΔΟΣ ΚΡΕΝΤΗΣ - ΒΑΡΒΑΡΙΑΔΑΣ - ΑΓΡΑΦΑ, ΤΜΗΜΑ Α' ΚΡΕΝΤΗΣ - ΒΑΡΒΑΡΙΑΔΑΣ», και συγκεκριμένα η αγωγή των: 1) Κουτσουπιά Παναγιώτη, 2) Ανωγιάτη Γεωργίου και 3) Κοντογιάννη Ιωάννη καθώς και η αγωγή των: 1) Κουρλού Γεωργίου, 2) Μπατσούλα Ανδρέα, 3) Νιαβή Ιωάννη και 4) Νταλαπέρα Αθανασίου κατά της Κοινοπραξίας ΕΡΚΑΤ Α. Ε. - ΙΝΤΕΡΤΟΠ Α.Ε. και των συναποτελούντων αυτήν ανωνύμων εταιρειών.
Οι ως άνω αποφάσεις είναι προσωρινά εκτελεστές για το μισό του συνολικά επιδικασθέντος ποσού, δηλαδή για το συνολικό ποσό των σαράντα χιλιάδων (40.000,00) ευρώ περίπου. Ήδη κοινοποιήθηκαν οι ως άνω πολυσέλιδες αποφάσεις προς τις υπόχρεες για πληρωμή των εργαζομένων ανώνυμες εταιρείες και την Κοινοπραξία, καθώς και στον Αντιπεριφερειάρχη κ. Βασίλειο Καραμπά προκειμένου να ενεργήσει μέσω της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος που έχει δεσμεύσει την σχετική πίστωση για το παραπάνω έργο.